Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.2.2014
Hammasteknikko

Hammasteknikkokoulutuksen suunnittelu aloitettu

Hammasteknikkokoulutus käynnistyy syksyllä 2015 Turun ammattikorkeakoulussa. Koulutuksen suunnittelu käynnistyy aloittamalla opetussuunnitelmatyö. Suunnittelussa tulisi tyydyttää tämänhetkiset tarpeet sekä kartoittaa tulevaisuuden osaamistavoitteet.

Turun ammattikorkeakoulu Oy sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä kehittämisrahaa aloitettavaan hammasteknikkokoulutukseen. Hammasteknikkojen koulutuksen käynnistymisen myötä Turkuun rakentuu entistä vahvempi kansallinen hammaslääketieteellinen koulutuskeskittymä, sillä alueella järjestetään jo hammaslääkärien, suuhygienistien ja hammashoitajien koulutusta.

Lisäksi voidaan hyödyntää myös alueen ennestään vahvaa asiantuntijuutta mm. hammaslääketieteen materiaalien tutkimisessa ja biomateriaaliosaamisessa.

Asiantuntijatyöryhmä toiminnassa

Uuden koulutuksen käynnistämiseksi on perustettu asiantuntijatyöryhmä, jonka tärkeimpänä tavoitteena on koulutuksen opetussuunnitelman (OPS) luominen.

-    Ryhmä miettii myös tilaratkaisuja, tarvittavia laitteita, pääsykokeita ja sisäänoton määrää. Alustavasti opetuslaboratoriot on tarkoitus sijoittaa ammattikorkeakoulun kemian laboratorioihin Lemminkäisenkadun toimipisteeseen, huomauttaa itsekin ryhmässä toimiva Pasi Alander.

Asiantuntijatyöryhmän yhtenä työtehtävänä on alueellisten verkostojen luominen koulutusta tukemaan. Tällaista verkostoitumista voivat olla esim. palvelutoiminta Turun kaupungin opetushoitolassa työskenteleville hammaslääkäriopiskelijoille, työharjoittelu Varsinais-Suomen ja Satakunnan hammaslaboratoriossa ja yhteistyö paikallisten tutkimusyksiköiden kanssa opinnäytetöiden osalta.

-    Myös asiantuntijatyöryhmän koostumuksessa painottuu alueellisuus. Työryhmän on tarkoitus kokoontua ensimmäisen kerran 27.2.2014, toteaa Alander.

Ryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:
•    Pekka Vallittu, professori (biomateriaalitiede) Turun yliopisto
•    Tuula Mohtaschemi, Erikoishammasteknikkoliitto ry.
•    Matti Taiminen, Hammasteknikkomestarit ry.
•    Ilkka Tuominen, Hammasteknikkoseura ry.
•    Jarno Niskanen, Metropolia
•    Paula Yli-Junnila, Turun ammattikorkeakoulu
•    Leila Tiilikka, Turun ammattikorkeakoulu, asiantuntijatyöryhmän pj.
•    Pasi Alander, Stick Tech / Turun ammattikorkeakoulu, asiantuntijatyöryhmän sihteeri

Alueellisen toiminnan lisäksi hammasteknisen koulutuksen tulee palvella koko Suomen hammasteknisen alan työvoimatarvetta, koska koulutusta ei järjestetä missään muualla Suomessa. Siksi nyt nimetty työryhmä voi tarvittaessa jakaantua alatyöryhmiin sekä kutsua lisää asiantuntijoita kuultavaksi.

Opetussuunnitelman luominen innovaatiopedagogiikan hengessä

Suunnittelun haasteena on alan teknologian nopea kehittyminen. Tämänhetkisiin tarpeisiin ja tulevaisuuden osaamistavoitteisiin ammattikorkeakoulu pyrkii vastaamaan innovaatio-pedagogiikan avulla. Se on oppimisote, joka määrittelee uudella tavalla, kuinka tietoa omaksutaan, tuotetaan ja käytetään siten, että saadaan aikaan innovaatioita. Pyrkimyksenä on ammattitaito, joka mahdollistaa työelämän innovaatioprosesseihin osallistumisen. Tämä edellyttää joustavaa ja työelämän muutokset huomioivaa opetussuunnitelmaa.

-    Työelämälähtöisen opetussuunnitelman kehittämistyön tueksi toivotaan hammasteknisellä alalla toimivien aktiivisuutta ja ideoita. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa oman alamme tulevaisuuteen olemalla aktiivinen, toteaa Alander.