Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 27.5.2019

Moniammatillinen yhteistyö antaa asiakkaalle enemmän

Turun AMK:n terveydenhoitaja-, fysioterapeutti-, toimintaterapeutti- ja sosionomiopiskelijat osallistuivat kevään aikana Monelle-opintojaksolle. Monellessa mahdollistetaan opetus sosiaali- ja terveysalalla tarvittavaan moniammatilliseen yhteistyöhön.

Monelle tarjoaa yhteisen oppimisalustan lääketieteen, hammaslääketieteen, hoitotieteen, psykologian, logopedian, sosiaalityön, kasvatustieteen (opettajankoulutus), hoitotyön, sosiaalialan, fysioterapian sekä toimintaterapian opiskelijoille.

Moniammatillisuuden hyödyt ja haasteet nousivat esiin

Palautteen mukaan opintojakso on ollut opiskelijoille jopa ainutkertainen mahdollisuus harjoitella asiakaslähtöistä yhteistyötä muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat ovat kokeneet yhdessä oppimisen tarpeelliseksi, sillä tulevassa työelämässään he jakavat asiakastyön arjen keskenään.

Ohessa suoria lainauksia Turun AMK:n terveysalan opiskelijoiden oppimispäiväkirjoista:

– Oli vaikuttavaa nähdä, kuinka rautaisia eri alojen osaajia työelämään on tulossa. Monelle-kurssi oli hyvä muistutus ja oppi siitä, että yksin ei tarvitse jäädä haasteiden edessä, sillä asioita voidaan miettiä yhdessä, ja se on suotavaakin hyvien tulosten aikaansaamiseksi. Asiakkaat ovat nykyään usein moniongelmaisia ja ratkaisut näihin ongelmiin on löydettävissä vain tiiviillä yhteistyöllä ja sujuvalla informaation kululla. Kurssi antoi mahdollisuuden nähdä moniammatillisuuden hyödyt ja haasteet, sekä selkeytti ammatillisten rajapintojen hahmottamista.

– Oma rooli moniammatillisessa työryhmässä selkiytyi hyvin tämän kurssin aikana. Moniammatillisessa yhteistyössä työntekijän omat tiedot ja taidot täydentyvät, ammattilaiset oppivat toisiltaan ja lopputulos on usein parempi kuin yksittäisten työntekijöiden suoritukset yhteensä. Moniammatillinen yhteistyö terveydenhuollossa on hyvin tärkeää ja siitä hyötyvät ennen kaikkea asiakkaat, joita pyritään auttamaan ja tukemaan mahdollisimman hyvin.

– On hyvä muistaa, että vaikka minä osaan paljon, yhdessä osaamme paljon enemmän. Tämä ei ole keneltäkään meiltä pois, vaan antaa asiakkaalle paljon enemmän, vähemmin resurssein. Uskon, että moniammatillisuus tulee olemaan tulevaisuudessa pinnalla, kun erilaisia palvelukokonaisuuksia rakennetaan asiakkaille. Moniammatillisuutta voi opiskella vain yhdessä muiden ammattialojen kanssa.

Asiakas hyötyi osaamisesta

Turun AMK:n Monelle-tiimiin ovat osallistuneet lehtorit Esa Bärlund, Mary-Ann Kaukinen, Outi Kivinen ja Hanna Ollikkala.

– Hämmästyimme, miten ammattitaitoisesti opiskelijat toimivat simuloiduissa moniammatillisissa kokouksissa. Eri alojen opiskelijat olivat tunnistaneet oman ammatillisen osaamisensa ja jakoivat sen muille. Kaiken keskipisteessä oli asiakas, joka hyötyi tästä monialaisesta osaamisesta. Monelle oli monella tapaa hyödyllinen ja yhteistyötä on tärkeää jatkaa, he toteavat.

Monialainen Monelle-opintojakso on Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin ja Yrkeshögskolan Novian toteuttama.

Kuvassa sosiaalityön, terveydenhoitotyön, psykologian, kasvatustieteen (opettajankoulutus) ja logopedian opiskelijat valmistautuvat simuloimaan moniammatillista oppilashuoltoryhmää Monellen seminaarissa.