Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 7.4.2021

Työterveyshuollon onnistuneet etäpalvelut vaativat johdon tukea ja asiakkaiden tarpeiden tunnistamista

Tuoreen tutkimuksen mukaan työterveyshuollon etäpalvelujen onnistumiseen vaikuttavat erityisesti johdon visio ja tuki sekä asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen. Turun ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston hankkeessa selvitettiin työterveyshuoltojen vahvuuksia ja kehittämiskohteita etäpalveluiden kehittämisessä.

– Työterveyshuoltojen etäpalveluita tulee kehittää, sillä asiakasyritysten työntekijät tekevät työtään yhä enenevässä määrin teknologian välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Erityisesti COVID-19-pandemia on aiheuttanut etätyön laajaa lisääntymistä, mikä haastaa työterveyshuoltoja entisestään kehittämään etäpalveluita, tutkimusvastaava Marion Karppi Turun ammattikorkeakoulusta kertoo.  

Kolme etäpalvelujen onnistumista tukevaa tekijää

Tutkimuksessa havaittiin, että työterveyshuoltojen etäpalveluiden kehittämisen onnistumiseen voidaan myötävaikuttaa kolmella keskeisellä toimenpiteellä. Työterveyshuollon organisaation on tärkeä huolehtia, että johdon visio työterveyspalveluiden kehittämisestä on selkeästi viestitty. Kehittämistyötä tekevillä asiantuntijoilla tulee olla taustalla vahva esimiesten ja johdon tuki. 

– On äärimmäisen tärkeää, että johto ja esimiehet tukevat kehittämistyötä yrityksissä. Tällöin käytännön työtä tekevä henkilöstö kokee työnsä merkitykselliseksi ja syntyy paras lopputulos, Karppi kuvaa. 

Toiseksi etäpalveluiden kehittämisen tulee perustua työterveyshuollon asiakkaiden ajankohtaisten tarpeiden tunnistamiseen, jotta palvelu vastaa aidosti käyttäjien tarpeisiin. Lisäksi työterveyshuoltojen tulee tunnistaa ja hankkia tarvittavaa osaamista etäpalveluiden tuottamiseen. 

– Palveluiden tarjoaminen etänä vaatii esimerkiksi ymmärrystä siitä, miten viestitään tunnetta tai erilaisia painotuksia asiakkaalle, kun ohjaustilanteessa on käytössä vain kirjoitettu sana, Karppi havainnollistaa. 

Tutkimus toteutettiin kolmessa työterveyshuollossa, joissa kehitettiin ja kokeiltiin asiakkaan neuvonnan ja ohjauksen etäpalveluita. Turun ammattikorkeakoulun ja Aalto yliopiston Työterveyshuoltojen digitaalisesti tuetut tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen käytännöt mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä -hankkeessa selvitettiin työterveyshuoltojen toimintaympäristöjen vahvuuksia ja kehityskohteita etäpalveluiden kehittämisessä. Hanketta rahoitti työsuojelurahasto. 

Tutkimus julkaistiin Finnish Journal of eHealth and eWelfare -lehdessä helmikuussa.

Tutkimusartikkeli

Työterveyshuollon etänä toteutettavan neuvonnan ja ohjauksen käyttöönottoa edistävät ja estävät tekijät / The facilitating and hindering factors in the deployment of digital services of occupational health care