Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 21.3.2022
Antirasismi kuvituskuva

Turun ammattikorkeakoulu mukana vastustamassa rasismia

Kansainvälistä rasisminvastaista päivää vietetään 21.3. ja rasisminvastaista viikkoa 21.–27.3.2022. Turun AMK on mukana Oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toteuttamassa Olen Antirasisti -kampanjassa, jonka johtavana ajatuksena on, että jokainen yksilö ja organisaatio voi toteuttaa rasisminvastaisuutta omassa arjessaan.

Turun AMK on mukana kampanjassa ja tukee toiminnallaan rasismin vastaisia tekoja. Yhdenvertaisuussuunnitelmassaan Turun AMK on sitoutunut toimimaan organisaationa yhdenvertaisuutta edistävästi ja syrjintää ehkäisevästi. 

– Tämä näkyy sekä periaatteena yhdenvertaisuussuunnitelmassa että käytännön teoissa; nyt myös osallistumisena Oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toteuttamaan Olen antirasisti -kampanjaan , lehtori Tiina Hirard ja kielenkääntäjä Elli Sillanpää kertovat. 

Kampanjan tavoitteena on kannustaa kaikkia tekemään konkreettisia antirasistisia tekoja yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta.

– Antirasismi on tietoista toimintaa kaikkia rasismin muotoja vastaan: se on aktiivista puuttumista rasistisiin tekoihin, Sillanpää selittää. 

Rasismin vastaisia tekoja Turun AMK:ssa: tietoa ja koulutuksia

Turun AMK:ssa rasisminvastaiseen työhön on tartuttu nyt kampanjan aikana erityisesti lisäämällä tietoisuutta yhdenvertaisuudesta ja siihen vaikuttavista asioista koko korkeakouluyhteisössä.

Henkilöstölle ja opiskelijoille tehtiin ensimmäistä kertaa yhdenvertaisuuskysely, jossa huomioitiin myös etninen ja kielellinen yhdenvertaisuus. Kyselyn tuloksia analysoidaan parhaillaan, ja niiden perusteella ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Kielellistä yhdenvertaisuutta on jo edistetty esim. panostamalla uuden intranetin kaksikielisyyteen (suomi–englanti). 

Lisäksi tekeillä on verkkokurssi, jonka tavoitteena on edistää tietoisuutta monikulttuurisuudesta ja yhdenvertaisuudesta työyhteisöissä. Kurssi pilotoidaan aluksi henkilöstön kanssa ja se avataan myöhemmin opiskelijoille ja avoimen AMK:n opintotarjontaan kaikille kiinnostuneille myös Turun AMK:n ulkopuolella. 

Kolmantena tekona kampanjan aikana henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus osallistua Helsingin NMKY:n MOK-koulutukseen (MOK Intercultural Competence Training). Turun AMK:lle räätälöityyn koulutukseen osallistuu joukko asiantuntijoita, jotka toimivat monipuolisesti erilaisissa tehtävissä ja opetuksen eri sektoreilla. Koulutuksen jälkeen osallistujille kertynyttä monikulttuurisuusosaamista on tarkoitus levittää koko henkilöstölle. 

Rasisminvastaiset teot ovat mahdollisia jokaiselle

Organisaatioiden lisäksi myös yksityishenkilöillä on mahdollisuus toteuttaa rasisminvastaisuutta omassa arjessaan. Jokainen voi vastustaa rasismia sekä sanoin että käytännön teoin: kuuntelemalla, lisäämällä omaa ymmärrystään rasismista ja ilmiön laajuudesta, sekä puuttumalla aktiivisesti rasistiseen käytökseen ja syrjintään. 

Tutustu konkreettisiin esimerkkeihin arjen antirasistisista teoista kampanjan sivuilta . Mikä voisi olla oma antirasistinen tekosi? Pieniäkin tekoja tarvitaan, ja jokaisella meistä on suuri rooli yhdenvertaisuuden toteutumisessa arjessamme.

Lisätietoja:  kansainvälinen rasisminvastainen päivä 21.3.