Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 26.3.2024

Mitä tekoälyn lukutaito tarkoittaa varhaiskasvatuksessa? Sosionomiopiskelijat toteuttivat kehittämistyön Ylelle

Tekoälyn nopea kehitys tuo mukanaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia, jotka vaativat uudenlaista osaamista niin lapsilta kuin varhaiskasvatuksen ammattilaisiltakin. Sosionomiopiskelijat antoivat opinnäytetyössään ehdotuksia siihen, miten Yleisradio voisi kehittää sisältöjä vastaamaan paremmin varhaiskasvattajien tarpeita.

Teksti: Aleksi Rajamäki

Miten mediasisältöjä hyödynnetään varhaiskasvatustyössä? Millaisia toimintatuokioita varhaiskasvatuksen työntekijät kaipaavat työnsä tueksi? Entä mitä teknologia ja tekoälyn lukutaito tarkoittavat varhaiskasvatuksessa? 

Tove Mylläri, Milka Suonpää ja Charlotte Cavander selvittivät opinnäytetyössään, miten Pikku Kakkosen varhaiskasvattajille tarkoitettuja valmiita toimintatuokioita voidaan käyttää varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Teknologiakasvatus on olennainen osa lasten oppimista

Opiskelijoiden kehittämistyö tarjoaa uusia keinoja varhaiskasvatuksen suunnittelun ja toteutuksen järjestämiseen. Työn teoreettinen pohja perustuu Opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja keskittyy lapsen laaja-alaiseen oppimiseen.

Tuloksia työstettiin sekä perinteisin metodein että tekoälyä hyödyntämällä. Työssä käytettiin tekoälyteknologiaa Ylen antamien tekoälyn käyttöä koskevien eettisten ohjeiden mukaisesti. Tarkoituksena oli osoittaa, että varhaiskasvatuksen sosionomin opinnäytetyö ja ammattikuvaus voivat olla moninaisia.

Tekijöiden mukaan tekoälylukutaito, kyky ymmärtää ja kriittisesti arvioida tekoälyn toimintaa, on tullut tärkeäksi taidoksi, joka auttaa navigoimaan tekoälyteknologian muovaamassa maailmassa. 

– Tämän päivän lapset kasvavat ympäristössä, jossa teknologia on kaikkialla läsnä, mikä tekee teknologiakasvatuksesta olennaisen osan heidän oppimistaan. Tekoälyssä ei kuitenkaan ole kyse pelkästään teknologiasta, vaan kyseessä on teknologisen murroksen luoma suuri yhteiskunnallinen muutos. 

Tutkimustieto ja kehitysehdotukset yhdeksi materiaalipaketiksi

Sosionomiopiskelijat havaitsivat kehittämistyössään, että Pikku Kakkosen varhaiskasvattajille suunnatut materiaalit eivät ole vielä kaikille täysin tuttuja. Haastattelujen avulla saatiin tietoa siitä, miten sisältöjä voitaisiin jakaa paremmin kohderyhmän tietoisuuteen.

Lopputuloksessa tuli esiin konkreettisia toiveita ja tarpeita varhaiskasvattajille suunniteltujen Pikku Kakkosen toimintatuokioiden teemoista ja sisällöistä. Lisäksi työssä on ehdotuksia siitä, miten olemassa olevia toimintatuokioita voisi täydentää vastaamaan paremmin varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen alueita.

– Mikäli toimeksiantaja päättää jatkaa näiden varhaiskasvattajille suunnattujen sisältöjen jatkokehitystä, voi kehittämistyömme toimia tämän jatkokehityksen välineenä eräänlaisena informaatiopakettina, tekijät pohtivat.

Lue lisää Talk by Students -verkkolehdestä ja opinnäytetyöstä ”Ylen mediasisältöjen hyödyntäminen varhaiskasvatustyössä”.

Talk by Students tuo opiskelijoiden osaamisen näkyviin

Turun AMK:n verkkojulkaisussa esitellään valmistuvien opiskelijoiden osaamista monialaisesti. Artikkelit pohjautuvat opinnäyte- ja projektitöihin.