Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 10.8.2023

Alumni: Sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön tukena – Master-tutkinto vastasi sosiaalikuraattorin työn vaativuuteen

Dina Hagelin-Goatneljohka työskentelee kriisinhallinta-asioiden sosiaalikuraattorina Puolustusvoimissa, Porin prikaatissa. Tehtävä on ainutlaatuinen Suomessa, sillä vastaavaa ei ole muualla kuin Säkylässä, jossa koulutetaan sotilaallisen kriisinhallinnan henkilöstöä. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittamisella oli työhön hakeutumisessa suuri merkitys.

Teksti: Aleksi Rajamäki

– On kannattavaa lähteä opiskelemaan lisää, jos haluaa esimerkiksi vaativampiin asiantuntijatehtäviin ja syventää aikaisempaa ammatillista osaamistaan yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi, Turun ammattikorkeakoulun alumni, sosionomi (YAMK) Dina Hagelin-Goatneljohka kannustaa.

– Olen aina ollut kiinnostunut muutoksesta ja siitä, miten ihminen voi jatkuvasti kehittää itseään. Ympäröivä maailma ja yhteiskunta muuttuvat niin kovalla vauhdilla, että omaa ammatillista osaamista tulee päivittää säännöllisesti ajantasaiseksi pysyäkseen mukana alan trendeissä ja suuntauksissa, hän pohtii.

Vankka työkokemus viitoitti opintoja

Hagelin-Goatneljohka haki Turun ammattikorkeakouluun opiskelemaan sosiaalialan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Sitä ennen hän oli ehtinyt toimia 15 vuotta kunnallisella puolella ja tehnyt laaja-alaista sosiaalityötä lastensuojelussa sekä aikuissosiaali- ja perhetyössä.

– Aiemmista opinnoista ja kentän tuntemuksesta oli todella paljon hyötyä. Opiskeluryhmässä oli hyvä keskinäinen henki, ja opiskelijoilla oli työkokemusta erilaisten asiakasryhmien kanssa työskentelystä.

Hagelin-Goatneljohkan mieleen on jäänyt erityisesti se, että opinnäytetyötä alettiin suunnitella heti ensimmäisistä päivistä lähtien. Hänen mukaansa kaikki kurssit saattoi linkittää omaan opinnäytetyöhön – opiskelusta tuli eräänlainen matka, jonka aikana lopputyö valmistui prosessinomaisesti.

– Opiskelujeni aikaan työskentelin lastensuojelussa. Perehdyin opinnäytetyössäni sosiaalihuoltolain tuomiin muutoksiin ja asiakastyöhön. Aihe tuntui omalta, sillä ajankohtaiset muutokset vaikuttivat suoraan koko lastensuojelun tiimin työn käytänteisiin.

Sotilaille psyykkistä ja sosiaalista tukea

Tällä hetkellä Hagelin-Goatneljohka toimii kriisinhallinta-asioiden sosiaalikuraattorina Puolustusvoimissa. Eri joukko-osastoissa työskentelee sosiaalikuraattoreja varusmiesten kanssa, mutta erityisesti kriisinhallinta-asioihin erikoistuneita sosiaalikuraattoreja ei ole muita Suomessa.

– Kriisinhallintapalveluksen aikana pyritään monin eri tavoin tukemaan henkilöstön ja koko joukon toimintakykyä. Psyykkinen ja sosiaalinen puoli on yksilön pärjäämisen kannalta yhtä tärkeää kuin erinomainen fyysinen toimintakyky. Sotilaallisen kriisinhallinnan koulutus- ja valintatilaisuuteen kutsutut henkilöt suorittavat vaativan rotaatiokoulutuksen ennen kuin he pääsevät lähtemään maailmalle.

Hagelin-Goatneljohkan työpäivä koostuu muun muassa sosiaalityöstä asiakkaiden kanssa. Hän toimii perustehtävänsä lisäksi tapaturma-asiamiehenä, kriisityöntekijänä ja Porin prikaatin psykososiaalisen tuen ryhmän varajohtajana. Tehtävänkuva on siis laaja.

– Työhön kuuluu myös kotiuttamiskoulutusten ja yksilökeskustelujen järjestämistä palveluksesta kotiutuneelle henkilöstölle sekä sidosryhmäyhteydenpitoa esimerkiksi kriisihallintaveteraanien ja eri viranomaisten kanssa. Työ on mielenkiintoista ja haastavaa.

Master-koulutus lisäsi kriittistä ajattelua

Hagelin-Goatneljohka kokee, että YAMK-opinnot antoivat monenlaisia eväitä työelämään. Hän pääsi laajentamaan omaa ajatteluaan ja syventämään johtamistaitojaan.

– Ilokseni olen huomannut omaksuneeni entistä paremmin kriittisen tavan ajatella, uskallan myös kyseenalaistaa käytössä olevia toimintatapoja. Omaan alaan kuuluvien tuotteiden kehittäminen ja jatkojalostaminen sekä uusien käytänteiden ja työkalujen etsiminen antavat hyvää vastapainoa perusasiakastyölle.

– Olen tällä hetkellä tyytyväinen omassa työssäni. Mielenkiinnolla odotan, mitä Nato-yhteistyö tuo mukanaan sotilaallisen kriisinhallinnan psykososiaalisen tuen ja sosiaalityön kentälle, Hagelin-Goatneljohka iloitsee.

Kiinnostaako opiskelu Turun AMK:ssa?

Turun AMK:n Master Schoolissa syvennät ammatillista osaamistasi sekä kehität esihenkilö- ja johtotehtävissä tarvittavia taitoja. Oletko valmis luomaan tulevaisuutta?

Nostokuva: Dina Hagelin-Goatneljohka tekee asiakastyötä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ja heidän läheistensä parissa. Nykyisen työnsä hän aloitti heti valmistumisensa jälkeen kesäkuussa 2017. Kuva: Dina Hagelin-Goatneljohka