Sivu päivitetty 6.11.2018

Kulttuurihyvinvoinnin pohjoismainen tutkijakonferenssi Turussa

Nordic Arts & Health Research Conference kokoaa keskiviikkona 7. marraskuuta noin 50 eri alojen tutkijaa Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian Linnankadun kampukselle keskustelemaan pohjoismaisesta kulttuurihyvinvointialan tutkimuksesta. Konferenssiin osallistuu tutkijoita sekä Suomesta, Ruotsista, Norjasta että Tanskasta.

Kulttuurihyvinvointia tutkitaan monen alan näkökulmasta

Taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksiä tutkitaan poikkeuksellisen monen tieteenalan näkökulmasta. Konferenssin teemoja ovat mm. teatterilähtöiset menetelmät lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin tukemisessa sekä taidelähtöiset menetelmät lääketieteen koulutuksessa. Oma osionsa konferenssissa on myös taiteen ja teknologian yhdistämiselle. Suomalaisten tutkijoiden esityksissä kuullaan mm. kirjallisuusterapiasta, teatterista lastenkodeissa, taiteesta toipumisen tukena sairaalaympäristössä sekä laulamisesta Parkinson-potilaiden ääniongelmien tukena.

Tavoitteena pohjoismainen tutkijaverkosto

Konferenssin tavoitteena on luoda pohjoismainen, poikkitieteellinen kulttuurihyvinvoinnin tutkijaverkosto sekä tarjota mahdollisuuksia keskusteluun käynnissä olevista tutkimushankkeista ja tunnistaa Pohjoismaiden yhteisiä tutkimustarpeita.
- Kulttuurihyvinvointi tutkimusalana on vasta muotoutumassa Suomessa. Tutkimuksen haasteet ovat samanlaisia kaikissa Pohjoismaissa. Koordinoidulle tutkijayhteistyölle on selkeä tarve, toteaa projektisuunnittelija Liisa Laitinen, joka vastaa konferenssin järjestelyistä.

Konferenssi on osa taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksien valtakunnallisen Taikusydän-yhteyspisteen toimintaa. Konferenssin järjestelyissä ovat mukana seuraavat tahot: Centre for Culture & Health, Aalborg University (Tanska), Royal College of Music in Stockholm and Karolinska Institutet (Ruotsi) sekä Volda University College and National Center for Culture, Health and Care (Nord University, Norja). Aloitteessa pohjoismaisen tutkijaverkoston perustamiseksi ovat lisäksi olleet mukana Norwegian University of Science and Technology ja Turun yliopiston Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö. Taikusydän-yhteyspisteen toimintaa tukevat Turun kaupunki, Turun yliopisto, Taiteen edistämiskeskus sekä Turun ammattikorkeakoulu.