Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 16.3.2020

Turun ammattikorkeakoulun varautuminen koronavirukseen

Turun ammattikorkeakoulu haluaa varmistaa opiskelijoidensa opintojen etenemisen tehokkaasti ja turvallisesti koronaviruksen leviämisestä huolimatta. Tältä sivulta voit seurata ohjeitamme koronavirukseen liittyen. Päivitämme ohjeita säännöllisesti. Henkilökunnalle ja opiskelijoille suunnattu tarkempi tiedottaminen tapahtuu Messi-sivuston kautta.

Ajankohtaista

Toimimme syksyllä sekä etänä että kampuksilla

Toimintaohje 7.8. alkaen, voimassa vuoden 2020 loppuun

Turun ammattikorkeakoulussa siirrytään hybridityöskentelyyn elokuusta alkaen. Edellytyksenä turvalliselle toiminnalle kampuksilla on vastuullinen yhteistyö. Se tarkoittaa, että kampuksille tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan hyvästä  käsi- ja yskimishygieniasta  (thl.fi). Kaikessa toiminnassa pyritään noudattamaan turvavälejä.

Kirjastot, opintotoimisto, EduCity Service Centre ja ServiceDesk palvelevat normaalisti kampuksilla ja verkossa. Kirjastoissa ja opintotoimistoissa asioidessa huolehditaan riittävistä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.

Etätyötä ja etäopetusta suositellaan työtehtävien niin salliessa.

Kokouksissa tulee ensijaisesti hyödyntää etäyhteyksiä OKM:n suosituksen mukaisesti (minedu.fi)

Etätöiden tekemiseen riittää suullinen sopimys esimiehen kanssa. Samassa yhteydessä sovitaan etätyön työtehtävät ja pelisäännöt.

Turun AMK:n opiskelijoita, henkilöstöä sekä sidosryhmiä suojataan tehokkaasti ja kaikille mahdollistetaan turvallinen opiskelu- ja työympäristö. sen saavuttamiseksi jokaisen korkeakouluyhteisömme jäsenen edellytetään sitoutuvan yhteisiin pelisääntöihimme.

Sairaana tai oireisena ei tulla kampukselle

Sairaana tai oireisena ei kampuksille saa tulla. Jos oireita ilmenee, on jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen velvollisuutena hakeutua viivytyksettä terveydenhuollosta saamiensa ohjeiden mukaisesti koronatestaukseen. Jokaisen oireita tuntevan tai altistumista epäilevän tulee täyttää arvio omaolo.fi -sivuston kautta.

Käsi- ja yskimishygienia

Jokainen korkeakouluyhteisön jäsen huolehtii osaltaan hyvästä käsihygieniasta. Huolellinen ja toistuva käsienpesu sekä käsidesin käyttö ovat tärkeä osa arjen rutiineja. Heti välittömästi kampuksen tiloihin saavuttaessa, tiloista tai luokista toiseen siirryttäessä ja muutoinkin tarpeen vaatiessa huolehditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä.

Yskimiseen ja aivastamiseen käytetään kertakäyttöistä nenäliinaa, jonka jälkeen se pannaan heti roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole, yskitään tai aiavastetaan hihaan, mutta ei käsiin. Lue lisää THL:n sivuilta

 

Opetuksen toteuttaminen

Opetus toteutetaan suunnitellun lukujärjestyksen mukaisesti. Opetus toteutetaan siltä osin etänä, kuin se on toiminnallisuuden kannalta mahdollista ja järkevää. Näin kampuksilla yhtäaikaisesti toimivien määrää pystytään rajoittamaan ja takaamaan opiskelijoille ja henkilöstölle turvallisempi toimintaympäristö.

Uusille opiskelijoille suunnattu tieto opintojen aloituksesta löytyy Opiskelun aloitus  -sivulta.

Opetusjärjestelyjen osalta pyydämme opiskelijoita olemaan yhteydessä ensisijaisesti opintojaksojen opettajiin, koulutusvastaaviin sekä oman koulutusalansa koulutus- ja tutkimuspäällikköön.

Tulemme seuraamaan kansallisia määräyksiä ja tiedotamme niiden mahdollisista vaikutuksista omiin ohjeisiimme verkkosivujemme kautta.

Tulemme järjestämään opiskelijoille mahdollisimman joustavat tavat edistää opintojaan myös tämänhetkisessä tilanteessa. On kuitenkin selvää, että yksittäisiä ongelmia voi esiintyä, joten pyydämme kaikilta yhteisömme jäseniltä kärsivällisyyttä ja joustavuutta. Tilanne on poikkeuksellinen, mutta yhteistyöllä pääsemme tästäkin eteenpäin.

Harjoittelujaksoista tulee sopia harjoittelupaikan kanssa. 

Opiskelijoiden valmistuminen pyritään turvaamaan poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta. 

Riittävät turvavälit kaikessa toiminnassa

Riittävistä turvaväleistä pidetään kiinni kampuksilla. Suositus riittäväksi turvaväliksi on vähintään 1 metri.  Erityisesti käytävillä ja aulatiloissa oleskeltaessa tai jonotettaessa on huolehdittava riittävistä turvaväleistä. Turhia kokoontumisia tulee välttää.

Luokkatiloissa opettajan ohjeistuksella pyritään säilyttämään turvaetäisyydet niin hyvin kuin se on mahdollista.Tauko- ja oleskelutiloissa huomioidaan turvavälit. Oleskelu näissä tiloissa tulee rajoittaa vain minimiin. Näihin tiloihin tullaan ja niistä lähdetään käsien desinfioinnin kautta.
 

Suo­ja­va­rus­tei­den käyttö

Niissä tilanteissa, joissa on riskinä turvavälin puuttuminen, tulee kaikilla kampuksilla käyttää asianmukaista kasvomaskia. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi luennot, harjoitukset, simulaatiot ja kokoukset.

Opiskelijat hankkivat kasvomaskit pääsääntöisesti itse. Opetustilanteissa, joihin kuuluu pedagogisista syistä hengityssuojaimen käyttö, AMK antaa ne opiskelijoiden käyttöön, kuten normaalistikin.

Kasvomaskien ensisijaisena tavoitteena on välttää mahdollisten virusten siirtyminen sen käyttäjältä ympäröivään ilmaan. Ohjeita maskien käyttöön löytyy Työterveyslaitoksen sivulta. 

Tulemme varustamaan kampusten sisääntulot käsidesiautomaateilla. Käsidesejä tulee myös muualle sisätiloihin.

Palvelupisteisiin tulee suojapleksit. 

Yhteiskäyttöiset työpisteet varustetaan desinfiointivälineillä.

Ris­ki­ryh­mään kuuluvat

Riskiryhmään kuuluvat opiskelijat, jotka haluavat tilanteensa tulevan huomioiduksi opetusjärjestelyissä, toimittavat terveydenhuollosta saamansa todistuksen KT-päällikölle. 

Opinnot pyritään järjestämään opettajan ja opiskelijan yhteistyössä niin, ettei altistumisvaaraa synny.

Riskiryhmäläisiä suositellaan käyttämään FFP3-tason hengityssuojaimia.

Siivous ja pintojen pyyh­ki­mi­nen

Siivousta on tehostettu. Se ei kuitenkaan riitä pitämään kaikkia pintoja puhtaina arjessa. 

Kaikkien käyttäjien tulee pyyhkiä yhteiskäyttöiset pinnat (esim. yhteiskäyttöiset tietokoneet kampuksilla) ennen ja jälkeen käytön.

Tiloissa on saatavilla desinfiointivälineitä pintojen pyyhkimiseksi.

 

Ulkomailta saapuville

Suomi on ottamassa käyttöön pakollisen kahden viikon pituisen karanteenin, joka määrätään kaikille riskimaista Suomeen saapuville. Näistä maista Suomeen saapuvien matkustajien ja vaihto-opiskelijoiden tulee noudattaa viranomaisten karanteenista antamia ohjeita ennen kampukselle saapumista.

Ajantasaiset viranomaistiedot voit tarkistaa näistä osoitteista: 

Rajavartiolaitoksen ohje maahantulijoille matkustamista koskien  (rajavartiolatios.fi)

Koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset (valtioneuvosto.fi)

Kumppaneille ja asiakkaille

Järjestämme työelämälle ja yksityisille asiakkaille suunnatut koulutukset ja palvelut seuraten tarkasti kulloinkin voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä ja -suosituksia turvaväleistä ja hygieniasta.

Projektien ja toimeksiantojen parissa työskentelemme joustavasti mahdollisuuksien mukaan paikan päällä ja etänä. Toiminnoista vastaava henkilöstömme tiedottaa tilanteesta yhteistyötahojamme. Seuraamme tilannetta ja teemme tarvittaessa muutoksia toimintatapoihin.

Tiedusteluja työelämäpalveluihimme liittyen voi lähettää ota yhteyttä -lomakkeella  tai sähköpostitse palvelut@turkuamk.fi.  

Turun AMK:n tutkimus- kehitys ja innovaatiotoiminta jatkuu nykyaikaisen teknologian mahdollistamia ratkaisuja hyödyntäen. Tarkempaa tietoa toiminnan muutoksista ja jatkumisesta saat oman projektisi henkilökunnalta ja projektipäälliköltä.

Tapahtumat

Voimme järjestää pieniä tapahtumia ja kokouksia hygieniaohjeet huomioiden.

Opiskelijoiden vaihtojaksot

Suomi on ottamassa käyttöön pakollisen kahden viikon pituisen karanteenin, joka määrätään kaikille riskimaista Suomeen saapuville. Näistä maista Suomeen saapuvien matkustajien ja vaihto-opiskelijoiden tulee noudattaa viranomaisten karanteenista antamia ohjeita ennen kampukselle saapumista.

Lisätietoa

Tarkempia ohjeita Turun AMK:n opiskelijoille ja henkilökunnalle intranetissämme Messissä (vaatii kirjautumisen)

Erityisjärjestelyt puretaan heti, kun se on turvallista.

Tiedot päivitetty 13.8.2020 klo 10:42