Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.5.2024

ANOJANSSI – Melun häiritsevyyden mittaluvut

ANOJANSSI-projektin tavoitteena on selvittää, miten ympäristömelua pitäisi mitata, jotta mittaustulos edustaisi koettua häiritsevyyttä. Projekti keskittyy asuinympäristöihin.

Projekti on tärkeä, koska ympäristömelun mahdolliset haitat tiedostetaan yhteiskunnassa aiempaa paremmin. Meluntorjunnan ohjearvot ja niiden kehittäminen koskettaa viranomaisia, elinkeinoelämää, mediaa ja kansalaisia. Melun keskeisin haittavaikutus on häiritsevyys. Melun koettu häiritsevyys ja melun objektiivisesti mitattu voimakkuus eivät ole aina yhteydessä toisiinsa. Melun häiritsevyys voi olla voimakkaasti yhteydessä erilaisiin ei-akustisiin tekijöihin kuten asenteisiin, odotuksiin, tilannetekijöihin ja yksilöllisiin tekijöihin.

Projekti toteutetaan laboratoriossa tehtävin kuuntelukokein sekä asuinympäristöissä tapahtuvin sosioakustisin kyselytutkimuksin. Projektissa keskitytään ärsyttäviin ääniin, joissa esiintyy kapeakaistaisuutta, impulssimaisuutta, vaihtelevuutta tai muita äänenlaadullisia tekijöitä, joiden vuoksi koettu häiritsevyys voi olla tavanomaista korkeampi. Lisäksi yhdessä työpaketissa tutkitaan erityyppisten pientalojen julkisivujen ilmaääneneristävyyksiä erityisesti pientaajuuksilla, jotta voitaisiin nykyistä paremmin arvioida, minkä verran ympäristömelua kuuluu sisätiloihin.
 
Projektin toteuttaa Turku AMK:n sisäympäristön tutkimusryhmä.
Projektin tuloksina syntyy sekä ulkomaisia tieteellisiä julkaisuja että suomenkielisiä tiivistelmäjulkaisuja. Tuloksia voidaan hyödyntää standardisoinnissa, meluntorjunnan ohjearvojen kehittämisessä, melua koskevassa julkisessa viestinnässä, opetuksessa ja tuotekehityksessä.