Sivu päivitetty 16.3.2020

Turun ammattikorkeakoulun varautuminen koronavirukseen

Turun ammattikorkeakoulu haluaa varmistaa opiskelijoidensa opintojen etenemisen tehokkaasti ja turvallisesti koronaviruksen leviämisestä huolimatta. Tältä sivulta voit seurata ohjeitamme koronavirukseen liittyen. Päivitämme ohjeita säännöllisesti. Henkilökunnalle ja opiskelijoille suunnattu tarkempi tiedottaminen tapahtuu Messi-sivuston kautta.

Ulkomailta saapuville

Toistaiseksi Turun AMK ei ota vastaan ulkomaisia vieraita tai delegaatioita. Uudet ulkomaanmatkat on pääosin peruttu. Ulkomailta Suomeen palaavat jäävät 14 päivän ajaksi pois kampukselta.

Kumppaneille ja asiakkaille

Työelämälle sekä yksityisille asiakkaille suunnatut koulutukset ja palvelut siirretään eteenpäin tai järjestetään etänä. Myös projektien ja toimeksiantojen parissa jatkamme työskentelyä etänä soveltuvin osin. Toiminnoista vastaava henkilöstömme tiedottaa tilanteesta yhteistyötahojamme.

Tiedusteluja työelämäpalveluihimme liittyen voi lähettää ota yhteyttä -lomakkeella  tai sähköpostitse palvelut@turkuamk.fi. 

Turun AMK:n tutkimus- kehitys ja innovaatiotoiminta jatkuu poikkeustilasta huolimatta nykyaikaisen teknologian mahdollistamia ratkaisuja hyödyntäen. Tarkempaa tietoa toiminnan muutoksista ja jatkumisesta saat oman projektisi henkilökunnalta ja projektipäälliköltä.

Osa toiminnoista siirtynee syksylle, mutta monia asioita on mahdollista kehittää ja innovoida etäyhteyksienkin välityksellä.

Tapahtumat

Ulkopuoliselle yleisölle suunnatut tapahtumat ja tilaisuudet siirretään tilanteen rauhoittumisen jälkeiseen aikaan. Myös Taideakatemian tapahtumat on peruttu 31.5.2020 asti.

Opiskelu ja opetus

Järjestelyt 14.5.2020 alkaen: opetus ja itsenäinen opiskelu

Ryhmäopetus pidetään etäopetuksena tämän kevään ja kesän ajan (riippumatta hallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesta, enintään 50 hengen ryhmän kokoontumisoikeudesta).

Lähiopetusta voidaan antaa välttämättömissä tapauksissa yksilö- tai pienryhmäopetuksena (enintään 10 henkilöä ajanjaksolla 14.5.2020–16.8.2020), mukaan lukien erityistilat, laboratoriot ja harjoitustilat. 

Opiskelijoiden itsenäinen harjoittelu tai toiminta erityistiloissa

Opiskelijoiden kulkutunnisteet aktivoidaan 14.5.2020–18.6.2020 väliseksi ajaksi. Opiskelijoiden on noudatettava tässä ohjeessa mainittuja yleisiä hygieniaohjeita ja etätyöohjeistusta sekä vältettävä tarpeetonta toimipisteessä oleskelua.  

Yksittäiselle opiskelijalle voidaan myöntää kesäajan kulkulupa 18.6.2020–16.8.2020 väliselle ajalle (ns. kesäkulkulupaprosessin mukaisesti). Kulkulupa-anomukset kootaan ja tarkistetaan koulutuksittain 1.6.–15.6.2020 välisenä aikana ja välitetään tavanomaisen ohjeistuksen mukaisesti eteenpäin kiinteistöhallinnolle. 

Kirjaston toiminta

Kirjastot Linnankadun taidekampuksella ja Salo IoT Campuksella tarjoavat 14.5.–31.5.2020 aineiston noutopalvelulainausta. 1.6. lähtien kirjastojen tilat ovat avoinna, ja tiloissa noudatetaan yleisiä epidemian aikaisia hygieniaohjeistuksia ja rajoituksia.

Kirjastojen aukioloajat

Henkilökunnan etätyöskentelyä suositellaan

Henkilökunnan etätyön tekemistä suositellaan 14.5. alkaen toistaiseksi. Etätöiden tekemiseen riittää suullinen sopimus esimiehen kanssa. Samassa yhteydessä sovitaan etätyön työtehtävät ja pelisäännöt. Toimipisteeseen tulemista on vältettävä, jos työ on tehtävissä etänä.

Järjestelyt 18.3.-13.5.2020

Turun ammattikorkeakoulun tiloissa tapahtuva opetus ja muu toiminta keskeytetään 18.3.2020 – 13.5.2020. Myös kirjastot suljetaan ko. ajaksi. Opetus ja muu toiminta jatkuu tänä aikana verkon välityksellä. Mahdollisista poikkeuksista tiedotetaan erikseen niille henkilöille, joita asia koskee.

  • Tiistaina 17.3. kampuksilla tapahtuva opetus on keskeytetty sosiaali- ja terveysalalla sekä taide- ja kulttuurialalla. Tekniikan ja liiketoiminnan osalta kampuksilla järjestetään vielä yksittäisiä opetustapahtumia, joista on tiedotettu erikseen.
  • Keskiviikosta 18.3. alkaen AMK:n tiloihin pääsee ainoastaan henkilökunnan kulkutunnisteella. Työpisteessä saa käydä, mutta kokouksia tai kokoontumisia ei saa järjestää. Etätyömääräykset ovat edelleen voimassa. Ulko-ovet sulkeutuvat opiskelijoilta.

Opetusjärjestelyjen osalta pyydämme opiskelijoita olemaan yhteydessä ensisijaisesti opintojaksojen opettajiin, koulutusvastaaviin sekä oman koulutusalansa koulutus- ja tutkimuspäällikköön.

Tulemme seuraamaan poikkeustilan aikana kansallisia määräyksiä ja tiedotamme niiden mahdollisista vaikutuksista omiin ohjeisiimme verkkosivujemme kautta.

Tulemme järjestämään opiskelijoille mahdollisimman joustavat tavat edistää opintojaan poikkeustilan aikana. On kuitenkin selvää, että yksittäisiä ongelmia voi esiintyä, joten pyydämme kaikilta yhteisömme jäseniltä kärsivällisyyttä ja joustavuutta. Tilanne on poikkeuksellinen, mutta yhteistyöllä pääsemme tästäkin eteenpäin.

Harjoittelujaksoista tulee sopia harjoittelupaikan kanssa. Sote-alojen harjoitteluissa huomioidaan alan organisaatioiden kokema poikkeustilanne. Alalla pyritään järjestämään toiminta niin, että sote-alan opiskelijat ovat tarvittaessa käytettävissä työntekijöinä turvaamaan väestön terveyttä ja hidastamaan koronaviruksen leviämistä.

Opiskelijoiden valmistuminen pyritään turvaamaan poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta. 

Valintakokeet

Ammattikorkeakoulut peruvat kevään ensimmäiseen yhteishakuun liittyvät Bachelor-koulutuksien valintakokeet. Kevään toisen yhteishaun valintakokeet pyritään järjestämään normaalisti suunnitelman mukaisesti. Kansallisia linjauksia noudatetaan mahdollisten muutosten osalta.

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivämäärät vahvistettu  7.5.2020

Ammattikorkeakoulujen valintakoe järjestetään kaksivaiheisena  30.4.2020

Ammattikorkeakoulujen valintakoe järjestetään etäkokeena  9.4.2020

Muutoksia englanninkielisten Bachelor-koulutuksien valintakokeisiin  31.3.2020

Kevään ensimmäisen yhteishaun valintakokeet  19.3.2020

Turun AMK:lla on yhteishaussa tarjolla yli 60 koulutusta  19.3.2020

Opiskelijoiden ja henkilökunnan ulkomaanmatkat ja vaihtojaksot

Jos työntekijä tai opiskelija tai häneen lähikontaktissa ollut henkilö palaa ulkomailta tai hänellä on tiedossa COVID-19-altistus, hän ei saa osallistua lähiopetukseen tai muuhun AMK:n tiloissa tapahtuvaan toimintaan 14 vuorokauteen Suomeen paluun tai altistuksen jälkeen. 

Vaihdossa ulkomailla on tällä hetkellä 78 Turun AMK:n opiskelijaa, heillä on mahdollisuus keskeyttää vaihtonsa ja palata Suomeen. Kevään 2020 opiskelija- ja henkilökuntavaihdot siirretään eteenpäin tai perutaan. Uusia vaihto-opiskelijoita ei myöskään vastaanoteta ennen syyslukukautta 2020. 

Lisätietoa

Tarkempia ohjeita Turun AMK:n opiskelijoille ja henkilökunnalle intranetissämme Messissä (vaatii kirjautumisen)

Erityisjärjestelyt puretaan heti, kun se on turvallista.

Tiedot päivitetty 8.5.2020 klo 09:49