Sivu päivitetty 9.1.2015

Urheilutoimijat ja yrityselämä vahvempaan yhteistyöhön

Urheiluorganisaatioiden ja yritysten välinen yhteistyö on Suomessa useimmiten vielä melko kapea-alaista; lähimmin sponsoroinnin näkyvyyselementteihin, avustuksiin ja katsojamäärien kasvattamiseen liittyvää toimintaa. Urheiluun liittyy kuitenkin runsaasti erityispiirteitä, joita olisi mahdollista hyödyntää yritysten liiketoiminnan kehittämisessä.

Nyt alkaneessa Tekesin rahoittamassa hankkeessa (2015 – 2017) näkökulma on ihmisten innostamisessa, asiakaskokemuksen parantamisessa, brändin rakentamisessa ja vastuullisuuden ulottuvuuksissa.

Yritysten käyttöön tavoitellaan sitä liiketoimintapotentiaalia, joka liittyy urheilutoimialaan sekä urheilussa havaittujen erityispiirteiden soveltamiseen. Lisäksi kaikki urheilun erityispiirteet eivät Suomessa aina ole edes urheilubisneksessä toimivien tietoisuudessa, joten tietoisuuden lisääminen myös urheilussa mukana olevien suuntaan on keskeistä. Toimijoiden yhteiskehitystyön kautta voitaisiin tuottaa win – win -tilanteita molemmille:

– Tarkastellaan vaikkapa urheilumaailmasta tuttua fanikulttuuria. Sen kautta on mahdollista löytää myös yrityksille merkittäviä tapoja johtaa ja innostaa ihmisiä, vahvistaa kulttuurisia tekijöitä ja hyödyntää näitä asiakaskokemusten parantamisessa, brändin rakentamisessa ja yritysvastuun kommunikoinnissa, pohtivat yliopettaja Harri Jalonen ja lehtori Jaakko Haltia Turun AMK:sta.

– Haluamme avata sekä urheiluorganisaatioiden että yritysten silmiä huomaamaan, minkälaista molemmin puolista etua he voisivat yhteistyöstä saada, jatkavat Jalonen ja Haltia.

Urheilun erityispiirteiden ja liiketoiminnan yhdistämisestä on olemassa maailmalla näyttöä, mutta aihetta käsittelevä suomalainen tutkimus on puutteellista. Suomalaista tutkimusta tarvitaan, sillä urheiluun liittyy paljon kansallisia erityispiirteitä. Muualla tutkitut käytännöt eivät tutkijoiden mukaan sellaisenaan sovi Suomeen.

Ihmisten johtaminen ja innostaminen – yhteisöllisyys syntyy tarinoista

Kolmivuotisessa hankkeessa hyödynnetään urheilun erityispiirteitä mm. ihmisten johtamisessa ja innostamisessa sekä sellaisten kulttuuristen tekijöiden vahvistamisessa, jotka edistävät ennakkoluulottomia kokeiluja ja epäonnistumisista oppimista:

– Yhteiskuntavastuullisuuden ja brändiarvon lisäksi urheilu tarjoaa mahdollisuuksia yhteisöllisyyden rakentamiseen. Suuret kertomukset sekä intohimoinen fanituskulttuuri ovat esimerkkejä urheiluun liittyvistä erityispiirteistä, joita on mahdollista hyödyntää yhteisöllisyyden vahvistamisessa muuallakin, uskovat Jalonen ja Haltia.

TEKES rahoittaa vuosien 2015–2017 aikana Turun AMK:n, Itä-Suomen yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun yhteistä ”Arvoa urheilusta”-tutkimushanketta. Hankkeen kokonaisbudjetti 750 000 euroa. Hankkeessa on mukana myös yrityksiä ja liittotason urheiluorganisaatioita.

Turun ammattikorkeakoulu on noin 9300 opiskelijan ja 700 asiantuntijan monialainen koulutusyhteisö. Tarjoamme työelämää palvelevaa koulutusta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä organisaatioiden kokonaisvaltaista kehittämistä Varsinais-Suomessa.