Sivu päivitetty 15.5.2020

Haku tohtoriopintoihin Skotlantiin käynnissä

Sosiaali- ja terveysalalla on väylä suorittaa tohtoriopintoja Skotlannissa. Uusi haku tohtoriopintoihin päättyy 19.5. Ensimmäiset opinnot alkoivat 1.11.2019 Turun AMK:n ja University of the West of Scotlandin tekemällä sopimuksella.

Turun AMK:n ensimmäisten tohtoriopiskelijoiden opinnot University of the West of Scotlandissa (UWS) ovat päässeet alkuun. Ensimmäisessä haussa valittiin neljä opiskelijaa, Heli Aarnio, Mari Berglund, Hanna Kirjavainen ja Minni Roth. Opinnot heillä kestävät neljä vuotta.

Senior Advisor, yliopettaja Pia Ahonen toimii AMK:n yhteyshenkilönä UWS:n suuntaan. Hän on myös hoitanut käytännön järjestyjä sopimuksen ja opintojen hoidossa.

− Pilottiryhmän opinnot ovat lähteneet hyvin käyntiin. Seuraavilla on kuitenkin helpompaa, kun olemme oppineet erilaiset käytännöt esimerkiksi opiskelijaksi ja opintoihin rekisteröitymisessä, Ahonen mainitsee.

Tohtoriopiskelijoiden väitöskirjat ovat sidottuja hanketyöskentelyyn

Väitöskirjat on suunniteltu tehtäväksi AMK:n TKI-hankkeissa, mikä mahdollistaa opintojen resurssien tukemisen. Ne ovat kuitenkin sidottu tohtoriopiskelijan hanketyöskentelyyn, johon myös heidän tutkimuksensa liittyvät.

− Parhaimmillaan hankeympäristö mahdollistaa väitöskirjan valmistelun hankkeen tavoitteiden suuntaisesti, jolloin työnantajan tuki on myös merkittävä, Ahonen huomauttaa. 

Toiveena olisi, että opintoihin hakeutuessa hakijalla olisi TKI-hanke suunnitteilla tai hän olisi jo kiinnittynyt hankkeeseen, jossa yhdistyvät sekä hankkeen että väitöskirjan tavoitteet. Opinnot vaativat pitkän tähtäimen suunnittelua, sillä ne kestävät osa-aikaisesti toteutuessaan neljä vuotta ja kokopäiväiselle opiskelijalle kaksi vuotta. 

Ammattikorkeakoulu tukee opiskelua

Aarnio, Berglund, Kirjavainen ja Roth ovat tyytyväisiä työnantajalta saamaansa tukeen. Se on vahvana opintojen taustalla.

− Iso kiitos AMK:lle, tuki on iso ele meille opiskelijoille. Se näkyy tietenkin rahallisena tukena, mutta myös informaatiopalvelujen apuna tutkimustietojen hakemisessa, tohtorikiihdyttämön antamina koulutuksina sekä käytettävissä olevina työ- ja opiskeluvälineinä, jotka tulevat työnantajalta, he listaavat.

Hanketyössä he ovat toimineet aikaisemminkin kansainvälisissä ympäristöissä, mutta nyt heille aukeaa kansainvälisyysnäkökulma ihan erilaisissa, laajemmissa foorumeissa. 

AMK:n tukeen kuuluvat myös AMK:sta valitut ohjaajat, heidän työpanoksensa ja oma innostuksena. Ohjaajina toimivat Harri Jalonen, Camilla Laaksonen ja Mari Lahti. Pääohjaajat on nimetty Skotlannista.

Väitöstutkimuksessa osallistetaan myös AMK:n opiskelijoita

Tutkimusaiheissa tulevat esiin sote-alan moninaisuus. Tutkimusta tehdään haavoittuvien ihmisryhmien palvelujen yhteiskehittämisestä, raskauden aikaisesta tai synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, seksuaalikasvatuksesta nuorten parissa sekä maahanmuuttajien mielenterveydestä. 

− Tutkimussuunnitelmat ovat vielä alkuvaiheessa, niiden fokus voi vielä muuttua ja muokkautua. Aluksi pitää tehdä systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja niiden pohjalta alkaa artikkelien tekeminen.

Osa opiskelijoista on valmistellut jo uusia hankehakemuksia, joihin väitöskirjasuunnitelmat on sisällytetty. Niihin osallistetaan mukaan myös AMK- ja Master-opiskelijoita. Opiskelijoiden opintoihin voidaan sisällyttää opinnollistamisen eri muotoja, jotka tukevat myös väitöskirjaprosessia.

Käytännöt ovat erilaisia kuin Suomessa

AMK:n ohjaajien lisäksi ohjausta saa Skotlannista. Korona ei ole vaikuttanut ohjaukseen, koska se joka tapauksessa hoidetaan verkkoyhteydellä. 

− Ohjaajien asennoituminen on ollut hienoa. Yksilöllinen eteneminen on mahdollista, joten voi ajatella itseään ja omaa jaksamistaan. Tuki on miellyttävää ja motivoivaa eikä ole tyhmiä kysymyksiä, vaan on lupa ihmetellä ja hämmästellä, tohtoriopiskelijat kehuvat.

Protokolla tohtorikoulutuksessa on Skotlannissa erilainen. Teoriaopinnoiksi otetaan niitä opintoja, joita tarvitsee omaan tutkimukseen, eikä kerätä opintopisteitä kuten Suomessa. Tieteellisiä tutkimusartikkeleita sisällytetään väitöskirjaprosessiin ja itse väitöskirja on laajempi kuin Suomessa on käytäntönä.

− Suomessa kaikki ilmaistaan hyvin tiiviisti, Skotlannissa on toisenlainen tyyli. Väitöskirjassa reflektoidaan myös itse prosessia ja lopputulos eroaa merkittävästi suomalaisesta. Väitöstilaisuuskin on erilainen, siellä se ei ilmeisesti ole julkinen tilaisuus. 

Tohtoriopiskelijoiden oli tarkoitus osallistua University of the West Scotlandissa vuosittain järjestettävään opiskelijoiden tutkimuskonferenssiin kesäkuun viimeisellä viikolla. Siellä he olisivat saaneet…jolloin he olisivat saaneet lisää tietoa, nähneet muita opiskelijoita, tiloja ja paikkoja. Koronan vuoksi tilaisuus järjestetään mahdollisesti verkossa. 

Tohtoriopinnot mahdollistavat laajat kansainväliset verkosto

Tohtoriopiskelijat kokevat, että kansainväliset verkostot kasvavat eri tavalla, kun väitös tehdään ulkomaiseen yliopistoon. Jos väitös olisi tehty Suomessa, väitös olisi luultavasti ollut suomenkielinen ja sen esitysfoorumit olisivat olleet erilaisia. 

Haasteitakin opiskelussa on. Aikapula on suurin haaste, sillä vaikka työaikaa käyttää hanketyössä, niin on ongelmallista löytää pidempää yhtenäistä aikaa tutkimukseen tai siihen kuuluvien artikkelien työstämiseen. Omassa työssä tulee usein akuutteja asioita, joihin pitää tarttua kesken tutkimustyön. 

− Koska kaikki on uutta, vieraat käytännöt toisessa maassa korostuvat. Suomessakin kirjoittaisi englanniksi artikkelit, mutta kun ohjauskin käydään englanniksi, se ei ole helppoa. Ohjaus vaatii oman tilansa, pitää rauhoittua hetki ennen aloitusta. Lisäksi pitää vaihtaa roolia opettajasta väitöskirjan tekijäksi. Ohjaajat ovat kyllä ymmärtäväisiä, ¬ Aarnio, Berglund, Kirjavainen ja Roth pohtivat.

− Hanketta suunnitellessa tulisi siihen sisällyttää aika tutkimustyölle. Aikakysymys on kuitenkin tutkimustyössä suurin ongelma. Tällä pilottiryhmällä on opiskeluun vaadittavaa kypsyyttä ja heillä on hyvä henkinen asenne, jolla he kyllä saavuttavat tohtorihattunsa, Ahonen kiittää hymyillen.

Tohtoriopiskelijat ovat toistensa vertaistukena jakaen ajatuksia ja tietoja. He myös rohkaiset väitöstyötä miettiviä rohkeasti hakemaan. Erityisesti haku sopisi YAMK-opiskelijoille, joilla opiskelu on vielä tuoreessa muistissa.

− Alussa varmasti hirvittää, pelottaa ja jännittää, mutta kaikesta selviää. Asiat ratkeavat, jollakin tavalla, ja kaiken ei tarvitse olla heti valmista. Hakijoilla on AMK:n taustatuki ja meidän vertaistukiryhmäämme mahtuu vielä väkeä, tohtoriopiskelijat naurahtavat.

UWS on Skotlannin paras nuori yliopisto

UWS on rankattu Times-lehdessä yhtenä huippuyliopistona maailman 150 johtavan yliopiston joukossa. UWS on mainittu myös Skotlannin parhaaksi nuoreksi yliopistoksi. Yliopisto toimii neljällä kampuksella Skotlannissa ja yksi kampus on Lontoossa. 
Kansainväliseen yliopistoon tulee opiskelijoita ympäri maailmaa. UWS osoitti kiinnostuksensa laajentaa yhteistyötä eri osaamisalueilla myös Turun ammattikorkeakoulun kanssa. 

Tutustu yliopiston sivuihin: https://www.uws.ac.uk