Sivu päivitetty 7.12.2015

Selkoa Turun yrityspalveluihin osallistamalla

SELKO-hankkeen työpaja Yrityspalvelupiste Potkurin tiloissa 1.12.2015 kartoitti palveluiden nykytilaa ja kehittämistarpeita. SELKO- hankkeen tavoitteena on kehittää avoin ja käyttäjälähtöinen yrityspalvelukokonaisuus Turun seudulle hyödyntämällä muotoiluajatteluun pohjautuvaa osallistavaa kehittämistä.

Kuva: Patrik Lehtonen

Yrityspalveluita on Turun seudulla tarjolla laaja-alaisesti ja monipuolisesti mutta ovatko ne selkeitä asiakkaan eli yrityksen näkökulmasta? Mitä palveluita on tarjolla, mitä puuttuu ja miten palvelut olisi järkevää järjestää?

Työpajan järjesti Turun ammattikorkeakoulu yhteistyössä Turun Seudun Kehittämiskeskuksen kanssa. SELKO-hankkeessa luodaan Turun seudun yrityspalveluille uudenlaista kehittämisen mallia.  SELKO on osa 6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus –kokonaisuutta, jossa ovat mukana Turku, Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere ja Oulu sekä Turun ammattikorkeakoulu.

Muotoiluajatteluun pohjautuva osallistavan kehittämisen malli

SELKO-hankkeen tuloksena syntyy muotoiluajatteluun pohjautuva osallistavan kehittämisen malli, mikä tarkoittaa selkeää ja asiakaslähtöistä avointa yrityspalveluiden mallia. Malli edistää palveluja käyttävien asiakkaiden, eli yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä. Tuloksena on osallistavan kehittämisen työkaluja, joiden avulla yritykset ja yhteisöt voivat tehdä yhteisöllistä tuotteen tai palvelun kehittämistä myös itsenäisesti.

Lue lisää SELKO-hankkeesta