Sivu päivitetty 29.11.2019

Saija Kultalalle myönnettiin opinnäytetyöstipendi

Turun AMK:sta vuonna 2018 valmistunut fysioterapeutti (ylempi AMK) Saija Kultala on voittanut AHOS-opinnäytetyöstipendin. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta ja Soveltava Liikunta myönsivät stipendejä ansiokkaille soveltavaa liikuntaa tai vammaisurheilua käsitteleville opinnäytetöille.

Ahos-opinnäytetyöstipendit jaettiin Soveltavan liikunnan tutkijatapaamisessa Jyväskylän yliopistossa 26.11.2019. Opinnäytetyöstipendejä oli jaossa kahdessa kategoriassa: pro gradu- ja tohtorinväitöstason tutkielmille sekä AMK-, opisto- tai kandidaattitason loppu- tai opinnäytetöille. Saija Kultala sai AMK-tason opinnäytetyöstipendin.

Kultalan opinnäytetyö oli ansiokas soveltavan liikunnan tai vammaisurheilun työnä. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ja Soveltava Liikunta SoveLi myönsivät Ahos-opinnäytetyöstipendejä ansiokkaille soveltavaa liikuntaa tai vammaisurheilua käsitteleville opinnäytetöille. Stipendit jaettiin tiistaina soveltavan liikunnan tutkijatapaamisen yhteydessä Jyväskylän yliopistolla.

Kultalan Turun AMK:n sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyössä ”LIIKKUeN – MS-tautia sairastavan liikunnan polku” kehitettiin verkkopohjaista liikuntatietoa MS-tautia sairastaville. Kultala korostaa opinnäytetyössään liikunnan mielekkyyttä. Liikunta ei saa olla pakonomaista suorittamista ja siinä on huomioitava liikkujan omat edellytykset.

Opinnäytetyön ohjaajana toimi yliopettaja Tiina Hautala.

Tutustu Saija Kultalan opinnäytetyöhön: https://www.theseus.fi/handle/10024/143725 

Lue koko uutinen SoveLin sivulta: https://www.soveli.fi/?x103997=1821352&fbclid=IwAR1VeoHny8nYHoy4WxuQrjRzWP_0TYS9zqoSQggZ3BfBeePRto5lQ-rfWhQ