Sivu päivitetty 5.6.2019
Ihmisiä ja esitteitä ständillä.

Mielenterveyden lähettiläät ovat voimavarana maahanmuuttajien kotoutumisessa

Turun AMK:ssa on alkanut YOUME − mielenterveyden lähettiläät kotoutumisen voimavarana -hanke maaliskuussa 2019. Hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta edistämällä mielenterveyttä sekä varhaista hoitoon hakeutumista mielenterveysongelmien ilmaantuessa.

Maahanmuuttajilla on todettu olevan kantaväestöä enemmän mielenterveyden ongelmia, johtuen lähtömaissa koetuista ihmisoikeusloukkauksista ja traumaattisista kokemuksista. Suomeen asettuessaan monet kohtaavat maahan jäämisen epävarmuutta, yksinäisyyttä ja syrjintää, jotka lisäävät mielenterveysongelmien riskiä.

Mielenterveyttä tukee muun muassa mahdollisuus koulutukseen ja työllistymiseen, sosiaalinen arvostus sekä osallisuus yhteisöissä. Ilman hyvää mielenterveyttä ja kulttuurisensitiivisiä mielenterveyden tukitoimia kotoutuminen vaikeutuu ja maahanmuuttaja saattaa kokea itsensä ulkopuoliseksi.

Mielenterveyden lähettiläät välittävät tietoa mielenterveydestä

YOUME-hankkeen aikana luodaan Mielenterveyden lähettiläät -malli yhdessä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ja asiantuntijaverkoston kanssa. Mallin avulla lisätään maahanmuuttajien tietoutta mielenterveydestä, sen vahvistamisesta sekä mielenterveyden ongelmista ja hoitoon hakeutumisesta. Mielenterveyden lähettiläinä toimivat vapaaehtoiset välittävät tietoa mielenterveydestä yhteisöjensä sisällä. 

Hanke tarjoaa myös sosiaali- ja terveysalan toimijoille seminaareja mielenterveysongelmien tunnistamisesta, puheeksi ottamisesta, hoidosta sekä vaikutuksesta kotoutumiseen. Seminaarien tavoitteena on tarjota ammattilaisille tietoa siitä, miten maahanmuuttajien mielenterveyttä voi tukea.

Lähettilästyö voidaan sisällyttää opintoihin

Ensimmäiset lähettiläiden työpajat ja seminaarit järjestetään syyskuussa 2019. Lähettiläiden rekrytoinnissa tehdään yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa ja lähettiläänä toimimisesta on mahdollista saada 5 opintopistettä vapaasti valittaviin opintoihin Turun AMK:ssa. 

Hankkeessa toimivat Turun AMK:n lisäksi Yhdessä-yhdistys, Sateenkaari Koto, Turun Kriisikeskus ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian toimiala. Turun AMK:ssa hankkeen parissa työskentelevät projektipäällikkönä Minni Roth sekä asiantuntijoina lehtorit Johanna Berg ja Elina Lindberg.

YOUME-hanke on EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) rahoittama.

Tutustu YOUME – mielenterveyden lähettiläät kotoutumisen voimavarana .

AMIF_logo_rahoittaja.jpg