Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 27.2.2024

Ensihoitajat kohtaavat työssään väkivaltaa – tutkimushankkeesta ongelman ratkaisu?

Turun AMK, Varsinais-Suomen pelastuslaitos ja Turun yliopisto ovat käynnistäneet Työsuojelurahaston (TSR) rahoittaman tutkimusprojektin, joka pureutuu ensihoitajien työssään kohtaamaan väkivaltaan. Kyseessä on ensimmäinen hanke, jossa tähän ongelmaan pyritään löytämään ratkaisuja tieteelliseen tietoon perustuen muun muassa tekoälyä hyödyntämällä.

Ensihoito on keskeinen osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta, ja sen merkitys kasvaa entisestään. Suomessa toteutuu vuosittain yli 800 000 ensihoitotehtävää. Päivystyspisteiden keskittämisen myötä potilaita hoidetaan jatkossa entistä enemmän kotona.

Ammattiliittojen kyselyn mukaan 97 prosenttia ensihoitohenkilöstöstä oli kokenut ensihoitotyössä väkivaltaa tai sen uhkaa. Ensihoitajien kohtaama väkivalta vaikuttaa keskeisesti ensihoitajien työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja alalla pysymiseen, mutta myös koko työyhteisöön ja potilaiden saamaan hoitoon.

– Huomionarvoista on se, että ensihoidon toimintaympäristö on täysin kontrolloimaton, potilaiden aiempi hoitohistoria ja mahdollinen riskikäyttäytyminen ovat usein ennalta vieraita, myös muiden tilanteessa paikalla olevien reaktiot ovat vaikeasti ennakoitavissa. Tutkimusprojekti voidaan nähdä innovatiivisena lähestymisenä ongelmaan, jonka ratkaisu on välttämätöntä, kertoo Turun ammattikorkeakoulun ensihoidon yliopettaja, FT Jani Paulin.

Hankkeen tavoitteena on kehittää riskien tunnistus- ja hallintamenetelmä ensihoitajien työturvallisuuden edistämiseksi. Tekoälyyn pohjautuva rekisteritietojen louhinta ja tilastolliset analyysit tuottavat tietoa ensihoitajien kohtaamista väkivaltatilanteista ja niitä ennustavista tekijöistä. Digitaaliset hoitokirjaukset ja luonnollisen kielen käsittelymenetelmät mahdollistavat uudenlaisten seuranta- ja päätöksenteon tukijärjestelmien käyttöönoton sote-alalla, toteaa dosentti Laura-Maria Peltonen Turun yliopistosta.

Lisäksi projektissa painottuvat toimintatutkimuksen piirteet.

– Moniammatillisissa työpajoissa haetaan ratkaisuja osallistujien erilaiset taustat, lähtökohdat, toimintatavat ja osaaminen huomioiden. Delfoi-menetelmässä asiantuntija-arviot linjaavat osaltaan mallin rakentumista. Tutkimustulosten synteesi, väkivaltariskin tunnistus- ja hallintamenetelmän kehittäminen ja evaluointi todentuvat hankkeen viimeisessä vaiheessa, Paulin esittelee.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen palvelupäällikkö Vesa Jyrkkäsen mukaan ensihoitajat kohtaavat työssään väkivaltaa, mutta ilmiö on epäselvä. Kyselyt tai omaan ilmoitukseen perustuvat raportointimenetelmät eivät anna luotettavaa kuvaa aiheesta ja sen yleisyydestä.

– Ongelman ratkaisuja on tutkittu toistaiseksi vain vähän. Tarvitaan uutta, tutkittua tietoa asiakasväkivaltatilanteista sekä niiden ennakoimisesta, ehkäisemisestä ja turvallisesta hoitamisesta ensihoidossa, Paulin korostaa.

Hankkeessa tehdään laajasti yhteistyötä muun muassa ensihoidon valtakunnallisen Uhka- ja väkivalta (UVT) -työryhmän sekä muiden tutkijoiden kanssa, myös Työturvallisuuskeskus (TTK) osallistuu projektiin. Turun AMK:n koordinoima kaksivuotinen tutkimushanke tuottaa uutuusarvoa suomalaiselle työelämälle ja lisää ensihoitohenkilöstön työturvallisuutta.