Sivu päivitetty 17.6.2019

Korkeasti koulutetut maahanmuuttajaopiskelijat valmistuivat

Turun ammattikorkeakoulu toteutti Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tukeman Maahanmuuttajat BisnesAkatemiassa -tradenomikoulutuksen korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. Kesäkuussa oli aika juhlia opintonsa valmiiksi saaneita tradenomeja. Turun ammattikorkeakoulu onnittelee kaikkia valmistuneita!

Koulutuksen aikana osallistujat saivat käytännön yrittäjyysosaamista sekä hyvän käsityksen suomalaisesta työelämästä. Lisäksi karttui suomen kielen taito. Useille puolentoista vuoden aika Turun ammattikorkeakoulussa on ollut hyvin innostavaa ja monet opiskelijoista ovat olleet hämmästyksissään, kun he jo opiskelujen aikana ovat päässeet kiinni työelämään.

Maahanmuuttajat BisnesAkatemiassa -koulutuksen valmistujais- ja päätösjuhlaa vietettiin keskiviikkona 12.6.2019 Kupittaan Paviljongissa. Paikalla oli noin sata juhlijaa.

–  Juhlimme tänään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien saavuttamia tradenomin tutkintoja. Tutkinnoista on takuulla iloa suomalaiseen työelämään hakeuduttaessa, iloitsi koulutus- ja tutkimuspäällikkö Jaana Kallio-Gerlander.

Juuri päättynyt tutkintokoulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille oli ensimmäinen koko Suomessa. Palaute sekä opiskelijoilta, työnantajilta että muilta sidosryhmiltä on kuitenkin ollut niin hyvää, että tällä hetkellä suunnitellaan jo uuden koulutuksen aloittamista.

–  Kyselyitä uudesta koulutuksesta on tullut myös useilta eri tahoilta kuten mahdollisilta uusilta opiskelijoilta. Aloitusajankohta asettunee noin vuoden päähän, kertoo Kallio-Gerlander.

MaBa_juhlat_6.jpg

Suomi tarvitsee suunnitelmallisuutta korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien koulutuksen päivittämiseksi

Suomi on kansainvälistynyt vauhdilla, ja maahanmuuttajien määrä on lähes kaksinkertaistunut Suomessa 2000-luvulla. Samaan aikaan suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle.

– Tulevaisuudessa Suomi ei pärjää ilman ulkomaista työvoimaa. Jotta muuttuvassa maailmassa olisi mahdollista menestyä, tarvitsee Suomi suunnitelmallisuutta myös korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien koulutuksen päivittämiseksi. Heidät on saatava systemaattisemmin työelämän käyttöön, toteaa projektipäällikkö Kosar Mahmoodi.

Korkeakoulutetuilla maahanmuuttajilla on havaittu erilaisia työllistymisen esteitä Suomessa, joista merkittävimpiä ovat huono suomen kielen taito ja työnantajien ennakkoluulot. Lisäksi useilta puuttuvat työllistymiseen tarvittavat verkostot. Koulutus BisnesAkatemiassa auttoikin kehittämään paitsi osallistujien suomen kielen taitoa myös kasvattamaan heidän verkostojaan Suomessa.

–  Osa opiskelijoista on puolentoista kuluneen vuoden aikana perustanut oman yrityksen, työllistynyt harjoittelun tai opinnäytetyön tekemisen kautta tai muulla tavoin, Mahmoodi iloitsee.

Tällainen koulutustapa sopii korkeasti koulutetuille maahanmuuttajataustaisille hyvin, koska kyseessä ei ollut pelkästään yksi kurssi, vaan kokonaiseen tutkintoon tähtäävä koulutus. Koulutuksen aikana opiskelijat pääsivät työskentelemään aidoissa projekteissa, joiden kautta oppii parhaiten, ja joita tekemällä omat verkostot kasvavat siinä sivussa. Mahdollisuus oppia asioita suomalaisesta työkulttuurista on taatusti ollut mielekästä tekemistä.

”Ulkomaalaisena ei ole helppo olla opiskelija Suomessa. AMK:sta saamani tuen avulla pystyn voittamaan vaikeudet ja saavuttamaan tavoitteeni. AMK:ssa opin joka päivä jotain uutta. Se on ympäristö, jossa voin saada uusia kokemuksia pelkäämättä epäonnistumista. Joka päivä saan mahdollisuuden olla parempi kuin eilen.” (Kommentti on MaBA-koulutushankkeen opiskelijoille laaditusta kyselystä.)