Sivu päivitetty 25.4.2017

Turussa seminaari terveysalan teknologisesta murroksesta

Terveysalan teknologinen murros ei ole vain Suomessa tapahtuva ilmiö, vaan maailmanlaajuinen trendi, joka näkyy myös suomalaisessa vientiteollisuudessa: Vuonna 2016 suomalaista terveysteknologiaa vietiin maailmalle 2,11 miljardin euron arvosta.

eHealth, telelääketiede, terveysteknologia ja lukuisat muut digitekniikkaan perustuvat palvelut ovatkin tänä päivänä keskeisessä roolissa, kun terveydenhuollon palveluita järjestetään uudella tavalla.22. kansallisessa telelääketieteen ja eHealth -seminaarissa annetaan näkökulmia mm. siihen, mistä terveysalan teknologisessa murroksessa on kyse.  

– Tulevaisuudessa saatamme käyttää lääkärin kirjoittamia terveyssovellusreseptejä ja elää itsetie-toisessa asuinympäristössä, joka mukautuu sen mukaan, mitä ympärillä tapahtuu. Tiedon laaja-alainen hyödyntäminen keinoälyn avustuksella tulee olemaan arkipäivää. Suomella on kaikki edelly-tykset edelläkävijämaaksi terveysteknologian ja digitaalisen terveyden alueella, miettii puheenjoh-taja Arto Holopainen Suomen telelääketieteen ja eHealth -seurasta.

TERVETULOA Suomen telelääketieteen ja eHealth -seuran sekä Turun AMK:n
YHDESSÄ JÄRJESTÄMÄÄN SEMINAARIIN
TURUN AMK:n TILOIHIN ICT-CITYYN 20. – 21.4.2017
Joukahaisenkatu 3, auditorio Alphaan

Avustavan keinoälyn avulla puolestaan saadaan apua diagnosointiin ja hoitopäätösten tekoon, sillä jatkuva tietotulva tuo ongelmia myös lääketieteeseen. Isoja tietomassoja muokkaavaa ja niistä näkemyksiä tuottavaa IBM Watsonia käytetään nyt terveydenhoidossa diagnosoinnin ja hoitopäätösten tukena. Avustavan keinoälyn avulla voidaan luoda nopeasti tarkkoja, vaihtoehtoisia diagnooseja, joiden avulla helpotetaan esimerkiksi lääkärin päätöksentekoa siitä, mikä on todennäköisin vaihtoehto.

– Olemme saaneet seminaariin paikalle IBM Finlandin varatoimitusjohtajan Kaija Sellmanin, joka kertoo Watson-keinoälystä tuolloin lisää, toteaa tutkimusvastaava Elina Kontio Turun AMK:sta.

Turun AMK:ssa on vuosien ajan keskitytty mm. hyvinvointiteknologian tutkimukseen. Hyvinvointiteknologian tutkimusryhmässä tuotetaan hyvinvointiteknologian sovelluksilla, järjestelmillä ja toimintaprosesseilla ihmisläheisiä ratkaisuja, joilla tuetaan ja ylläpidetään kansalaisten elämänlaatua, hyvinvointia, terveyttä sekä toimintakykyä. Suomen telelääketieteen ja eHealth -seura on jo vuodesta 1995 edistänyt tieto- ja viestintätekniikan keinojen käyttöä terveydenhuollossa. Seuran moniammatilliseen jäsenistöön kuuluu niin terveydenhuollon arjen ammattilaisia kuin teknii-kan ja palveluiden kehittäjiä.  

Lisätietoja:
Elina Kontio, tutkimusvastaava (hyvinvointiteknologia), Turun AMK, p. 0449072088
Arto Holopainen, puheenjohtaja, Suomen telelääketieteen ja eHealth -seura, p. 0451393996

Turku on paras opiskelukaupunki. Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulu-tamme käytännön huippuosaajia. #ExcellenceInAction