Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.1.2024

Nepalin tie uudenlaiseen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseen koulutukseen (NEWSTEP)

Hankkeen tarkoituksena on kehittää nepalilaisten korkea-asteen oppilaitosten kykyä suunnitella ja toteuttaa koulutusta hyödyntämällä verkko-opintoja sekä ottamalla huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Tavoitteeseen pyritään yhdistämällä teoriaa ja käytäntöä liittyen osallistujien opetuskokemukseen, oppimistapoihin, oppimisen arviointiin, näkemyksiin oppimiskulttuurin muuttamisesta, YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin sekä yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa. 

Hankkeella edistetään yhteiskunnallista tasa-arvoa tehostamalla kestävän kehityksen strategian jalkauttamista korkeakouluissa. Tämä varmistetaan integroimalla kestävän kehityksen strategia opetussuunnitelmiin, kurssitoimintaan ja paikallisiin ekosysteemi-innovaatioihin. 

Pedagogiikan kannalta hankkeessa keskitytään erityisesti digipedagogiikkaan etsimällä aktiivisesti ratkaisuja siihen, millaisia opetusvälineitä, oppimisalustoja ja verkko-oppimisympäristöjä voidaan Nepalissa ottaa käyttöön. Jokainen nepalilainen partnerikorkeakoulu soveltaa opittuja asioita hankkeeseen kuuluvien omien pilottikurssiensa suunnittelussa ja toteutuksessa. Uuden pedagogisen lähestymistavan kautta kehitetyt taidot ovat hyödyllisiä projektin toteutuksen jälkeen sekä opettajille että opiskelijoille uusissa rooleissa työssä ja opiskelussa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti neljän nepalilaisen partnerioppilaitoksen henkilökunta ja opiskelijat, sekä välillisesti muut nepalilaiset oppilaitokset. 

Eu osarahoittama.jpg