Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.4.2024
AV UP - Uutta osaamista av-alalle

AV UP - Uutta osaamista av-alalle

AV UP tukee media-alan kasvua ja kilpailukykyä.

Vuoden 2024 alussa aloittanut kolmivuotinen AV UP – Uutta osaamista av-alalle -hanke vahvistaa toimialan osaamista ja tukee tuotantojen kasvutarpeita. Av-ala on voimakkaan kausiluonteinen ja tiettyihin työnkuviin kohdistuu ajoittain työvoimapulaa. Alalle on tyypillistä nopea tekninen kehitys, pirstaleinen toimintakenttä ja osin koordinoimaton yhteistyö alan oppilaitosten ja työnantajien välillä. Av-alalla on osoitettua kasvupotentiaalia, mutta toimintaedellytykset vaihtelevat eri puolilla Suomea. Näihin kaikkiin haasteisiin AV UP etsii ratkaisuja. 

AV UP kumpuaa TEM:n ja OKM:n Luovan talouden tiekartasta ja av-alan kasvusopimuksesta. Hankkeen toteuttajina ovat Turun ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Arcada, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Turun ammatti-instituutti, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Tampereen ammattikorkeakoulu, joka vastaa hankkeen koordinoinnista. Hankkeen verkostossa on mukana laaja joukko paikallisia ja valtakunnallisia sidosryhmätoimijoita ja yrityksiä. Yhteistyössä on mukana myös Luova verkko -koordinaatiohanke. ESR+ -projekti on osa Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen hankkeita, joista vastaa Hämeen ELY-keskus. 

AV UP -hankkeessa kehitetään alan ennakointia, koulutusta, rahoitusmalleja sekä oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä. AV UP sitouttaa alan oppilaitokset ja toimijat valtakunnallisen koulutuksen palvelumallin aikaansaamiseksi.  Toteutettavien pienten osaamiskokonaisuuksien (micro credentials) avulla testataan uusia jatkuvan oppimisen tapoja.  

Hankkeen kohderyhmää ovat av-alan tekijät, joiden osaaminen tarvitsee päivitystä ja kehittämistä. Lisäksi kohteena ovat av-alalla toimivat yritykset, joilla on työvoima- ja osaamistarpeita. Kohderyhmää voivat olla myös alanvaihtajat, av-alalle suuntautuvat henkilöt.  Hankkeen tuloksena av-alan kouluttajilla, sidosryhmillä, alan toimijoilla ja tekijöillä on yhtenäinen ja jaettu käsitys työelämän nykyisistä ja tulevista tarpeista.

EU ja AV UP_yhdistelmälogo.jpg