Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.5.2024

Turun AMK:n Coastrider-tutkimus tuottaa entistä tarkempaa tietoa rannikkovesien tilasta ja auttaa kohdentamaan vesiensuojelutoimia

Itämeren tilan parantaminen edellyttää tietoa meren tilasta ja vaikuttavasti kohdennettuja vesiensuojelutoimia. Turun ammattikorkeakoulun merentutkimuskalustoon keväällä siirtynyt Coastrider-tutkimusvene tuottaa entistä tarkempaa kuvaa rannikkovesien tilasta.

Coastrider-toimintamalli perustuu rannikkoalueiden ajallisesti ja alueellisesti tiheään seurantaverkostoon, moderniin sensoriteknologiaan ja jatkuvatoimiseen vesien laadun mittaukseen veneen kulkiessa. Mittauspisteitä kertyy näin huomattava määrä yksittäisiin vesinäytteisiin perustuvaan seurantaan verrattuna. Havainnot painottuvat sellaisille alueilla ja ajanjaksoille sekä sellaisiin muuttujiin, joiden osalta satelliittipohjaista tietoa ei voida tuottaa. 

Coastrider-menetelmä auttaa tunnistamaan pienipiirteisen ympäristövaihtelun, kuormituslähteitä ja kuormitusherkkiä alueita sekä tarjoaa taustatietoa vesiensuojelutoimien kohdentamisessa. 

Rehevöitymiseen liittyvän kuormituksen lisäksi seurannan kohteena on myös vesistöjen kasvihuonekaasupäästöt. Aiemmissa Coastrider-tutkimuksissa on paljastunut Itämeren rehevien rannikkoalueiden olevan aiemmin luultua selvästi suurempia ilmastopäästöjen lähteitä.

–Sekä vaaka- että pystysuunnassa liikutettavien, jatkuvatoimisten automaattiantureiden avulla vedenlaadun vaihtelua voidaan mitata tutkimuskysymysten mukaan räätälöidysti. Tämä on hyvin kustannustehokas tapa tuottaa vedenlaatutietoa todellista ympäristövaihtelua vastaavilla mittakaavoilla. Näin pystymme vuorostaan muodostamaan huomattavasti aiempaa edustavamman ja todenmukaisemman kokonaiskuvan rannikkovesien tilasta sekä siihen vaikuttavista paineista – niin luonnon monimuotoisuuden kuin ilmastonkin näkökulmasta, kertoo erityisasiantuntija Matias Scheinin Turun ammattikorkeakoulusta.

Tutkimusvene on osa vesientutkimusinfraa, jota Turun AMK on määrätietoisesti kehittänyt vuosien ajan.  Tavoitteena on vakiinnuttaa hyväksi todettu, monikäyttöinen rannikkovesien tilan seurantamenetelmä osaksi Turun AMK:n tutkimus- ja kehitystoimintaa. 

–Rannikkovyöhyke toimii maalta tulevan kuormituksen suodattimena. Sen tutkiminen on kuitenkin haastavaa suuren alueellisen ja ajallisen vaihtelun johdosta. Coastrider-menetelmällä pystymme tarkastelemaan maalta tulevan kuormituksen ja avoimemman merialueen aiheuttamia vaikutuksia rannikon merialueen veden laadun vaihtelussa, sitoen yhteen valuma-alueella ja avomerellä tapahtuvan tutkimustoimintamme, toteaa Turun AMK:n vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän vetäjä, johtava asiantuntija Emil Nyman.


Coastrider-tutkimuksissa ovat mukana Turun, Kaarinan ja Naantalin kaupungit. Kunnat voivat hyödyntää tutkimustuloksia Saaristomeritoimien suunnittelutyössä vaikuttavien toimenpiteiden järkevään kohdentamiseen ja tehtyjen vesistönkunnostustoimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaan. Esimerkiksi Naantalissa vuonna 2022 tehtyjä tutkimustuloksia on hyödynnetty paikallisten vesistönkunnostushankkeiden kohdentamisessa ja suunnittelutyössä pienillä merenlahdilla Rymättylän alueella. Myös rannikkokuntien ilmastotyöhön saadaan Coastrider-tutkimuksilla arvokasta tietoa rannikkovesien merkityksestä hiilinieluina tai päästölähteinä.

 

Tapahtuma: Itämeri terveeksi. Tiedosta tekoihin.

Rannikkovesien seurantatutkimusta esitellään yleisölle 6.6.2024 klo 17 alkaen Itämeri-illassa ”Itämeri terveeksi. Tiedosta tekoihin” Forum Marinumissa. Tapahtuman järjestävät Turun AMK, Forum Marinum, Turun kaupungin Itämerihaaste ja Minun Mereni ry.