Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 22.10.2020

Luovien alojen työllistymistä tutkitaan laajalla osaamiskartoituksella Varsinais-Suomessa

Työllistyminen luovilla aloilla perustuu usein epätyypillisiin työsuhteisiin. Työllisyys on monitahoista ja toimeentulo syntyy useista eri tulonlähteistä. Varsinais-Suomessa toteutettava luovien alojen osaamiskartoitus on ensimmäinen laaja kaikkia taiteen ja median aloja läpileikkaavasti tarkasteleva kartoitus Suomessa.

Luovien alojen osaamiskartoitus antaa kattavan kokonaiskuvan alan toiminta- ja työvoimatilanteesta sekä alan osaamistarpeista. Osaamiskartoitus on suunnattu luovien alojen työttömille työnhakijoille, joilla on valmiuksia suuntautua joko suoraan tai osaamisen kehittämisen myötä työmarkkinoille.

Luovien alojen osaamiskartoituksen toteuttaa Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Taiteen edistämiskeskuksen ja Varsinais-Suomen TE-toimiston kanssa. Kartoituksessa hyödynnetään toteuttajien laajaa työelämäkumppaniverkostoa.

– Teimme aloitteen osaamiskartoituksen käynnistämisestä koska luovien alojen työnhakijoiden tilanne on tiedostettu pitkään TE-toimistossa. Heidän osaamisensa ja kykynsä ovat merkittävässä roolissa muillakin toimialoilla kuin omalla toimialalla. Luovilta aloita töitä hakeva tarvitsee työllistyäkseen enemmän yksilötasoista tukea, ohjaamista ja suunnittelua verrattuna muihin toimialoihin, joissa urapolku on suoraviivaisempi ja työnantajakenttä voi olla paljon selkeämmin hahmotettavissa. Osaamiskartoituksessa pureudutaan juuri näihin yksilötason haasteisiin. Haluamme tukea työnhakijaa työnhaussa ja osaamiskartoitus on siihen oiva työkalu, kertoo Varsinais-Suomen TE-toimiston työnvälityspalveluiden asiantuntija Lauri Laurila.

Osallistujien osaamisprofiili sekä mahdolliset täydennyskoulutustarpeet kartoitetaan, ja jokaiselle osallistujalle tehdään henkilökohtainen työllistymissuunnitelma.

Valmiudet ja osaaminen esiin

– Taideakatemialla on kattava tuntemus taiteen ja median toimintaympäristöistä ja niiden kehityksestä. Olemme innoissamme saadessamme kohdata luovien alojen ammattilaisia näin laajasti ja tukea heitä eteenpäin urallaan, toteaa Turun AMK:n Taideakatemian koulutusjohtaja Timo Tanskanen.

– Taiteen tekemisellä tulee voida työllistyä ja korona-aika on kohdellut rajusti etenkin tapahtuma-aloilla työskenteleviä, Tanskanen jatkaa.

Osaamiskartoitus tuottaa tieto- ja koulutusaineistoa luovien alojen työllistymiseen liittyvistä erityispiirteistä, jotta esimerkiksi työvoimapalveluissa asiakkaita pystytään palvelemaan mahdollisimman yksilöllisesti alan osaajien tarpeet huomioiden.

– Taiteen edistämiskeskus tekee työtä sen eteen, että ammattitaiteilijoiden olisi mahdollista tehdä työtään ja tulla sillä toimeen koko maassa. Lähdimme hankkeeseen suurella mielenkiinnolla, koska osaamiskartoituksen kautta kuulemme laajasti, millaisia valmiuksia ja kiinnostuksia luovan alan työnhakijoilla on, ja myös, koska on tärkeää lisätä vuoropuhelua taiteen ja kulttuurin ammattilaisten ja TE-sektorin välillä, sanoo erityisasiantuntija Saara Vesikansa Taiteen edistämiskeskuksesta.

Osaamiskartoitus toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vuosien 2020–2021 aikana.