Sivu päivitetty 28.11.2017

Varhaiskasvatushenkilöstölle välineitä leikin arviointiin

Leikki on lapsen tärkein tapa toimia. Sen merkitys korostuu uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa luoden uusia osaamistarpeita varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Turun ammattikorkeakoulussa käynnistynyt täydennyskoulutus antaa valmiuksia ja välineitä leikin arviointiin ja tukemiseen.

Leikki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Leikki on varhaiskasvatuksen keskeinen työtapa.

– Leikki on lapsen tärkeintä toimintaa, ja sen merkitystä on nyt korostettu varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Tarve ymmärtää leikkiä, leikin vaikutuksia ja erilaisten lasten leikkimahdollisuuksia on lisääntynyt, selittää lehtori Helena Tigerstedt Turun ammattikorkeakoulusta

Tarve vahvistaa leikin ymmärrystä

Välineitä leikin arviointiin ja leikkitaitojen tukemiseen varhaiskasvatuksessa –koulutus käynnistyi Turun ammattikorkeakoulussa 24.11.2017. Kyseessä on Opetushallituksen rahoittama varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön koulutus. Osallistujat tulevat koulutukseen pääkaupunkiseudulta, Pirkanmaalta ja Varsinais-Suomesta.

Koulutuksella vastataan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetushenkilöstön pedagogisen ja ammatillisen osaamisen kehittämistarpeisiin, jotka liittyvät mm. varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönottoon ja soveltamiseen sekä osallistavaan leikkiin kulttuurisena ja pedagogisena työtapana.

Tavoitteena on lisätä tietämystä siitä, mistä leikki toimintana rakentuu sekä millaisia erilaisia leikkimahdollisuuksia erilaisilla lapsilla on. Koulutuksessa annetaan myös konkreettisia työvälineitä eri ikäisten ja eri kehitysvaiheessa olevien lasten leikin ja leikkitaitojen arviointiin, tukemiseen ja osallisuuden lisäämiseen. Lisäksi tuetaan lasten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

- Koulutus sisältää teoreettista opiskelua sekä käytännön harjoittelua ryhmässä ja itsenäisesti omassa työympäristössä. Verkkoympäristössä keskustellen osallistujat saavat vertaistukea. He tutustuvat Learn to Play ja Ludic -leikin arviointimenetelmiin, Tigerstedt kuvaa.

Avoimessa Leikkimarkkinat – hyvät käytännöt jakoon -päätösseminaarissa esitellään koulutuksessa opitut ja kehitellyt menetelmät. Kaikille avoin seminaari järjestetään 20.4.2018 klo 9.00-11.30.

 

THM, erikoistoimintaterapeutti, SI-terapeutti Helena Tigerstedtin erityisosaamisalueena on lasten toimintaterapia. Toimintaterapiakoulutuksen lehtorina hän tekee kliinistä yhteistyötä Kaarinan neuvolan ja varhaiskasvatuksen kanssa. Hän vastaa Sensorinen integraatio (SI) -koulutuksesta Turun AMK:n täydennyskoulutuksessa. Tigerstedt kouluttaa myös valtakunnallisesti leikinarviointimenetelmiä, toimii kansainvälisessä yhteistyössä professori K. Stagnittin kanssa Learn to Play –menetelmän opissa sekä osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin.