Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.10.2020
Rivi kirjoja ylhäältä kuvattuna.

Eettistä osaamista tarvitaan fysioterapiassa – Väitöstutkimuksessa kehitettiin uusia välineitä eettisen osaamisen arviointiin

Turun ammattikorkeakoulun lehtori Kati Kulju esittää väitöstutkimuksensa julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa 23.10.2020. Väitöksen ala on hoitotiede. Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä.

Turun yliopiston tiedote 20.10.2020

TtM Kati Kulju laati väitöstutkimuksessaan eettisen osaamisen käsitteen kokonaisvaltaisen määritelmän terveydenhuollossa. Kuljun väitöstutkimus osoittaa, että fysioterapeutit kohtaavat työssään jopa viikoittain eettisiä ongelmia, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan eettistä osaamista. Väitöstutkimuksessa kehitettiin myös uusi menetelmä eettisen osaamisen itsearviointiin.

Kati Kuljun väitöstutkimuksessa fysioterapeuteilta kartoitettiin heidän työnsä eettisiä ongelmia kyselytutkimuksella. Eettisesti haastavat tilanteet liittyivät esimerkiksi taloudellisiin tekijöihin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen. 

– Fysioterapia jää liian vähäiseksi potilaan tarpeeseen nähden tai sen laatu kärsii kiireen ja resurssipulan vuoksi, Kulju kertoo. 

Vastauksissa pohdittiin myös tasavertaista ja oikeudenmukaista potilaiden kohtelua sekä asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumista. 

– Potilaan itsemääräämisoikeus ei fysioterapeuttien mukaan aina toteudu esimerkiksi potilaan sairauden, fysioterapeutin itsensä tai muun henkilökunnan toiminnan tai läheisten toiminnan vuoksi. Eettiset haasteet liittyivät myös hyvän hoidon ja ihmisarvon kunnioituksen toteutumiseen potilastyössä, Kulju sanoo.

Fysioterapeutit arvioivat eettisen osaamisensa hyväksi    

Yhtenä tuotoksena väitöstutkimuksessa kehitettiin mittari eettisen osaamisen itsearviointiin. Mittarilla voidaan kuvata sitä, miten fysioterapeutit arvioivat itseään ja omaa osaamistaan subjektiivisesti eettisen osaamisen eri alueilla. 

Fysioterapeutit arvioivat tutkimuksessa eettisen osaamisensa pääosin vähintään hyvälle tasolle ja kokivat, että pystyvät eettiseen päätöksentekoon itsenäisesti haastavassa tilanteessa. 

– Potilaan hoitoa koskevat lait tunnetaan pääosin hyvin. Lähes kolmasosa vastaajista tuntee kuitenkin fysioterapeuttien omat eettiset periaatteet huonosti tai ei lainkaan, Kati Kulju toteaa.

Kuljun väitöstutkimuksessa määritellyt eettisen osaamisen käsitteen ominaispiirteet terveydenhuollossa – luonteen vahvuus, eettinen tietoisuus, eettinen päätöksentekotaito ja halu tehdä hyvää – todentuivat fysioterapeuttien vastauksissa onnistumisista eettisesti haastavissa tilanteissa. 

Eettistä osaamista voi kartuttaa

Kirjallisuuden perusteella esimerkiksi etiikan täydennyskoulutus sekä terveydenhuollon johdon ja työntekijöiden välisen eettisen keskustelun lisääminen voidaan nähdä keinoina eettisen osaamisen edistämisessä. Koska eettinen pohdinta ja päätöksenteko ovat aina läsnä vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa, etiikan sisältöjen merkitystä tulisi korostaa jo fysioterapeuttikoulutuksen oppimissuunnitelmissa. 

– Fysioterapeuttien tietoinen eettisten näkökulmien pohdinta voi helposti jäädä kliinisten fysioterapiataitojen oppimisen varjoon, kun molempia tarvittaisiin. Tutkimukseni tarjoaa paitsi lähtökohdan fysioterapeuttien kohtaamien eettisten tilanteiden tarkastelulle, myös jatkuvalle eettiselle keskustelulle fysioterapiassa, Kulju päättää.

***

TtM Kati Kulju esittää väitöskirjansa ”Ethical competence of a physiotherapist - Concept and evaluation” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 23.10.2020 klo 12 (Turun yliopisto, PharmaCity, Pha1-auditorio, Itäinen Pitkäkatu 4, Turku). Tilaisuutta on mahdollista seurata etäyhteyden avulla.

Vastaväittäjänä toimii dosentti Jari Kylmä (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Helena Leino-Kilpi (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on hoitotiede.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä UTUPubissa