Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.4.2023

Haitallisia PFAS-yhdisteitä tutkitaan Turun AMK:ssa

Turun AMK:ssa PFAS-yhdisteiden päästöjä on tutkittu jo vuodesta 2016, ja Turun AMK:n Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä on mukana myös PFAS-yhdisteisiin keskittyvässä kansainvälisessä, vuoden 2023 alussa alkaneessa EMPEREST-hankkeessa.

Teksti: Riikka Vainio

Ikuisiksi kemikaaleiksikin kutsuttuja PFAS-yhdisteitä, eli per- ja polyfluorattuja alkyyliyhdisteitä, käytetään muun muassa niiden rasvaa ja vettä hylkivien ominaisuuksien takia sekä teollisuuskemikaaleina että erilaisissa kuluttajatuotteissa, kuten esimerkiksi vettähylkivissä vaatteissa, suksivoiteissa, kosmetiikkatuotteissa ja tarttumattomissa paistinpannuissa. Terveydelle haitalliset PFAS-yhdisteet ovat päässeet leviämään laajamittaisesti myös ympäristöön, ja Suomessa PFAS-yhdisteitä on löydetty esimerkiksi luomukananmunista. 

PFAS-yhdisteet ovat haitallisia sekä ympäristölle että ihmisterveydelle

PFAS-yhdisteiden ryhmä koostuu tuhansista eri yhdisteistä. Erilaisten PFAS-yhdisteiden suuren määrän ja monimuotoisuuden takia monen yhdisteen päästölähteet ja käyttäytyminen ympäristössä ovat huonosti tunnettuja. PFAS-yhdisteitä kuitenkin yhdistää niiden pysyvyys. Lisäksi monen PFAS-yhdisteiden on havaittu kertyvän eliöihin ja rikastuvan ravintoketjussa, jolloin suurimmat pitoisuudet löytyvät huippupedoista. Useat PFAS-yhdisteet ovat myrkyllisiä eliöille, mukaan lukien ihmisille. Tutkimuksissa PFAS-yhdisteiden on havaittu vaikuttavan negatiivisesti esimerkiksi immuunijärjestelmään, ja vähentävän rokotteiden tehoa. 

PFAS-yhdisteitä joutuu ympäristöön muun muassa jätevesien mukana. Nykyisin laajassa käytössä olevat jätevedenpuhdistusteknologiat eivät poista PFAS-yhdisteitä jätevedestä. Asian ratkaisemiseksi Turun AMK:n EMPEREST-hankkeessa testataan myös erilaisten modernien jätevedenpuhdistusteknologioiden kykyä poistaa PFAS-yhdisteitä jätevedestä kontteihin rakennettujen siirrettävien puhdistusjärjestelmien avulla.

Jätevesien lisäksi PFAS-yhdisteitä kulkeutuu ympäristöön esimerkiksi kaatopaikkojen suotovesissä, lentokenttien ympäristöstä sekä paloharjoitusalueilta. Esimerkiksi eri puolilla Ruotsia paloharjoitusalueilta ympäristöön kulkeutuneet PFAS-yhdisteet ovat saastuttaneet kunnallisia juomavesiä. Monet PFAS-yhdisteet kulkeutuvat kauas alkuperäisiltä päästölähteiltä ilma- ja merivirtauksien mukana, ja niitä on havaittu ihmisasutuksesta kaukana olevilla alueilla, kuten napaseuduilla, sekä esimerkiksi sadevedestä.

Monien PFAS-yhdisteiden esiintyvyys tunnetaan huonosti

Vaikka PFAS-yhdisteiden tiedetään olevan ympäristölle ja ihmisterveydelle haitallisia, niiden esiintyvyys ja pitoisuudet ympäristössä tunnetaan monin paikoin huonosti. EMPEREST-hankkeessa tehdään PFAS-yhdisteiden ympäristömittauksia ja luodaan harmonisoitua PFAS-yhdisteiden seurantaohjeistusta Itämeren alueelle. Harmonisoidun seurannan avulla pystytään paremmin arvioimaan PFAS-yhdisteiden vaikutuksia ympäristöön ja ihmisterveyteen eri alueilla. Lisäksi EMPEREST-hankkeessa kehitetään kuntien käyttöön PFAS-yhdisteiden riskiarviointityökalua ja koulutusta kuntien PFAS-kuormituksen pienentämiseksi ja asukkaiden terveyden suojelemiseksi.

Laajamittaisen käytön ja kaukokulkeutumisen takia PFAS-yhdisteiden aiheuttama saastuminen on valtioiden rajat ylittävä, maailmanlaajuinen ympäristöongelma. PFAS-yhdisteiden aiheuttamat ympäristö- ja terveyshaitat ovatkin johtaneet tiettyjen PFAS-yhdisteiden, kuten perfluoro-oktaanisulfonaatin (PFOS) ja perfluoro-oktaanihapon (PFOA), käytön kansainvälisiin kieltoihin ja rajoituksiin. Yksittäisten PFAS-yhdisteiden kiellot ovat kuitenkin johtaneet kyseisten yhdisteiden korvaamiseen muilla samankaltaisilla, usein yhtä haitallisilla PFAS-yhdisteillä. 

PFAS-yhdisteiden aiheuttamat ympäristö- ja terveyshaitat ovat nykyisin niin vakavia, että tällä hetkellä EU:n alueella on käsittelyssä usean EU-maan tekemä aloite PFAS-yhdisteiden käytön laajasta kieltämisestä ryhmänä muissa kuin toistaiseksi määrittelemättömissä välttämättömissä käyttötarkoituksissa. 

Näyttökuva 2023-4-18 kello 12.46.03.png

EMPEREST - Eliminating Micro-Pollutants from Effluents for REuse STrategies