Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 16.8.2021
Meille kuuluu kaikki – vai kuuluuko? Sijaishuollon ohjaajatyön ammatillinen sisältö

Meille kuuluu kaikki – vai kuuluuko? Sijaishuollon ohjaajatyön ammatillinen sisältö

EduCity, Joukahaisenkatu 7, 20520Turku

26.10.2021 klo 10:00 - 15:00

Seminaari on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan opettajille ja opiskelijoille, tutkijoille, jatkuvan oppimisen asiantuntijoille, työelämän edustajille sekä viranomaistahoille. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n, Lastensuojelun Keskusliiton (LSKL) ja Perhekuntoutuskeskus Lausteen kanssa. Osallistuminen on maksutonta.

Lastensuojelun sijaishuollon ohjaajatyö on vaativaa moniammatillista työtä. Sijaishuollon arjessa ohjaajat tekevät yhteistyötä erilaisten asiantuntijuuksien ja palveluiden yhteys- ja rajapinnoilla sosiaalityön, koulun, nuorisopsykiatrian ja päihdepalveluiden kanssa. Lastensuojelulain uudistus tuo omalta osaltaan muutoksia sijaishuollon toimintaan. Nyt on ajankohtaista tehdä arvioita henkilöstön ammatillisista kompetensseista sekä pohtia, onko tarpeen täydentää sijaishuollon laatua uusilla tieto- ja osaamispohjilla ja/tai ammatillisilla rakenteilla.

Kansainvälisessä ERCCI-hankkeessa on tutkittu sijaishuollon toiminnan sisältöjä sekä henkilöstön kokoonpanoon ja osaamistarpeisiin liittyviä kysymyksiä Espanjassa, Italiassa, Liettuassa, Saksassa ja Suomessa. Yhteistutkimisen ja -kehittämisen tuloksena on rakennettu moniammatillisen sijaishuollon peruskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen tarpeisiin verkko-opintokokonaisuus. Seminaarissa julkistetaan opintokokonaisuus sekä työstetään kehittämissuosituksia sijaishuollon henkilöstön osaamisen vahvistamiseksi ja rekrytoinnin helpottamiseksi.

Koronatilanne huomioiden ja viranomaisohjeiden niin vaatiessa seminaari järjestetään webinaarina.

Ilmoittautuminen: www.lyyti.in/meillekuuluukaikkivaikuuluuko
Lisätietoja: Eeva Timonen-Kallio, eeva.timonen-kallio@turkuamk.fi, 044 907 4546

Lämpimästi tervetuloa!

OHJELMA

10.00–11.30 Tervetuloa seminaariin!
Miia Pitkänen, johtaja, Lastensuojelun keskusliitto (LSKL)

Vaativa sijaishuolto - näkökulmia rakenteisiin ja osaamistarpeisiin
Pia Eriksson, erikoistutkija THL

Ohjaako laki riittävästi vai liikaa lastensuojelulaitoksen arkea ja työtä?
Jussi Ketonen, kehitysjohtaja, Perhekuntoutuskeskus Lauste

Sijaishuollon henkilöstön ydinosaaminen kansainvälisessä kontekstissa
Eeva Timonen-Kallio, yliopettaja, tutkimusvastaava, Turun AMK

Kommenttipuheenvuoro
Minna Koskela, Perhetukikeskuksen johtaja, YAMK-opiskelija, Turun ammattikorkeakoulu

TAUKO 45 min

12.15–13.00 Ohjaajatyön ammatillisen osaamisen työpajat

Työpajoissa tarkastellaan ja jäsennetään ohjaajatyön ammatillisia tehtäviä ja osaamista kuuden eri teeman avulla:

 1. Vastuusosiaalityöntekijän ja vastuuohjaajan uusi yhteistyö
 2. Osallistava ja eettinen kirjaamiskäytäntö, digitalisaation mahdollisuudet
 3. Rajoitustoimenpiteiden kasvatuksellinen käyttö, lainsäädäntö ohjaajan työn tukena
 4. Kasvatuskumppanuus vanhempien ja huoltajien kanssa
 5. Lastensuojelulaitos tavallisen ja erityisen hoito- ja kasvatustyön kontekstina
 6. Jalkautuva yhteistyö psykiatrian kanssa

13.00–13.40 Työpajojen tulokset ja yhteenvetokeskustelu
Tove Lönnqvist, kehittämispäällikkö, Pelastakaa Lapset ry

TAUKO 20 min

14.00–14.45 Paneelikeskustelu: Mitä tulevaisuuden sijaishuollon ammattilaisen pitäisi osata?

Minkälainen ammatillinen osaaminen edistää lapsen ja nuoren hyvinvointia? Millaista ammatillista osaamista tarvitaan, jotta sosiaali-, terveys-, ja opetusalan resurssit ja osaaminen tulisivat kiinteämmin sijaishuollon tueksi?

Keskustelun vetäjinä toimivat: Miia Pitkänen ja Anna Tiili, LSKL

Panelisteina:

 • Hanna Heinonen, LSKL
 • Markku Hirvelä, lastensuojelun palvelupäällikkö, Turun kaupunki
 • Susanna Hoikkala, STM
 • Janne Kaistaniemi, ohjaaja, Pelastakaa Lapset ry
 • Alpo Heikkinen, erityisasiantuntija, TALENTIA

14.45–15.00 Loppusanat Eeva Timonen-Kallio, Turun ammattikorkeakoulu

Tapahtumalistaukseen »