Sivu päivitetty 2.8.2017

Polkuopintojen haku on päättynyt

Jos opiskelupaikka jäi yhteishaussa haaveeksi, kannattaa alkuviikolla hakea Turun AMK:n polkuopintoihin. Polkuopinnoissa voi opiskella avoimessa AMK:ssa ensimmäisen vuoden opinnot (60 op) ja saavuttaa paikan tutkintokoulutukseen. Polkupaikkoja on tarjolla 240 eri aloilla. Osa opinnoista täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä tiistaiaamusta alkaen.

Polkuopinnot on kehitetty henkilöille, jotka haluavat opiskelemaan, eivätkä ole vielä saaneet opiskelupaikkaa. Reitti opintoihin käy avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Polkuopintojen jälkeen voi hakea tutkinto-opiskelijaksi joko yhteishaun tai avoimen AMK:n erillishaun kautta. Polkuopintoihin ei ole AMK:n pohjakoulutusvaatimusta, vaan niihin voivat hakea kaikki kiinnostuneet.

– Itselläni kävi niin, että myöhästyin yhteishausta, enkä halunnut odottaa vuotta. Opiskelin polkuopinnoissa konetekniikkaa, ja olen nyt jatkanut saman ryhmän kanssa tutkinto-opiskelijana, kertoo konetekniikan opiskelija Marika Äijö. Hän suosittelee polkuopintoja kaikille, joilla hakukriteerit opintoihin eivät muuten täyty, tai yhteishaku menee syystä tai toisesta ohi.

Mitä polkuopinnoissa voi opiskella?

Tänä syksynä alkavissa polkuopinnoissa on tarjolla opintoja kulttuurista, tekniikan ja liikenteen alalta, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta sekä yhteiskuntatieteiden, hallinnon ja liiketalouden alalta. Erilaisia vaihtoehtoja on niin päivätoteutuksina kuin monimuoto-opintoina, jotka voi suorittaa työn ohessa. Lisäksi kahdessa liiketalouden alan toteutuksessa on mahdollisuus opiskella verkossa online-opintoina.

Myös maisteritason opinnoissa eli ylemmissä AMK-tutkinnoissa on muutamia polkuopintopaikkoja eri aloilla. Niihin on kelpoisuusvaatimuksena aiempi korkeakoulututkinto.

Miten ja milloin polkuopintoihin haetaan?

Hakeminen tai ilmoittautuminen polkuopintoihin tapahtuu eri tavoilla koulutuksen mukaan:

– ilmoittautumisjärjestyksessä: ilmoittautumislomake aukeaa 1.8.2017 klo 9.00. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

– opiskelumotivaatiota ja -halukkuutta kartoittavan lomakkeen avulla: lomake on avoinna 31.7.2017 klo 12.00 – 2.8.2017 klo 15.00. Opiskelijavalinta perustuu opiskelijan motivaatiota, opiskeluhalukkuutta, korkeakouluopiskelutaitoja sekä realistista ajankäytön hallintaa kartoittaviin kysymyksiin.

– Ilmoittautuminen YAMK-polkuopintoihin tapahtuu motivaatiota kartoittavan lomakkeen avulla: lomake on avoinna 31.7.2017 klo 12.00 – 2.8.2017 klo 15.00.

Ilmoittautumis- tai hakutavan voi tarkistaa kunkin koulutuksen kohdalta luettelosta, joka löytyy Turun AMK:n polkuopintojen sivulta:

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/polkuopinnot/

Ilmoittautumis- ja hakulomakkeet löytyvät samalta sivulta. Tiedon polkuopiskelupaikasta saa 8.8. mennessä.

Miten polkuopinnot eroavat muusta opiskelusta AMK:ssa?

Polkuopiskelijoille ei tule automaattisesti oikeutta suorittaa tutkintoa, vaan he voivat halutessaan pyrkiä ensi vuonna ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiksi joko yhteishaun tai avointen ammattikorkeakouluopintojen erillishaun kautta. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta syksyllä 2017 alkava polkuopinto-oikeus kestää yhden lukuvuoden ja päättyy heinäkuussa 2018. Opinnot maksavat 200 € keväällä ja 200 € syksyllä.

Polkuopiskelijat eivät ole oikeutettuja opintososiaalisiin etuuksiin kuten Kelan opintotukeen, VR:n alennukseen jne. TE-toimiston asiakkaana olevan kannattaa varmistaa, onko hänen mahdollista opiskella etuudellaan ja kuinka paljon opintopisteitä hän kuukauden aikana saa suorittaa. Polkuopiskelijan on kuitenkin mahdollista saada ateriaetu Turun AMK:ssa, ja hän voi halutessaan liittyä opiskelijakuntaan.