Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.2.2018

Turun AMK ja skotlantilainen Strathclyden yliopisto koulutusyhteistyöhön – yhteistyö vahvistaa Varsinais-Suomen tekniikan alan osaamista

Kaksipäiväisellä Turun-vierailulla löytyi käytännön toimenpide-ehdotuksia tekniikan alan koulutus- ja tutkimusyhteistyöhön erityisesti meri- ja valmistavan teollisuuden sekä terveysalan tarpeisiin. Tarkoituksena on tuottaa Turun seudulle lisää maisteritason koulutuksen omaavaa työvoimaa. Yhteistyön aikataulut ja sisällöt tarkentuvat kevään aikana.

Turun ammattikorkeakoulu solmi aiesopimuksen yhteistyöstä skotlantilaisen Strathclyden yliopiston kanssa loppuvuodesta 2017. Yhteistyösopimus on tulosta Turun kaupungin ja Turun AMK:n edustajien yhteisestä vierailusta Glasgow´ssa Strathclyden yliopistossa marraskuun lopulla. 

Aiesopimusta syvennettiin nyt kaksipäiväisen vierailun aikana konkreettisiksi suunnitelmiksi. Vierailun ensimmäisenä päivänä Strathclyden edustajat tapasivat kaupungin ja teollisuuden edustajia ja tutustuivat Turun yrityskenttään. Vierailun toinen päivä keskittyi koulutus- ja tutkimusyhteistyön suunnitteluun. Myös Turun yliopiston, Åbo Akademin, Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä Aalto-yliopiston edustajia oli mukana keskusteluissa vierailun aikana.

Turun kaupunkikehitysjohtaja Pekka Sundman toteaa, että Turulla on pitkät ja vahvat perinteet kansainvälisessä kaupankäynnissä ja muussa kansainvälisessä yhteistyössä. 

– Jo ennestään hyvien kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen koulutusyhteistyön kautta on meille luonteva jatkumo. Strathclydella on vahvaa yhteistyötä monien Varsinais-Suomessakin toimivien kansainvälisten yritysten kanssa.

Käytännön hyötyjä korostava oppimisote yhdistää

 – Osaavan työvoiman puute ei saa olla Turun seudun elinkeinoelämän kasvun esteenä. On alueen toimijoiden yhteinen etu, jos onnistumme lisäämään tekniikan asiantuntijoiden määrää laajentamalla koulutusyhteistyötä myös yli maan rajojen, lisää Sundman.

Turun kaupungin ja Turun AMK:n yhteys Strathclyden yliopiston kanssa alkoi alun perin muodostua yhteisten teollisuuden alan kumppaneiden antamasta virikkeestä. 

 – Näemme kansainvälisessä yhteistyössä hyviä mahdollisuuksia, ja yhteistyö hyödyttää varmasti myös Glasgow’ta. Meillä on oppilaitoksina paljon yhtäläisyyksiä, joiden varaan on helppo rakentaa toimivaa yhteistyötä, kertoo tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta vastaava vararehtori Tim Bedford Strathclyden yliopistosta.

Strathclyden yliopisto on johtava kansainvälinen tekniikan alan yliopisto Skotlannin suurimmassa kaupungissa Glasgow’ssa. Yliopiston tutkimusta, oppimista ja opetusta sekä työelämäyhteistyötä ohjaa sitoutuminen käytännön hyötyjä korostavaan oppimisotteeseen. Yhteneväisyyksiä siis löytyy esimerkiksi Turun AMK:n käyttämään innovaatiopedagogiikkaan. 

Meri- ja valmistava teollisuus sekä terveysteknologia painopisteinä 

– Strathclyden yliopiston Turun-vierailun aikana löysimme useita käytännön toimia, joiden kautta yhteistyötä voidaan nopeallakin aikataululla syventää. Teemme kevään aikana vastavierailun Glasgow’hun. Sen jälkeen olemme varmasti viisaampia koulutusyhteistyön aikatauluista ja tarkoista sisällöistä, kertoo Turun AMK:n vararehtori Juhani Soini.

Terveysteknologia, meri- ja valmistava teknologia ovat kolme esiin noussutta painopistettä, joiden ympärille yhteistyötä voidaan alkaa rakentaa, summaa vararehtori Tim Bedford Strathclyden yliopistosta.

Yhteneväisyyksiä oppilaitosten historiassa ja tulevaisuudensuunnitelmissa löytää myös Strathclyden yliopiston teknillisen tiedekunnan vararehtori ja dekaani, professori Atilla Incecik. 

– Oppilaitoksillamme on samankaltainen historia, perinteet ja myös samanlaiset tulevaisuudennäkymät ja tavoitteet. Yhteistyön aloittaminen on hieno mahdollisuus rakentaa suunnitelmia tulevaisuutta varten, toteaa Incecik.  

Kuvat: Strathclyden yliopisto