Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.10.2016

Tekstiilit kiertoon! Pilottihanke rakentaa mallia poistotekstiilien hyödyntämiselle

Turun AMK:n ja Lounais-Suomen Jätehuollon koordinoimassa pilottihankkeessa etsitään ratkaisuja käytöstä poistettujen tekstiilien kierrättämiselle. Tekstiilikierrätyksen pilotissa testataan tekstiilien noutoa, keräystä, kuljetusta, vastaanottoa, lajittelua ja hyödyntämistä.

Turussa tartutaan tekstiilijäteongelmaan pilottihankkeessa, jonka käynnistävät Lounais-Suomen Jätehuolto ja Turun ammattikorkeakoulu yhdessä Turun kaupungin, Sitran, Jätelaitosyhdistyksen ja Ekokemin kanssa.

Hankkeelle on tilaus, sillä tekstiilijätettä syntyy Suomessa Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan vuosittain yli 10 kg henkilöä kohden. Määrä on ollut kasvussa koko 2000-luvun ajan. Tekstiilien materiaalikierrätykselle ei Suomessa toistaiseksi ole vaihtoehtoja laajamittaisesti tarjolla.

Innovaatioalusta kierrätysliiketoiminnan rohkeille kokeiluille

Hanke tuottaa tietoa tekstiilijätteen määrästä ja koostumuksesta sekä erilaisista keräystavoista jaettavaksi yhteiseen käyttöön. Tavoitteena on löytää kustannus- ja resurssitehokkaita tapoja tekstiilijätteen kierrätykseen. Samalla luodaan kasvualustaa kierrätystekstiilejä hyödyntävälle uudelle yritystoiminnalle.

Pilotin tarkoituksena on myös tarjota yrityksille mahdollisuus testata eri tuotteita ja palveluja,  ja hakea  palautetta kuluttajilta.

Kierrätyksen ensimmäinen lenkki on lajittelu kotona

Pilottihankkeen aikana vuonna 2016 kuluttajilla on mahdollisuus tuoda käytöstä poistetut vaatteet ja kodintekstiilit maksutta Lounais-Suomen Jätehuollon jätekeskuksiin ja lajitteluasemille.

Keräykseen voi tuoda kotien käytöstä poistettuja vaatteita ja tekstiileitä. Poistotekstiilien tulee olla kuivia, ja ne pakataan suljettuihin muovipusseihin tai säkkeihin kosteuden torjumiseksi.

Kiertotalous on yksi Turun AMK:n painopisteistä

Tekstiilikierrätys on osa kiertotaloutta, jonka tavoite on valmistaa materiaalit ja tuotteet niin, että ne pysyvät kierrossa.  Jätteiden tehokkaamman hyödyntämisen lisäksi pyritään minimoimaan jätteen synty suunnittelun, prosessien materiaalitehokkuuden sekä huolto- ja korjaustoiminnan avulla.

Turun ammattikorkeakoulu on vahvasti mukana kehittämässä kiertotalouden toimintaedellytyksiä. Kiertotalous paitsi säästää luonnonvaroja, myös antaa mahdollisuuden luoda uutta yritystoimintaa sekä lisää työllisyyttä.