Sivu päivitetty 16.3.2020

Turun ammattikorkeakoulun varautuminen koronavirukseen

Turun ammattikorkeakoulu haluaa varmistaa opiskelijoidensa opintojen etenemisen tehokkaasti ja turvallisesti koronaviruksen leviämisestä huolimatta. Tältä sivulta voit seurata ohjeitamme koronavirukseen liittyen. Päivitämme ohjeita säännöllisesti. Henkilökunnalle ja opiskelijoille suunnattu tarkempi tiedottaminen tapahtuu Messi-sivuston kautta.

Ulkomailta saapuville

Toistaiseksi Turun AMK ei ota vastaan ulkomaisia vieraita tai delegaatioita. Uudet ulkomaanmatkat on pääosin peruttu. Ulkomailta Suomeen palaavat jäävät 14 päivän ajaksi pois kampukselta.

Kumppaneille ja asiakkaille

Työelämälle sekä yksityisille asiakkaille suunnatut koulutukset ja palvelut siirretään eteenpäin tai järjestetään etänä. Myös projektien ja toimeksiantojen parissa jatkamme työskentelyä etänä soveltuvin osin. Toiminnoista vastaava henkilöstömme tiedottaa tilanteesta yhteistyötahojamme.

Tiedusteluja työelämäpalveluihimme liittyen voi lähettää ota yhteyttä -lomakkeella  tai sähköpostitse palvelut@turkuamk.fi. 

Turun AMK:n tutkimus- kehitys ja innovaatiotoiminta jatkuu poikkeustilasta huolimatta nykyaikaisen teknologian mahdollistamia ratkaisuja hyödyntäen. Tarkempaa tietoa toiminnan muutoksista ja jatkumisesta saat oman projektisi henkilökunnalta ja projektipäälliköltä.

Osa toiminnoista siirtynee syksylle, mutta monia asioita on mahdollista kehittää ja innovoida etäyhteyksienkin välityksellä.

Tapahtumat

Ulkopuoliselle yleisölle suunnatut tapahtumat ja tilaisuudet siirretään tilanteen rauhoittumisen jälkeiseen aikaan. Myös Taideakatemian tapahtumat on peruttu 31.5.2020 asti.

Opiskelu ja opetus

Turun ammattikorkeakoulun tiloissa tapahtuva opetus ja muu toiminta keskeytetään 18.3.2020 – 13.5.2020. Myös kirjastot suljetaan ko. ajaksi. Opetus ja muu toiminta jatkuu tänä aikana verkon välityksellä. Mahdollisista poikkeuksista tiedotetaan erikseen niille henkilöille, joita asia koskee.

  • Tiistaina 17.3. kampuksilla tapahtuva opetus on keskeytetty sosiaali- ja terveysalalla sekä taide- ja kulttuurialalla. Tekniikan ja liiketoiminnan osalta kampuksilla järjestetään vielä yksittäisiä opetustapahtumia, joista on tiedotettu erikseen.
  • Keskiviikosta 18.3. alkaen AMK:n tiloihin pääsee ainoastaan henkilökunnan kulkutunnisteella. Työpisteessä saa käydä, mutta kokouksia tai kokoontumisia ei saa järjestää. Etätyömääräykset ovat edelleen voimassa. Ulko-ovet sulkeutuvat opiskelijoilta.

Opetusjärjestelyjen osalta pyydämme opiskelijoita olemaan yhteydessä ensisijaisesti opintojaksojen opettajiin, koulutusvastaaviin sekä oman koulutusalansa koulutus- ja tutkimuspäällikköön.

Tulemme seuraamaan poikkeustilan aikana kansallisia määräyksiä ja tiedotamme niiden mahdollisista vaikutuksista omiin ohjeisiimme verkkosivujemme kautta.

Tulemme järjestämään opiskelijoille mahdollisimman joustavat tavat edistää opintojaan poikkeustilan aikana. On kuitenkin selvää, että yksittäisiä ongelmia voi esiintyä, joten pyydämme kaikilta yhteisömme jäseniltä kärsivällisyyttä ja joustavuutta. Tilanne on poikkeuksellinen, mutta yhteistyöllä pääsemme tästäkin eteenpäin.

Harjoittelujaksoista tulee sopia harjoittelupaikan kanssa. Sote-alojen harjoitteluissa huomioidaan alan organisaatioiden kokema poikkeustilanne. Alalla pyritään järjestämään toiminta niin, että sote-alan opiskelijat ovat tarvittaessa käytettävissä työntekijöinä turvaamaan väestön terveyttä ja hidastamaan koronaviruksen leviämistä.

Opiskelijoiden valmistuminen pyritään turvaamaan poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta. 

Henkilöstö siirtyy etätöihin niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista, esimiehen kanssa sopien.

Valintakokeet

Ammattikorkeakoulut peruvat kevään ensimmäiseen yhteishakuun liittyvät Bachelor-koulutuksien valintakokeet. Kevään toisen yhteishaun valintakokeet pyritään järjestämään normaalisti suunnitelman mukaisesti. Kansallisia linjauksia noudatetaan mahdollisten muutosten osalta.

Muutoksia englanninkielisten Bachelor-koulutuksien valintakokeisiin  31.3.2020

Kevään ensimmäisen yhteishaun valintakokeet  19.3.2020

Turun AMK:lla on yhteishaussa tarjolla yli 60 koulutusta  19.3.2020

Opiskelijoiden ja henkilökunnan ulkomaanmatkat ja vaihtojaksot

Ulkomailta Suomeen palaavat jäävät 14 päivän ajaksi pois kampukselta.

Vaihdossa ulkomailla on tällä hetkellä 78 Turun AMK:n opiskelijaa, heillä on mahdollisuus keskeyttää vaihtonsa ja palata Suomeen. Kevään 2020 opiskelija- ja henkilökuntavaihdot siirretään eteenpäin tai perutaan. Uusia vaihto-opiskelijoita ei myöskään vastaanoteta ennen syyslukukautta 2020. 

Lisätietoa

Tarkempia ohjeita Turun AMK:n opiskelijoille ja henkilökunnalle intranetissämme Messissä (vaatii kirjautumisen)

Turun ammattikorkeakoulussa henkilöstössä tai opiskelijoissa ei ole tiedossa olevia koronatapauksia. Erityisjärjestelyt puretaan heti, kun se on turvallista.

Tiedot päivitetty 2.4.2020 klo 8:46