Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 14.5.2020
alt=""

Turun ammattikorkeakoulu avoimen tieteen ja tutkimuksen edelläkävijöitä

Turun ammattikorkeakoulu on osoittanut sitoutumistaan avoimen toimintakulttuurin kehittämiseen allekirjoittamalla kaksi merkittävää julistusta: Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025 ja kansainvälisen DORA-julistuksen.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025 antaa suuntaa suomalaisen tutkimuksen avoimuuden edistämiselle. Visiona on, että avoin tiede ja tutkimus ovat osa tutkijoiden arkea. Julistuksen missiona on edistää avoimuutta tieteen perusarvona kaikessa tutkimusyhteisön toiminnassa. 

Julistuksen linjaukset koskevat neljää avoimuuden osa-aluetta: toimintakulttuurin avoimuutta, tutkimusjulkaisujen sekä tutkimusaineistojen ja -menetelmien avointa saatavuutta sekä oppimisen ja oppimateriaalien avoimuutta. 

Turun ammattikorkeakoulu on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hankkeessa. Hankkeessa edistetään avointa toimintakulttuuria ja luodaan avoimen TKI-toiminnan palveluita ja infrastruktuureja, mm. laatimalla sopimusmallipohjia ja toteuttamalla tutkimusaineistojen elinkaaren avoimuutta edistäviä palveluita.
 

Turun AMK allekirjoitti julistuksen ensimmäisenä ammattikorkeakouluna Suomessa

Toinen Turun ammattikorkeakoulun allekirjoittama julistus on DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment). Keskeistä tässä julistuksessa on laadullisen arvioinnin ensisijaisuuden vaatimus, joka koskee sekä tutkimustuotoksia että tutkimuksen vaikuttavuutta. DORA-julistus on yksi kansainvälisistä julistuksista, joihin suomalainen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025 pohjaa.

DORA on osa kansainvälistä liikettä, jolla tähdätään vastuulliseen ja tasapuoliseen tutkijan ja tutkimuksen arviointiin. Julistukseen sisältyy yleinen osa ja sen lisäksi siinä annetaan suosituksia muun muassa rahoittajille, korkeakouluille ja tiedelaitoksille, kustantajille sekä metriikkaa tuottaville organisaatioille.

– Monipuolinen vaikuttavuuden arviointi sopii AMK-kentälle hyvin, koska se esimerkiksi kannustaa rahoittajatahoja arvioimaan tutkimusta myös sillä perusteella, miten hyvin se on onnistunut vaikuttamaan poliittisiin linjauksiin ja toimintatapoihin, toteaa TKI-palvelupäällikkö Johanna Krappe.

DORA-julistuksen ovat allekirjoittaneet myös Suomen Akatemia, Tieteellisten seurain valtuuskunta sekä muun muassa Aalto-yliopisto, Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi.

Julistus on julkaistu jo vuonna 2012 ja sittemmin se on käännetty yli 20 kielelle, myös suomeksi. Sen on allekirjoittanut lähes 2 000 organisaatiota.

DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment)

Lähde:   DORA

Tieto vapaasti saataville

Avoimen tieteen ja tutkimuksen (open science) tavoitteena on, että kaikki julkisin varoin tuotettu tieto on tutkimusetiikan ja lainsäädännön puitteissa vapaasti saatavissa. Avoimilla toimintatavoilla lisätään tutkimuksen laatua, luotettavuutta, näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä edistetään yhteistyötä ja uusien innovaatioiden syntyä. 

– Turun AMK:n avoimen tutkimuksen palveluita tuottaa ja kehittää Open science -ryhmä. Palvelut on tarkoitettu sekä henkilökunnalle että opiskelijoille, kertoo työryhmän vetäjä, vastaava tietoasiantuntija Eija Suikkanen.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025

Lähde: Avoimen tieteen koordinaatio, Tieteellisten seurain valtuuskunta
CC BY
Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025
Muokkaus: Turun AMK Viestintäpalvelut