Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.2.2019

Opiskelu ammattikorkeakoulussa kouluttaa työelämään

Oppiminen ammattikorkeakoulussa syntyy opiskelijan, korkeakoulun ja työelämän vuorovaikutuksessa, jossa opiskelijan omalla aktiivisuudella ja vastuulla on tärkeä merkitys. Korkeakoulu tarjoaa opetusta, oppimisympäristöjä ja ohjausta itsenäisten työelämätaitojen ja ammattitaidon kehittämiseen.

Turun AMK:n medianomiopiskelija Vilma Puputti kirjoitti (TS 13.2.) opiskelusta Turun ammattikorkeakoulussa. Kiitämme palautteesta ja olemme pahoillamme siitä, että emme ole onnistuneet vastaamaan opiskelijan ennakko-odotuksiin. Käymme päivittäin keskustelua opiskelijoiden kanssa ammattilaisuutta kehittävistä pedagogisista ratkaisuista ja kaikki palaute auttaa meitä kehittämään toimintaamme.

Oppiminen ammattikorkeakoulussa syntyy opiskelijan, korkeakoulun ja työelämän vuorovaikutuksessa, jossa opiskelijan omalla aktiivisuudella ja vastuulla on tärkeä merkitys. Korkeakoulu tarjoaa opetusta, oppimisympäristöjä ja ohjausta itsenäisten työelämätaitojen ja ammattitaidon kehittämiseen. Opetuksen toteutus on huomattavasti vähemmän korkeakoulun rakentamaan lukujärjestykseen tai luentoihin perustuvaa kuin toisella asteella. Opiskelu on usein projektimuotoista ja siinä painottuvat ryhmä- ja verkkoympäristöissä työskentely, aivan kuten nykypäivän tehtävissä media-alallakin. Ammatillisen osaamisen syventäminen tapahtuu teoriaopintojen lisäksi ohjattujen, työelämälähtöisten projektien kautta.

Lähiopetusta tarjotaan jatkossakin Turun ammattikorkeakoulussa, mutta samaan aikaan panostamme siihen, että verkossa tarjottavat opinnot ovat laadukkaita. Teemme opiskelijakunta TUOn kanssa aktiivista työtä tässä asiassa, eikä verkko-opetus korvaa kaikkea lähiopetusta tulevaisuudessakaan.

Työelämän muutos edellyttää etenkin media-alalle valmistuvilta vahvaa digitaalisten ympäristöjen osaamista, johon valmentautuminen alkaa heti opintojen alusta. Tulevaisuuden työelämä edellyttää työntekijöiltä valmiuksia toimia erilaisissa työskentely-ympäristöissä, hankkia uutta tietoa ja päivittää jatkuvasti omaa osaamistaan. Näiden taitojen synnyttämisessä ovat tärkeitä erilaiset työelämäkeskeiset ja opiskelijalähtöiset opetuksen toteutuksen ja opiskelun tavat perinteisen lähiopetuksen lisäksi.

Turun ammattikorkeakoulussa ohjauksella ja kannustavuudella olemme pyrkineet saamaan jokaisen opiskelijan valitsemaan oman opintopolkunsa ja saamaan juuri oman tulevan uransa kannalta tarpeellista osaamista. Tuemme opiskelijoita omien yksilöllisten osaamispolkujensa löytämisessä erilaisin ohjausmuodoin. Opiskelija pystyy rakentamaan omat opintonsa henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaansa (HOPS) varsin vapaasti häntä kiinnostavien ohjattujen työelämäprojektien, vapaasti valittavien opintojen ja harjoittelun myötä. Näin ollen jokaiselle opiskelijalle muodostuu omanlaisensa lukujärjestys valittujen oppimisratkaisujen myötä.

Turun ammattikorkeakoulu toimii hyvin välittömässä opiskelijakontaktissa matalaan hierarkiaan pohjautuen. Kannustamme opiskelijoita antamaan palautetta niin formaalien kanavien kautta kuin välittömänä opintojaksojen aikaisena palautteena ja opiskelijakuntamme TUOn kautta. Välittömän palautteen kautta opintojakson sisältöjä ja toteutustapoja on monesti mahdollista täsmentää jo sen toteutuksen aikana. Kehitämme lisäksi opetuksen sisältöjä ja tavoitteita jatkuvasti opiskelija- ja työelämäpalautteen pohjalta tutkittuun tietoon pohjautuen. Seuraamme myös yhdessä opiskelijakunta TUOn kanssa palautetta ja arvioimme toimintamme laatua korkeakoulujärjestelmän osana.

Vesa Taatila
Turun AMK:n rehtori

Timo Tanskanen
Turun AMKn Taideakatemian koulutusjohtaja

Samuel Raunio
Koulutus- ja tutkimuspäällikkö, media-ala

Mikke Kuula
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn hallituksen puheenjohtaja