Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 18.1.2018

Kunniamerkit luovutettiin ansioituneille osaajille

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivänä myöntämät kunniamerkit luovutettiin juhlavasti Turun ammattikorkeakouluyhteisöstä palkituille Turun Upseerikerholla torstaina 18.1.2018.

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivänä myöntämät kunniamerkit luovutettiin juhlavasti Turun ammattikorkeakouluyhteisöstä palkituille Turun Upseerikerholla torstaina 18.1.2018.

Koolla oli huomattava joukko osaamista ja kokemusta, kuten Turun ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja Niko Aaltonen totesi avaussanoissaan. Pitkään työtä Turun ammattikorkeakoulun ja laajemmin suomalaisen yhteiskunnan hyväksi tehneet kunniamerkkien saajat olivat kiitollisia ja yllättyneitä kunnianosoituksesta.

Rehtori Vesa Taatila ja vararehtori Juhani Soini totesivat Turun ammattikorkeakoulun hyvien tulosten ja nykyisen aseman perustuvan paljolti juuri palkittujen ansiokkaalle työlle.

Turun amkilaiset kunniamerkkien saajat 6.12.2017:

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi

Lehtonen, Jouko

Yliopettaja, tekniikan tohtori Jouko Lehtonen on toiminut koko uransa ajan ansiokkaasti suomalaisen yhteiskunnan ja erityisesti rakennusinsinöörikoulutuksen kehittämiseksi. Lehtonen on julkaissut yhteensä yli 100 artikkelia pohja- ja erityiskorjausrakentamisen sekä pedagogiikan aloilta. Hän on tominut aktiivisesti pohja- ja korjausrakentamisen kotimaisissa ja kansainvälisissä toimialayhteisöissä mm. International Society for Micropiles -järjestön perustajajäsenenä vuonna 2006 ja puheenjohtajana vuosina 2006-2009 sekä pohjarakentamisen toimialan valtakunnallisen PRIMA-kehitysohjelman puheenjohtajana vuosina 2001-2005.

Lehtonen on opettanut pitkään sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa ja julkaissut mm. rakennustekniikkaan liittyviä oppikirjoja. Hän on kehittänyt myös opetusmenetelmiä, kuten tutkimuspajaa, projektipajaa ja innovaatiopedagogikkaa työssään Turun ammattikorkeakoulussa.

Jouko Lehtonen on työssään ollut erityisen ansioitunut myös Turun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ja hän on ollut kehittämässä mm. tutkimushankeyhteistyötä, jossa Tampereen teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Robit Oyj kehittävät parhaillaan uutta porapaaluseinäteknologiaa. Hänellä on useita työsuhdekeksintöjä, joista juuri eräs on johtanut vuonna 2017 keksinnön kaupallistamiseen yhteistyössä em. Robit Oyj:n kanssa.

Työelämän ulkopuolella Jouko Lehtonen on toiminut kymmeniä vuosia mm. merkikotkan suojelutyössä ja osallistuu edelleen aktiivisesti merikotkien laskenta- ja rengastustoimintaan. Hän on myös aktiivisesti kehittänyt Arkkipelagia seuran toimintaa vuosien ajan.

 

Ovaska, Esko

Esko Ovasta on vahva sosiaalialan kehittäjä. Hänen erityisenä ansionaan on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan käynnistäminen ja toteuttaminen ammattikorkeakoulussa. Ovaskalla on ollut keskeinen merkitys Turun ammattikorkeakoulun Hyvinvointipalvelut -tulosalueen TKI-toiminnan käynnistämisessä ja sen liittämisessä korkeakoulun kaikkeen toimintaan. Ovaskan erityisenä ansiona on ollut ulkoisen rahoituksen hankkiminen hanketoimintaan sekä uusien mahdollisuuksien löytäminen ja ideointi.

Ovaska on kehittänyt jatkuvasti osaamistaan ja on suunnannut sen tutkimus- ja kehittämistoiminnan kehittämiseen erityisesti sosiaali- ja hyvinvointialoilla. Hän on ennakoinut tulevat muutokset ja uudistuvat haasteet, joihin hän on osannut tarttua rohkeasti ja päämäärätietoisesti usein vanhoja raja-aitoja murtaen.

Ovaska on rakentanut määrätietoisesti TKI-toiminnan toimintamalleja ensin tulosaluetasolla ja vuodesta 2015 alkaen koko ammattikorkeakoulussa.

Ovaska on TKI-toiminnassa verkostoitunut eri toimijoiden kanssa laajasti sekä Varsinais-Suomen alueella että valtakunnallisesti. Hänellä on vahvoja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, joiden kautta hän on aikaansaanut useita koulutuksen kehittämis- sekä tutkimushankkeita.

 

Suomen Leijonan ritarimerkki

Lampelo, Saara

Dosentti, FT Saara Annikki Lampelo on toiminut monipuolisesti lääke-, biotekniikka- ja ICT-alan teollisuuden sekä korkeakoulu- ja tutkimuslaitosten johto- ja kehitystehtävissä, Saara Lampelo on kansainvälisten verkostojen kehittäjä.

Toimiessaan Kuopion yliopistossa Saara Lampelon tehtäviin on kuulunut opetuksen kehittäminen ja tuottaminen, jatko- ja täydennyskoulutus, yliopiston hallinto sekä osallistuminen lääketieteen valtakunnallisen valintakoetyöryhmän työhön. Saara Lampelo on ollut keskeinen toimija useissa kansainvälisissä TKI- ja henkilöstövaihtohankkeissa.

Korkeakoulujen ja tiedelaitosten lisäksi Saara Lampelo on ollut rakentamassa lääke- ja terveysteknologia innovaatioklusteria Oulun seudun kehittämisyhtiö Oulun Medipolis Oy:n ja Medipolis GMP Oy:n ja Fibrogen Europe Oy:n toimitusjohtajana.

Työtehtäviensä ohella Saara Lampelo on ollut lukuisissa luottamustehtävissä mm. useiden eri korkeakoulujen ja oppilaitosten hallituksissa Oulun, Kuopion ja Turun seuduilla, Työterveyslaitoksella sekä Kauppakamarissa sekä Bio Center Oulussa, Tapiolan ja Nordean hallintoneuvostoissa, Euroopan kulttuurisäätiön Suomen osaston hallituksessa sekä Maailmanpankin asiantuntijana.

Saara Lampelo on kansainvälisesti verkostoitunut koulutuksen tutkimuksen sekä korkean teknologian teollisuuden asinatuntija, joka jakaa osaamistaan suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. 

 

Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki

Kettunen, Juha

KTT, Ph.D, TkT, dosentti Juha Kettunen on toiminut monipuolisesti Suomen ammattikorkeakoulujärjestelmän kehittämisessä ja johtamisessa. Turun ammattikorkeakoulu on ollut Juha Kettusen toimiessa rehtorina yksi Suomen johtavista ja suurimmista ammattikorkeakouuluista ja toiminut suunnan näyttäjänä koko ammattikorkeakoulujärjestelmän muille toimijoille sen voimakkaassa muutoksessa.

Juha Kettusen johdossa Turun ammattikorkeakoulu nousi perusopetusyksiköstä maakunnan elinkeinopolitiikan kannalta keskeiseksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluita tuottavaksi asiantuntijaorganisaatioksi. Samalla ammattikorkeakouluissa aloitettiin menestyksekäs ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tuottaminen. Juha Kettusen johdolla Turun ammattikorkeakoulu on toiminut edelläkävijänä hajanaisen toimipisteverkoston kokoamisessa vahvaksi ja tehokkaaksi osaamiskeskittymäksi sekä korkeakoulun toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmän rakentamisessa.

Korkeakoulujen kansainvälinen verkostoituminen on ollut määrätietoista Juha Kettusen toiminnan myötä. Turun ammattikorkeakoulu on Juha Kettusen johdolla rakentanut vahvan eurooppalaisen opetuksen ja TKI-toiminnan rungon Consortium of Applied Reserch and Professonal Education - Carpe-verkoston, mikä vahvistaa alueen kilpailukykyä eurooppalaisen kilpailun tutkimusrahoituksen kanavoinnissa toiminta-alueellemme.

Juha Kettunen on laajasti verkostoitunut kansainvälisesti erityisesti korkeakoulujen vaikuttavuuden ja toimintakyvyn tutkijana sekä toiminut Turun ammattikorkeakoulun ja kansain- välisten korkeakoulukumppanien yhteisen tohtorikiihdyttämön johtajana.