Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 31.8.2022

Master School: Ennen kaikkea polku sote-alan uusille urille

Master Schoolin kasvatti, terveyden edistämisen asiantuntija Jenni Vaskelainen kannustaa jatko-opintoihin erilaisista lähtökohdista, osaamistaustoista tai tavoitteista riippumatta. Opinnoissa pääsee kehittämään työnkuvaansa ja omaa asiantuntijuuttaan, ja opinnot tarjoavat myös mahdollisuuksia uusille urapoluille.

Teksti ja kuva: Helga Perttunen

Jenni Vaskelainen on valmistunut vuonna 2018 Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolista, Terveys- ja sosiaalialan kehittämisen ja johtamisen koulutuksesta. Ennen Master-opintoja Vaskelainen on työskennellyt sairaanhoitajana laajalti eri hoitoalan yksiköissä: leikkaussalissa, teho-osastolla, korva-nenä- ja kurkkutautien poliklinikalla sekä päivystyksessä. Myös hoitotyö ulkomailla on tullut tutuksi, sillä hän on toiminut vuoden ajan Oslossa vuodeosastotyössä.

Pitkän ja monipuolisen sairaanhoitajan uran myötä Vaskelainen alkoi kaivata ratkaisuja erityisesti oman asiantuntijuuteensa kehittämiseen.

– Ajatus hakea opiskelemaan lähti siitä, että 17 vuoden sairaanhoitajan uran myötä syntyi vahva halu päästä näkemään ja kokemaan jotakin uutta, hän taustoittaa.

Opiskelijaryhmän kokemukset oppimisen perustana

Master School -opintojen ohella Vaskelainen työskenteli sairaanhoitajana. Hän kokee opintojen ja työn yhdistämisen onnistuneen hyvin.

– Opintojen alussa haastetta toivat uudet oppimistavat ja tekniikat – olihan aiemmista opinnoista jo vierähtänyt useampi vuosi, Vaskelainen muistelee.

– Koulutus sisälsi paljon itsenäistä opiskelua, mutta kuukausittaiset lähitapaamiset olivat antoisia. Tapaamisissa käytiin erinomaisia keskusteluita opiskelijakollegoiden kanssa opettavaisista aiheista. Jokainen opiskelija toi tapaamisiin ja keskusteluihin oman aiemman kokemuksensa ja tieto-taitonsa, mikä vei meitä kaikkia opinnoissa eteenpäin!

Vaskelainen kokee erityisen mielekkääksi sen, että kaksi vuotta kestäneitä Master-opintoja pystyi suuntaamaan omien mielenkiinnonkohteidensa mukaisesti vapaavalintaisten opintojen myötä.

”Opinnäytetyö poiki lopulta työpaikan!”

Opintojen alkaessa Vaskelaisella oli vahva visio siitä, että kehittämisprojektina suoritettavan opinnäytetyön hän tekisi omalle työpaikalleen. Idea kuitenkin väistyi lopulta, ja aihe löytyi koulun projektitarjottimelta.

Kehittämisprojektin toimeksiantajana toimi Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, ja opinnäytetyö toteutettiin osana alueellista NIKO-projektia. Kehittämisprojektissaan Vaskelainen kehitti nikotiinittomuuden tukemisen mallin lähihoitajaopiskelijoille.

– Onneksi päädyin valitsemaan aiheen projektitarjottimelta, sillä työllistyin kehittämisprojektin toimeksiantajalle ensin projektipäälliköksi ja myöhemmin terveyden edistämisen asiantuntijan tehtäviin, hän iloitsee.  

Vaskelaisen nykyiseen työnkuvaan kuuluvat monenlaiset terveyden edistämisen tehtävät: nuorten nikotiinituotteiden käytön ehkäisy sekä terveysbussi- ja Aurinkoagentti-toiminta. Lisäksi hän on mukana syöpään sairastuneiden liikunnan kehittämistyössä yhteistyössä Läntisen Syöpäkeskuksen kanssa. 

Opinnoista uudenlaisia näkökulmia työelämään

Opinnot Master Schoolissa toivat Vaskelaiselle paljon uusia taitoja muun muassa tiedonhakuun ja toiminnan kehittämiseen sekä yleisesti asiantuntijuuteen kasvamiseen.

– Opinnot tukevat hyvin nykyistä työnkuvaani. Olen huomannut, että opetettu teoria onkin kohdannut käytännössä, se on ikään kuin tekemisen peruskallio.

Vaskelainen haluaa kannustaa kaikkia Master-opinnoista kiinnostuneita hakeutumaan rohkeasti opintoihin, opiskelemaan lisää ja kehittämään sitä kautta omaa työtään.

– Jo opiskelu itsessään tuo uudenlaisia näkemyksiä opiskelijan nykytyöhön. Opiskelun ei siis aina tarvitse tarkoittaa sitä, että pitäisi heti valmistuttuaan hakeutua toisiin työtehtäviin.  

– Oma haluni kehittää itseäni on jatkuvasti läsnä. Siksi olen miettinyt hakevani opettajan opintoihin jatkossa. Kiire tämän kanssa ei ole, sillä nykyinen työnkuvani on sellainen, että pystyn kehittämään itseäni ja asiantuntijuuttani, Vaskelainen kertoo.

Luo tulevaisuutta − opiskele Master-tutkinto

Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolissa kehityt asiantuntijana, esimiehenä tai johtajana. Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa.