Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.2.2015
Lääkelisäystarrat

Sairaanhoitajakoulutukseen ja perehdyttämiseen video

Hoitotyön opiskelijat Jurate Budaite ja Marika Hive tekivät opinnäytetyön osana Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin ja Turun AMK:n Tulevaisuuden sairaala – Hoitotyön kehittämisprojektia 2009–2015. Opinnäytetyönä valmistui opetusvideo sairaanhoitajakoulutukseen ja perehdyttämiseen.

Jurate Budaite ja Marika Hive olivat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) ja Turun AMK:n Tulevaisuuden sairaala – Hoitotyön kehittämisprojekti 2009–2015 –hankkeessa hoitotyön opintoihin liittyen. He toteuttivat projektimuotoisen, toiminnallisen opinnäytetyönsä VSSHP:n ja Turun AMK:n yhteistyönä.

Opinnäytetyönä opetusvideo

Budaiten ja Hiveen opinnäytetyön nimi on Laskimonsisäisesti annosteltavien lääkkeiden turvallinen käyttökuntoon saattaminen – opetusvideon suunnittelu ja toteutus.

-    Tavoitteena oli potilasturvallisuuden ja turvallisen lääkehoidon toteuttamisen edistäminen sekä laadukkaan opetusvideon tekeminen, jonka avulla on helppo oppia oikeanlainen ja turvallinen laskimonsisäisten lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen vaihe vaiheelta, kertoivat Budaite ja Hyve työstään.

-    Toivomme, että opetusvideomme kautta opiskelijat, vastavalmistuneet tai toimipaikkaa vaihtavat sairaanhoitajat voivat oppia ja palauttaa mieleen laskimonsisäisesti käytettävien lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen liittyviä suositeltuja toimintatapoja ja viedä niitä mukanaan käytäntöön, hän jatkaa.

Suurin osa käytännön taidoista opitaan vasta harjoitteluissa ja olisikin tärkeää lisätä video-opetusta esim. luentojen tueksi, jotta harjoitteluun tai uuteen työpaikkaan menevällä olisi jo ennen käytännön tuomaa kokemusta käsitystä oikeista toimintatavoista.

-    Sairaanhoitajakoulutuksemme aikana kyseistä videota ei ollut olemassa, vaikka se olisi helpottanut oppimista suuresti. Tutoropettajamme ehdotus oli helppo valita toteutettavaksi. Halusimme myösopinnäytetyöstämme jäävän ”kättä pidempää” kirjallisen työn lisäksi, pohtii Budaite.

Aiheesta valmiiksi videoksi

Aikaisempien tutkimustietojen pohjalta opiskelijat tekivät käsikirjoitukset, jota kuvausvaiheessa muokattiin lopulliseen muotoonsa.Käsikirjoituksen hyväksyivät ennen kuvaamisen alkua opinnäytetyötä ohjaava opettaja, lastenklinikan sairaanhoitaja sekä farmaseutti.

- Video kuvattiin syyskuun lopulla yhden päivän aikana. Kuvauspaikkana oli TYKS:n Lastenklinikan veri- ja syöpätautien osaston lääkehuone, kertoivat Hive ja Budaite työn vaiheista.

Video editoitiin koeversioksi kahden viikon aikana ja lähetettiin hyväksyttäväksi TYKS:aan. Lopullinen, tuotesensuroitu, opetusvideo liitettiin toimeksiantajalta saadun hyväksynnän jälkeen YouTube-sivustolle. Lisäksi se jäi TYKS:n Moodle-ympäristöön ja Turun ammattikorkeakoulun käyttöön. Video on tekijänoikeussuojattu.

Hyödyllisiä taitoja työelämään

Valmistuneet sairaanhoitajat Budaite ja Hive toteavat opinnäytetyön valmistuttua, että he pystyvät ohjaamaan muita sairaanhoitajia laskimonsisäisten lääkkeiden turvallisen käyttökuntoon saattamisen eri vaiheissa perustellusti ja voivat havaita työvaiheet ja käytännöt, joissa on erityisen suuri riski potilasturvallisuuden vaarantumiselle.

-    Osaamme myös itse toteuttaa vaativaakin lääkehoitoa turvallisesti niin potilaan kuin itsemmekin kannalta. Myös opiskelijoiden ohjaaminen työpaikoilla on meille nyt helpompaa, he pohtivat.

Videon suunnittelu, käsikirjoituksen laatiminen ja editointi olivat heille uusia asioita ennen opinnäytetyön tekoa, niistä tehtävistä oppi paljon. Vastaavanlaiseen projektiin lähteminen on heidän mielestään jatkossa paljon helpompaa.

-    Kokemuksemme mukaan opetusvideon tekeminen oli vaativaa, mutta samalla hyvin palkitsevaa – työn tulos on konkreettinen ja muille hyödyllinen, Hive jatkaa.

He totesivat, että projektimaisen työn suunnittelu ja toteutus kehittyi paljon. Molemmat myös kehuivat toistensa ammattitaitoa ja sitä, että toiseen pystyi luottamaan täysin.

Tulevaisuuden sairaala – Hoitotyön kehittämisprojekti 2009–2015

Hankkeen tavoitteisiin kuului muun muassa osaavaan ja hyvinvoivan henkilöstön ja kummiluokkatoiminnan kehittäminen. Budaiten ja Hiveen ryhmä on TYKS:n kummiluokka, joka on opintojen aikana käynyt vierailuilla ja saanut vieraita Ammatillisen kasvun ja kehityksen -tunneille TYKS:stä.

-    Opinnäytetöissä opiskelijat pääsevät etenemään joustavasti. Opinnäytetöiden pääpaino on toiminnallisuudessa. Opetusvideo on hyvä esimerkki toiminnallisesta opinnäytetyöstä, jonka kautta voidaan edistää lääkehoidon turvallista ja oikeaa toteuttamista, ryhmän ohjaaja, lehtori Virpi Sulosaari myhäilee.

-    Seitsemän opiskelijaa valmistui jo puoli vuotta etuajassa ryhmästä, heistä moni sijoittui juuri VSSHP:n työhön, toteaa Sulosaari.