Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 10.11.2023

Tutkimuksella haetaan medioista sujuvuutta ja elämyksiä julkisiin tiloihin

Hermostuttaako hissi, raivostuttaako ruuhka? Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston sekä yrityskumppaneiden yhteinen hanke tutkii median tunnevaikuttavuutta julkisissa tiloissa. Tuloksista hyötyvät useat toimialat hissivalmistajista arkkitehteihin ja älyvalaistuksen valmistajista mediasisältöjen tuottajiin.

Kuinka saada ihmiset toimimaan ruuhkaisessa rokotustilan aulassa rauhallisesti ja siirtymään toivottuun suuntaan? Tai kuinka luoda hotellin hissistä elämyksellinen, moniaistillinen kokemustila?  

Turun ammattikorkeakoulun koordinoimassa tutkimushankkeessa haetaan lisää ymmärrystä siihen, kuinka julkisissa tiloissa esitettävällä audiovisuaalisella materiaalilla voidaan vaikuttaa ihmisten vireys- ja tunnetilaan ja sitä kautta heidän käyttäytymiseensä. 

– Esimerkiksi risteilijäaluksessa matkustajien pysyminen rauhallisempina myös ruuhkatilanteissa tarkoittaisi matkustajajoukon nopeampaa ja ongelmattomampaa siirtymistä paikasta toiseen, kertoo suunnittelija Jussi Arvio Turun AMK:n Taideakatemian elokuvan ja median tutkimusryhmästä.  

Tutkimus poikkeaa useimmista alan tutkimushankkeista siinä, että laboratorioissa saatuja tutkimustuloksia pyritään käyttämään todellisissa tiloissa. Hankkeessa toteutetaan kolme soveltavan tutkimuksen kierrosta, joiden aikana tuotetaan mediasisältöjä pilotoitavaksi ja tutkitaan mediasisältöjen vaikutuksia koehenkilöiden tuntemuksiin, vastaanottoon ja käyttäytymiseen. 

Tuloksista hyötyviä toimialoja ovat muun muassa hissien ja liukuportaiden valmistajat, risteilyvarustamot, äänentoisto- ja älyvalaistuskehittäjät, mediasisältöjen tuottajat, lentokenttä- ja metro-operaattorit, arkkitehdit ja rakennusalan toimijat sekä näiden muodostamat, toimialat ylittävät arvoketjut.  

Tutkimuksen lisäksi liiketoimintamalli

Business Finlandin rahoittama tutkimushanke alkaa ensi vuoden alussa ja kestää kaksi vuotta. Turun ammattikorkeakoulusta mukana ovat markkinoinnin ja asiakaskäyttäytymisen tutkimusryhmä sekä elokuvan ja median tutkimusryhmä.  Näillä yksiköillä on vahvaa osaamista asiakaskokemuksen mittaamisesta ja varmistamisesta sekä monimuotoisen, immersiivisen median kehittämisestä ja tuotannosta.  

– Meillä on myös osaamista liiketoimintamallin kehittämisestä. Hankkeessa selvitetäänkin liiketoimintamalli mediasisältöjen tuottamisen ja myymisen sekä julkisiin tiloihin integroimisen osalta, sanoo yliopettaja, markkinoinnin ja asiakaskäyttäytymisen tutkimusryhmän vetäjä Jarmo Ahonen

Turun yliopistosta hankkeessa on mukana PET-keskus. PET-keskus on Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteinen, valtakunnallinen tutkimuskeskus. Yksikkö on Suomen johtava positroniemissiotomografia (PET) -tutkimusten kehittäjä. PET-keskuksessa on tehty pitkäjänteistä tunteiden analyysiin, ymmärtämiseen ja havaitsemiseen liittyvää tutkimusta.  

– Mahdollisuuksia julkisten tilojen käyttäjien ohjaamiseen heidän tunnetilojaan vaikuttamalla ymmärretään toistaiseksi huonosti. Suuri osa audiovisuaalisen materiaalin vireystilaan ja tunnevaikutuksiin liittyvien fysiologisten reaktioiden tutkimuksesta on tehty magneettikuvauslaitteistoja tai muita vastaavia laitteistoja käyttäen laboratorio-oloissa. Kenttäoloissa tehtyjä tutkimuksia on vähän, toteaa professori Lauri Nummenmaa PET-keskuksesta.  

Moniaistillisuuden kysyntä kasvaa

Tutkimushankkeeseen liittyy myös tutkijavaihtoa laajan kansainvälisen verkoston sisällä sekä useita yrityskumppaneita, mm. Meyer Suomi, Kone Oyj, Taiste Oy, Helvar Oy ja Matila-Röhr Productions Oy. 

Kone Oyj näkee moniaistillisuuden ja informaatiotekniikan kysynnän kasvavan voimakkaasti.  

 – Tulevaisuudessa yhä useammassa hississä nähdään näyttöjä ja älyllistettyjä, dynaamisia valaistustapoja, joita täydentää ääni. Tutkimuksen avulla selvitetään tällaisten järjestelmien vaikutukset hissien käyttäjiin, jotta teknologiaa osataan hyödyntää niin, että ominaisuuksien ja sisältöjen vaikutus on sekä hissin käyttäjän että sen omistajan kannalta halutunlainen, kertoo Senior Project Specialist Kai M. Helminen KONE Digital Experience -tuotekehitystiimistä.

Myös digitaaliseen tuotekehitykseen erikoistunut Taiste odottaa mielenkiinnolla yhteistyön alkua.  

– Uskomme yhteistyön tuottaman tiedon kasvattavan pitkällä tähtäimellä yrityksemme tietotaitoa, jotta voimme kehittää tutkimukseen perustuvia elämyksellisiä (media)rajapintoja asiakkaillemme. Tällä on mahdollisuus avata meille uusia liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia tällaisia tarpeita omaavien yritysten parissa niin Suomessa kuin ulkomaillakin, toteaa Taisteen Business Development Manager Eeppi Nieminen. 

 

Taiste Oy:n logo
KONE logo
Helvar logo
Matila Röhr logo
Meyer Turku logo
Necoleap logo
Funded by the European Union
Business Finland -logo