Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 16.3.2020

Turun ammattikorkeakoulun varautuminen koronavirukseen

Turun ammattikorkeakoulu haluaa varmistaa opiskelijoidensa opintojen etenemisen tehokkaasti ja turvallisesti koronaviruksen leviämisestä huolimatta. Tältä sivulta voit seurata ohjeitamme koronavirukseen liittyen. Päivitämme ohjeita säännöllisesti. Henkilökunnalle ja opiskelijoille suunnattu tarkempi tiedottaminen tapahtuu Messi-sivuston kautta.

Ajankohtaista

Toimimme syksyllä sekä etänä että kampuksilla

Ajantasainen toimintaohje, voimassa vuoden 2020 loppuun


Turun ammattikorkeakoulussa siirrytään hallituksen ja THL:n suosituksen perusteella hybridityöskentelyyn 14.8. lähtien. Työt tehdään etänä aina, kun se on opetuksen ja muun toiminnan kannalta mahdollista toiminnan laadun ja tuloksellisuuden kärsimättä. Kampuksilla suositellaan kasvomaskin käyttöä THL:n ohjeistuksen mukaisesti. 

Edellytyksenä turvalliselle toiminnalle kampuksilla on vastuullinen yhteistyö. Se tarkoittaa, että kampuksille tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan hyvästä  käsi- ja yskimishygieniasta  (thl.fi). Kaikessa toiminnassa pyritään noudattamaan turvavälejä.

Kirjastot, opintotoimisto, EduCity Service Centre ja ServiceDesk palvelevat normaalisti kampuksilla ja verkossa. Kirjastoissa ja opintotoimistossa asioidessa huolehditaan riittävistä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.

Kokouksissa tulee ensijaisesti hyödyntää etäyhteyksiä OKM:n suosituksen mukaisesti (minedu.fi)

Etätöiden tekemiseen riittää suullinen sopimus esimiehen kanssa. Samassa yhteydessä sovitaan etätyön työtehtävät ja pelisäännöt.

Turun AMK:n opiskelijoita, henkilöstöä sekä sidosryhmiä suojataan tehokkaasti ja kaikille mahdollistetaan turvallinen opiskelu- ja työympäristö. sen saavuttamiseksi jokaisen korkeakouluyhteisömme jäsenen edellytetään sitoutuvan yhteisiin pelisääntöihimme.

Sairaana tai oireisena ei tulla kampukselle

Sairaana tai oireisena ei kampuksille saa tulla. Jos oireita ilmenee, on jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen velvollisuutena hakeutua viivytyksettä terveydenhuollosta saamiensa ohjeiden mukaisesti koronatestaukseen. Jokaisen oireita tuntevan tai altistumista epäilevän tulee täyttää arvio omaolo.fi -sivuston kautta.

Käsi- ja yskimishygienia

Jokainen korkeakouluyhteisön jäsen huolehtii osaltaan hyvästä käsihygieniasta. Huolellinen ja toistuva käsienpesu sekä käsidesin käyttö ovat tärkeä osa arjen rutiineja. Heti välittömästi kampuksen tiloihin saavuttaessa, tiloista tai luokista toiseen siirryttäessä ja muutoinkin tarpeen vaatiessa huolehditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä.

Yskimiseen ja aivastamiseen käytetään kertakäyttöistä nenäliinaa, jonka jälkeen se pannaan heti roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole, yskitään tai aiavastetaan hihaan, mutta ei käsiin. Lue lisää THL:n sivuilta

Suo­ja­va­rus­tei­den käyttö

Kasvomaskien käyttöä suositetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella THL:n maskisuosituksen mukaisesti. Turun AMK suosittelee kasvomaskin käyttöä kaikissa tiloissamme. 

Opiskelijat vastaavat omien kasvomaskiensa hankkimisesta, pois lukien lähinnä Terveys ja hyvinvointi -sektorin oppimistilanteet, joissa hengityssuojaimen käyttö kuuluu pedagogiseen työhön. 

Kasvomaskien ensisijaisena tavoitteena on välttää mahdollisten virusten siirtyminen sen käyttäjältä ympäröivään ilmaan. Ohjeita maskien käyttöön löytyy Työterveyslaitoksen sivuilta.

Kampusten sisääntulot on varustettu käsidesiautomaateilla. Käsidesejä on myös muualla sisätiloissa.

Palvelupisteissä on suojapleksit. 

Yhteiskäyttöiset työpisteet varustetaan desinfiointivälineillä.

Mitä kasvomaskisuosituksemme tarkoittaa?

Turun AMK:ssa on suositus käyttää kasvomaskia kampuksilla. Tämä tarkoittaa, että suosittelemme sinulle kasvomaskin käyttöä kaikissa tilanteissa, joissa saatat kohdata muita henkilöitä. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä esimerkiksi silloin, kun kuljet aulan läpi, käytävällä, portaikossa tai hississä, tai kun olet oppimistilanteessa, kokouksessa, teet ryhmätöitä, osallistut tapahtumaan tai vietät aikaa kavereiden tai kollegojen kanssa AMK:n tiloissa.

Vaikka opiskelijaravintolat eivät ole AMK:n tiloja, suosittelemme maskin käyttöä ja riittäviä turvavälejä myös ravintolassa esimerkiksi jonottaessa tai noutoateriaa haettaessa. 
 

Riittävät turvavälit kaikessa toiminnassa

Riittävistä turvaväleistä pidetään kiinni kampuksilla. Suositus riittäväksi turvaväliksi on vähintään 1 metri.  Erityisesti käytävillä ja aulatiloissa oleskeltaessa tai jonotettaessa on huolehdittava riittävistä turvaväleistä. Turhia kokoontumisia tulee välttää.

Luokkatiloissa opettajan ohjeistuksella pyritään säilyttämään turvaetäisyydet niin hyvin kuin se on mahdollista.Tauko- ja oleskelutiloissa huomioidaan turvavälit. Oleskelu näissä tiloissa tulee rajoittaa vain minimiin. Näihin tiloihin tullaan ja niistä lähdetään käsien desinfioinnin kautta.

Opetuksen toteuttaminen

Opetus jatkuu poikkeusoloista huolimatta täydessä laajuudessaan ja toteutetaan suunnitellun lukujärjestyksen mukaisesti. Etänä ja kampuksilla tapahtuva opetus suunnitellaan toiminnallisesti järkeviksi kokonaisuuksiksi. Näin kampuksilla yhtäaikaisesti toimivien määrää pystytään rajoittamaan ja takaamaan opiskelijoille ja henkilöstölle turvallisempi toimintaympäristö.

Uusille opiskelijoille suunnattu tieto opintojen aloituksesta löytyy Opiskelun aloitus  -sivulta.

Opetusjärjestelyjen osalta pyydämme opiskelijoita olemaan yhteydessä ensisijaisesti opintojaksojen opettajiin, koulutusvastaaviin sekä oman koulutusalansa koulutus- ja tutkimuspäällikköön.

Tulemme seuraamaan kansallisia määräyksiä ja tiedotamme niiden mahdollisista vaikutuksista omiin ohjeisiimme verkkosivujemme kautta.

Tulemme järjestämään opiskelijoille mahdollisimman joustavat tavat edistää opintojaan myös tämänhetkisessä tilanteessa. On kuitenkin selvää, että yksittäisiä ongelmia voi esiintyä, joten pyydämme kaikilta yhteisömme jäseniltä kärsivällisyyttä ja joustavuutta. Tilanne on poikkeuksellinen, mutta yhteistyöllä pääsemme tästäkin eteenpäin.

Harjoittelujaksoista tulee sopia harjoittelupaikan kanssa. 

Opiskelijoiden valmistuminen pyritään turvaamaan poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta. 

Ris­ki­ryh­mään kuuluvat

Riskiryhmään kuuluvat opiskelijat, jotka haluavat tilanteensa tulevan huomioiduksi opetusjärjestelyissä, toimittavat terveydenhuollosta saamansa todistuksen KT-päällikölle. 

Opinnot pyritään järjestämään opettajan ja opiskelijan yhteistyössä niin, ettei altistumisvaaraa synny.

Riskiryhmäläisiä suositellaan käyttämään FFP3-tason hengityssuojaimia.

Siivous ja pintojen pyyh­ki­mi­nen

Siivousta on tehostettu. Se ei kuitenkaan riitä pitämään kaikkia pintoja puhtaina arjessa. 

Kaikkien käyttäjien tulee pyyhkiä yhteiskäyttöiset pinnat (esim. yhteiskäyttöiset tietokoneet kampuksilla) ennen ja jälkeen käytön.

Tiloissa on saatavilla desinfiointivälineitä pintojen pyyhkimiseksi.

 

Ulkomailta saapuville

Suomeen saapuvien matkustajien ja vaihto-opiskelijoiden tulee noudattaa viranomaisten karanteenista antamia ohjeita ennen kampukselle saapumista.

Ajantasaiset viranomaistiedot voit tarkistaa näistä osoitteista: 

Rajavartiolaitoksen ohje maahantulijoille matkustamista koskien  (rajavartiolatios.fi)

Koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset (valtioneuvosto.fi)

Kumppaneille ja asiakkaille

Järjestämme työelämälle ja yksityisille asiakkaille suunnatut koulutukset ja palvelut seuraten tarkasti kulloinkin voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä ja -suosituksia turvaväleistä ja hygieniasta.

Projektien ja toimeksiantojen parissa työskentelemme joustavasti mahdollisuuksien mukaan paikan päällä ja etänä. Toiminnoista vastaava henkilöstömme tiedottaa tilanteesta yhteistyötahojamme. Seuraamme tilannetta ja teemme tarvittaessa muutoksia toimintatapoihin.

Tiedusteluja työelämäpalveluihimme liittyen voi lähettää ota yhteyttä -lomakkeella  tai sähköpostitse palvelut@turkuamk.fi.  

Turun AMK:n tutkimus- kehitys ja innovaatiotoiminta jatkuu nykyaikaisen teknologian mahdollistamia ratkaisuja hyödyntäen. Tarkempaa tietoa toiminnan muutoksista ja jatkumisesta saat oman projektisi henkilökunnalta ja projektipäälliköltä.

Tapahtumat

Voimme järjestää pieniä tapahtumia ja kokouksia hygieniaohjeet huomioiden.

Opiskelijoiden vaihtojaksot

Suomeen saapuvien matkustajien ja vaihto-opiskelijoiden tulee noudattaa viranomaisten karanteenista antamia ohjeita ennen kampukselle saapumista.

Lisätietoa

Tarkempia ohjeita Turun AMK:n opiskelijoille ja henkilökunnalle intranetissämme Messissä (vaatii kirjautumisen)

Erityisjärjestelyt puretaan heti, kun se on turvallista.

Tiedot päivitetty 12.10.2020 klo 9.40