Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.8.2021

Sote-alan Master-koulutus syvensi asiantuntemusta: ”Opiskelu kannattaa aina!"

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto avaa monia mahdollisuuksia edetä uralla. Anu Kauniolle terveyden edistämisen opinnot merkitsivät itsevarmuuden lisääntymistä ja uskoa omiin kykyihin. ”Uskalsin hypätä tutusta ja turvallisesta terveydenhoitajan työstä it-alalle sovellusasiantuntijaksi.”

Teksti: Aleksi Rajamäki

Anu Kaunio halusi kehittää itseään ja saada lisää työllistymismahdollisuuksia. Hän päätti lähteä opiskelemaan Master- eli YAMK-tutkintoa Turun ammattikorkeakouluun joustavasti työn ohessa.

– Terveyden edistämisen opintojen sisällöt olivat mielenkiintoisia. Opinnot kehittivät tiedonhankinta- ja organisointitaitoja, suunnitelmallisuutta sekä kriittistä ajattelua. Ryhmämme yhteishenki oli hyvä, ja opiskelukavereilta sai tukea tarvittaessa, Kaunio kehuu.  

– Opiskelujen, työelämän ja perheen yhdistäminen oli toisinaan haastavaa ja vaati hyvää aikatauluttamista. YAMK‐opintojen suorittaminen täysipäiväisen työskentelyn ohessa on kuitenkin mahdollista.

Kaunio toimi aiemmin ehkäisevässä terveydenhuollossa, ensin hetken aikaa lasten neuvolassa ja myöhemmin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Valmistumisensa jälkeen vuonna 2018 hän jatkoi silloisessa työssään lukion terveydenhoitajana.

– Siinä vaiheessa en vielä täysin tiennyt, mitä haluaisin tehdä jatkossa ja mihin lähtisin suuntaamaan uraani.

Potilastietojärjestelmät veivät mukanaan

Kaunio työskentelee tällä hetkellä sovellusasiantuntijana CGI:llä, kanadalaisomisteisessa it-yrityksessä, perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmien parissa. Suomessa CGI toteuttaa erilaisia teknisiä ratkaisuja muun muassa sosiaali- ja terveysalan sekä teollisuuden tarpeisiin. 

– Toimin sovellustuessa ja asiantuntijana erilaisissa työryhmissä, joissa tuon terveydenhuollon ammattilaisen näkökulmaa järjestelmien toimintaan ja käyttöön. Lisäksi kuulun CGI:n terveysalan ammattilaisista koostuvaan kliinikkoverkostoon. Meillä on runsaasti hoitajia, lääkäreitä ja sosiaalialan ammattihenkilöitä.

Kaunio kertoo työnkuvansa muotoutuneen paitsi koulutus- ja työtaustan myös omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Myös hänen YAMK-opinnäytetyönsä aihe valikoitui aikoinaan oman mielenkiinnon sekä hankittujen tietojen ja taitojen perusteella. 

– Tutkin Turussa ja Salossa koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskentelevien terveydenhoitajien ja lääkäreiden monikulttuurista osaamista sekä aiheeseen liittyviä koulutuksen tarpeita. Tein tutkimustulosten pohjalta monikulttuurisen osaamisen verkkokoulun. Toimeksiantajana oli MARJAT‐hanke, jossa edistettiin maahanmuuttajien kotoutumista terveyden ja hyvinvoinnin keinoin.

Uusinta osaamista asiantuntijatehtäviin  

Tulevaisuudessa Kaunio toivoo voivansa opiskella lisää. Yhdeksi vaihtoehdoksi hän mainitsee terveysteknologian YAMK-opinnot.   

– Haluan olla osaltani mukana varmistamassa, että terveydenhuollon ammattilaisilla on toimivat tietojärjestelmät työnsä tukena.  

Kaunio kertoo terveyden edistämisen Master-opintojen vieneen häntä kohti asiantuntijuutta. Hän sai luottamusta omaan osaamiseensa ja uskallusta haastaa itseään ammatillisesti. 

– Opintojen myötä omat ajatukset avartuvat ja saattaa hyvinkin päätyä tekemään työkseen jotain sellaista, jota ei ole koskaan aikaisemmin osannut ajatellakaan. Opiskelu kannattaa aina, Kaunio kannustaa.

Anu Kaunio turkuamk.jpg

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutus antaa valmiudet toimia erilaisissa vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Anu Kaunio siirtyi hoitotyöstä potilasjärjestelmien pariin ja kehittää nyt it-ratkaisuja ja -toiminnallisuuksia kansainvälisessä yrityksessä. Pohjakoulutukseltaan hän on vuonna 2011 valmistunut terveydenhoitaja (AMK).

Kiinnostaako opiskelu Turun AMK:ssa?

Tutustu koulutustarjontaan ja hae meille syksyn yhteishaussa 1.–15.9.2021.