Sivu päivitetty 18.5.2017

Turun kaupunki tilaa valmennusosaamista ammattikorkeakoululta

Turun ammattikorkeakoulu toteuttaa Turun kaupungille kokonaisuuden, jota käytetään esimiesten ja avainhenkilöiden muutosvalmennuksessa. Pääosin verkko-oppimisympäristössä tapahtuvassa valmennuksessa esimiehet oppivat taitoja muutoksien toteuttamiseen ja johtamiseen työyhteisössä.

Kokonaisuus on ensimmäinen toteutus Turun kaupungin uudessa ePrikka -verkko-oppimisympäristössä.

- Kaupunki-ja kuntaorganisaatiossa käydään jatkuvia muutoksia läpi. Verkkopedagogiikan tietotaito on korkealla tasolla ammattikorkeakoulussa, selittää Turun kaupungin henkilöstön kehittämispäällikkö Eija Kavanti halua lähteä yhteistyöhön.

Uutta on luotu yhdessä innostuen ja sen näkee projektissa mukana olleista ihmisistä. Hanke on merkittävä monella tapaa, uudenlaisella oppimisympäristöllä ja muutosvalmennuksella uskotaan olevan merkitystä juuri tulevaisuuden muuttuvissa toimintaympäristöissä.

- Yhteistyö on ollut molempiin suuntiin kannattavaa. Uutta mallia on hienoa päästä toteuttamaan, kertoo Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila.

Moderni verkko-opiskelu sitouttaa

Turun ammattikorkeakoulun verkkopedagogiikan asiantuntija Marjo Joshi torjuu näkemyksen siitä, että verkossa tapahtuva opiskelu olisi tylsää ja yksinäistä. Uusi oppimisalusta tarjoaa paljon hyötyjä. Ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun lisäksi moderni verkkoalusta tarjoaa visuaalisen ympäristön ja vaihtelevan osallistumistason valinnan eri ihmisille eri vaiheissa. Materiaalien ja aiheiden pariin voi aina palata. Etuna itsenäisessä verkko-opintokokonaisuudessa on se, että sen voi käydä rajaton määrä ihmisiä.

Oma osaaminen näkyväksi

Muutosvalmennus tarjoaa avaimet itsereflektointiin ja tuo omaa ajattelua näkyväksi niin itselle kuin koko työyhteisölle. Valmennuksen avulla voi löytää vastauksen mm. siihen mikä on henkilön rooli muutoksessa, mitä omat vahvuudet ovat, mitä voi tehdä itse ja miten ottaa muutos puheeksi työyhteisössä ja miten sen toteuttaa.

Eija Kavannin mukaan sekä Turun kaupungille tulevat uudet työntekijät että jo kaupungilla pidempään olleet tarvitsevat päivitystä osaamiseensa ja uusia valmiuksia kohdata erilaisia muutoksia. Muutoksia organisaatiossa on tiedossa tulevaisuudessakin ja toisaalta tietyn tasoinen muutos on myös jatkuvaa.

Muutosta kohti yhdessä

Muutos ja sen johtaminen — valmennus on ensimmäinen uudessa oppimisympäristössä toteutettava valmennus. Valmennus jakaantuu kahteen osioon, joista ensimmäinen on verkossa itsenäisesti suoritettava osa. Sitä on tarkoitus käyttää tulevaisuudessa esimiesten lisäksi myös muiden työntekijöiden valmennuksessa.

Valmennuksen toinen osa sisältää myös ryhmätyöelementtejä sekä Turun ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden tuen. Valmentajan roolissa toimivat johtamis- ja esimiestyön asiantuntijat yliopettaja Timo Holopainen ja lehtori Kaija Virjonen. Valmentajat haastavat osallistujaryhmää pohtimaan parempia muutoksia, mikä mahdollistaa uusia näkökulmia ja tapoja toimia. Kiire työssä pakottaa parempaan ajankäyttöön- ja hallintaan, mihin valmennus antaa myös välineitä. Työyhteisössä tapahtuvan muutoksen jälki on pysyvämpää ja mielekkäämpää kuin ilman valmennusta.

Ensimmäiset koulutukset alkavat elokuussa. Kurssilähtöjä on kolmen viikon välein ja jokaiseen otetaan 20 opiskelijaa. Kokonaisuus kestää 12 viikkoa. Syksyn jälkeen ohjelma käynnistetään taas vuoden päästä ja optiona nyt solmitussa sopimuksessa on mahdollisuus jatkaa vielä vuonna 2019. Valmennuksen käy vuosina 2017–2018 arviolta 240 Turun kaupungin työntekijää. Ensi syksyn valmennuksiin Turun kaupungin toimialajohto valitsee osallistujat, mutta vuoden 2018 aikana olisi tarkoitus siirtyä vapaampaan tarjontaan.