Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2019

Tuore tutkimus: Omakotitalot eristävät heikosti pientaajuista ääntä

Turun ammattikorkeakoulun tutkijat ovat julkaisseet toistaiseksi laajimman tutkimuksen siitä, miten ulkoseinät alentavat melua eli eristävät ääntä eri taajuuksilla. Julkisivut eristivät pientaajuista ääntä selvästi suuria taajuuksia huonommin.

Ympäristömelu on Suomessa pienhiukkasten jälkeen eniten asumisterveyttä heikentävä ympäristötekijä. Meluntorjuntaan panostetaankin yhä enemmän. Julkisivun äänieristys on tärkein meluntorjuntakeino, kun asunto on lähellä melulähdettä.

Viranomaisohjeet säätelevät julkisivuilta vaadittavaa äänieristyskykyä, kun asunto rakennetaan melualueelle. Jos taas meluavaa toimintaa tuodaan asuntojen läheisyyteen, on toiminnan harjoittajan hoidettava asiat niin, ettei äänitaso ylitä ohjearvoja asuntojen pihalla tai sisätiloissa. Erityisesti tulee huomioida pientaajuisen melun torjunta, koska sille on tiukat ohjearvot. 

Pientaajuisen melun torjunta on vaikeaa

Pientaajuisella äänellä tarkoitetaan ääntä, jossa kuuluu alle 200 hertsin taajuuksia. Kyse on bassoäänistä: esimerkiksi pianon alin kosketin on A ja sen taajuus on 27 hertsiä. Sisätiloihin kuuluvaa pientaajuista ympäristön ääntä aiheutuu mm. moottoreista, pumpuista, teollisista prosesseista, musiikista ja raskaan liikenteen runkoäänestä. Ääni koetaan meluksi, jos se on tarpeetonta tai häiritsevää. 

Nykystandardit eivät kuvaa, miten äänieristys tulisi mitata alle 50 hertsin taajuuksilla. Rakennustuotevalmistajat eivät voi sen vuoksi ilmoittaa, miten hyvin heidän tuotteensa eristävät tällaista ääntä. Meluntorjunnan suunnittelu julkisivun avulla on siksi hankalaa alle 50 hertsillä. ”Tutkimuksemme ylittää aiemmat siinä, että saimme mitattua äänieristyksen myös infraäänelle, eli alle 20 hertsin äänitaajuuksille,” kuvailee tutkimuksen vetäjä, dosentti Valtteri Hongisto.

”Mittasimme 26 julkisivurakennetta. Tuloksista johdettiin suosituskäyrä, joka kertoo miten paljon omakotitalot tyypillisesti vähintään eristävät ääntä eri taajuuksilla,” Hongisto tiivistää. Infraäänillä ulkoseinät eristivät ääntä eli alensivat melua vain 5 - 7 desibeliä. Taajuudella 200 hertsiä eristävyys on jo yli 20 desibeliä. Pientaajuinen ääni kuuluu asuinhuoneen nurkissa selvästi voimakkaampana kuin huoneen keskellä. Suosituskäyrä ottaa tämänkin huomioon eikä yliarvioi seinien äänieristyskykyä. Suosituskäyrää käytetään, kun lasketaan, miten voimakkaana pientaajuinen ympäristömelu kuuluu asuntojen sisälle. Tähän asti on käytetty tanskalaisia arvoja. 
Suurimassaisilla julkisivuilla mitattiin merkittävästi parempi äänieristys pientaajuuksilla kuin pienimassaisilla. Tämä kannattaa ottaa huomioon, jos ympäristömelu on pientaajuista. 
 

Alkuperäistutkimus ja lisätiedot

Tutkimus on osa julkista Anojanssi -projektia, jota rahoittavat Business Finland, Turku AMK, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyöyritykset. 

Tulokset perustuvat tieteelliseen artikkeliin Building and Environment lehdessä. Julkaisun saa ilmaiseksi 30.5.2019 asti osoitteesta https://authors.elsevier.com/c/1Yt2a1HudMzjAk .