Sivu päivitetty 11.10.2018

Urareitti-hanke korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien asialla

Urareitti-hanke (1.10.2015–30.9.2018) on tullut päätökseen, ja hanketyön tulokset on koottu muhkeaan julkaisukokoelmaan.

Kokoelmassa esitellään koulutusmalleja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen kehittämiseksi, näkemyksiä maahanmuuttajien osaamisesta sekä keinoja ja välineitä osaamisen tunnistamiseen ja ohjaukseen.

Mallien avulla ehkäistään päällekkäistä kouluttamista, nopeutetaan siirtymistä työelämään sekä edistetään osallisuutta ja osallistumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Maahan muuttaneiden sairaanhoitajien pätevöitymisprosessia kehittämässä

Hankkeen kehittämistyö keskittyi ensinnäkin maahan muuttaneiden sairaanhoitajien pätevöitymisprosessiin, toiseksi osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen tekniikan, terveyden ja liiketalouden alalla sekä ammatillisessa opettajakoulutuksessa ja kolmanneksi terveysalan ammatilliseen kielikoulutukseen.

Tiiviin hankeyhteistyöhön ansiosta em. tavoitteet, toiminta ja tulokset nivoutuivat läheisesti toisiinsa.

Hankkeen konkreettisia tuloksia

Maahanmuuttajasairaanhoitajien täydennyskoulutusmalli, jolla sujuvoitetaan ammattioikeuden laillistamista. Moduulirakenteinen malli perustuu joustavuuteen ja yksilöllistämiseen tunnistamalla ja tunnustamalla kunkin sairaanhoitajan aiempaa osaamista.

Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomimalli, jonka tavoitteena on suomen kielen ammatillisen kielitaidon, suomalaisen työelämän tuntemuksen ja työnhakutaitojen kehittäminen sekä ammatin vaatiman osaamisen täydentäminen ja syventäminen.

Rakennustekniikan alan digitaalinen itsearviointityökalu, jonka avulla maahanmuuttaja voi arvioida osaamistaan suhteessa suomalaisiin rakennusinsinöörin osaamisvaatimuksiin. Työkalua voivat hyödyntää maahanmuuttajien lisäksi myös viranomaiset, korkeakoulut ja työnantajat.

Roolipeleihin perustuva kielikoulutusmalli, jossa korostuvat pelillisyys, kielen oppiminen autenttisissa tilanteissa, yksilöllinen palaute sekä läheinen yhteistyö työelämän toimijoiden kanssa. Malli on kehitetty liiketalouden alalle, mutta sitä voidaan hyödyntää muillakin aloilla.

Työelämän kieli- ja viestintäkoulutusmalli työelämässä toimiville maahanmuuttajasairaanhoitajille. Malli perustuu yksilölähtöisyyteen ja siihen, että ammatillisia kieli- ja viestintätaitoja kehitetään yhteisöllisesti todellisissa työtilanteissa.

Kirjoittajat: Raija Sairanen ja Tiina Hirard

Valtakunnallinen Urareitti-hanke toteutettiin ESR-rahoituksella yhteensä 11 osatoteuttajan kanssa: 
Centria, Diak, Jamk, JKO (Jyväskylän kristillinen opisto) HAMK, Laurea, Lapin AMK, Metropolia, Sedu, TAMK, Turun AMK