Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 15.3.2019

Luovat menetelmät rohkaisevat osallistumaan

Luovuus on työnantajien mielestä yhä tärkeämpi edellytys organisaatioiden menestykselle. Ei ole olemassa menestyksekkäitä luovia organisaatioita ilman luovia työntekijöitä. Luovuus auttaa yrityksiä ja yhteisöjä mukautumaan muutoksiin kilpailijoitaan nopeammin ja paremmin.

Luovuus on kyky ideoida, ajatella ennakkoluulottomasti, löytää tavanomaisuudesta poikkeavia ratkaisuja ja selviytyä ongelmista nopeasti. Luovuustaidot ovat tärkeitä kaikille ja erityisesti niille jotka ovat työttömyysuhan alla. Aikuiskouluttajat ja ohjaajat voivat luovuutta vaalimalla edistää oppijoiden  mahdollisuuksia löytää ja hyödyntää omat vahvuutensa.

Luovuustaidot aikuiskoulutuksessa (Creativity development in adult education, CreDev) on Nordplus Adult-ohjelman rahoittama kaksivuotinen projekti, jonka tarkoituksena tuottaa kokoelma luovuutta edistäviä  menetelmiä aikuiskouluttajien käyttöön. Projektin keskiössä ovat toiminnallinen oppiminen, jonka  tavoitteena on lisätä aikuisoppijoiden ja –kouluttajien luovuustaitoja ja -kompetenssia. Hanke edistää kokemusten vaihtoa, tietotaitoa ja innovointia aikuisten oppijoiden kanssa työskentelevien välillä Suomessa, Latviassa ja Liettuassa.

Luovia menetelmiä ja luovuutta edistäviä hyviä käytäntöjä on koottu hankepartnereilta ja muilta organisaatioilta. Menetelmät ovat kaikkien saatavilla ja niiden tarkoitus on tukea aikuiskouluttajia ja -ohjaajia arjen työssä.  

Hankkeen neljäs partneritapaaminen toteutui 8.3.2019 Turun ammattikorkeakoulun ICT-talossa. Turun AMK:n edustajana hankkeessa toimivat lehtori Liisa Kosonen-Karesto, TKI-koordinaattori Laura Harikkala ja projektisuunnittelija Marlene Karlsson.  Liisa Kosonen-Karesto näkee tämän projektin erityisenä rikkautena työskentelyn erilaisten toimijoiden kanssa.

– On ollut mielenkiintoista tutustua erilaisiin työtapoihin ja kokeilla erilaisia luovuutta edistäviä menetelmiä. 

Liettualainen Egle Hidri, CreDEv-hankkeen vetäjänä toimivasta Creative Future Idea järjestöstä kertoo hankkeen annista seuraavasti:

– On ollut hienoa tavata ja tutustua uusiin ihmisiin ja saada tietoa pohjoismaisesta ajattelusta ja käytännöistä. Baltian maissa näkökulma on erilainen ja hankkeessa olemme pystyneet yhdistelemään näkemyksiä ja kokoamaan yhteistä materiaalia. Olemme oppineet uusia metodeja ja testanneet niitä, palaute on ollut hyvin myönteistä. Hankkeessa kootun materiaalin vahvuus on sen sovellettavuudessa erilaisille kohderyhmille ja erilaisiin tavoitteisiin sopivaksi.

– Tulemme hyödyntämään hankkeen oppeja tulevaisuudessa nuorisotyössä, jossa haasteena usein on nuorten aktivointi ja motivointi. Luovat menetelmät selvästi innostavat nuoria osallistumaan ja niiden käyttö voi olla monille uutta. Luovuus on myös tärkeää nykyajassa ja hyödynnettävissä oleva voimavara oikeastaan kaikkialla.

Taina Laaksonen, Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Moduksesta puolestaan näkee hankkeesta olevan selkeää tukea oppimistilanteisiin järjestökentällä.

– Järjestöpuolella ei ole strukturoitua oppimisen tapaa, vaan toiminta on toimija- ja tilannekohtaista. Nyt kehitetty selkeä paketti metodeja on meille valtava muutos. Ryhmät ja ihmiset vaihtuvat ja luovat metodit auttavat ihmisiä tutustumaan toisiinsa, saamaan äänensä kuuluville ja sitä kautta sitoutumaan toimintaan. Kaikkien osaaminen tulee paremmin hyödynnettyä ja syntyy uusia ideoita.

– Kokeilemamme Circula-peli esimerkiksi herätti innostusta, pelillisyys on käsityö- ja muotoilualalle vielä aika uusi asia ja yhdisti mukavasti nuoria ja vanhoja toisiinsa.

Pauli Vennervirta, Suomen ympäristöopisto SYKLIstä jatkaa keskustelua.

– Olen ylpeä siitä, että meidän tuottamamme Circula-peli on saanut hankkeessa hyvän vastaanoton. Olemme jo aikaisemmin hyödyntäneet peliä kaupunkisuunnittelun aihepiirissä. Tämän hankkeen avulla saamme tuotteitamme laajemman hyödyntämisen piiriin.

– Itselleni uudet metodit ovat tuoneet apua opetuksen suunnitteluun, paketista voi valita metodeja testattavaksi ja esimerkiksi draamallisten menetelmien käyttö oli kiinnostava kokeilu. Jotkut metodeista olen todennut toimiviksi heti ja toiset vaativat vielä lisää harjoittelua.

Taina Laaksosen mielestä suurin hyöty luovista menetelmistä on osallistujien osallisuuden tunne.  Luovissa menetelmissä uudenlaisen roolin kautta oppijat pääsevät ääneen ja sanallistamaan omia ajatuksiaan ja näkemyksiään.

Hankepartnerit: Creative Future Ideas (Liettua), Radosas Iniciativas Centrs (Latvia), SYKLI Suomen ympäristöopisto (Suomi), Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry (Suomi), Turun ammattikorkeakoulu (Suomi)

Hankkeessa tuotettua koulutusmateriaalia