Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.11.2023
Bike across the Baltic - Improving bicycle tourism around the Baltic Sea

Bike across the Baltic - Improving bicycle tourism around the Baltic Sea

Bike across the Baltic - Improving bicycle tourism around the Baltic Sea (BAB) -hankkeen tavoitteena on kehittää yhdeksän Itämeren alueen maan läpi kulkevaa EuroVelo 10 -pyöräilyreittiä. Hankkeessa keskitytään valittuihin reittiosuuksiin hankkeen kumppanimaissa Virossa, Suomessa, Puolassa ja Ruotsissa.

Kiinnostus kestävää ja aktiivista liikkumista kohtaan erilaisia kulkumuotoja, kuten joukkoliikennettä ja pyöräilyä, hyödyntäen on kasvussa. BAB-hankekumppanit ovat kuitenkin huomanneet, että EuroVelo 10 -reitin varrella olevat palvelut eivät ole vielä kehittyneet täysimääräisesti. Alueellisilla ja paikallisilla viranomaisilla, jotka kehittävät pyörämatkailureittejä EV 10 -reitin varrella, on erilaiset valmiudet tehdä työtään. Tämä johtaa reitin epätasaiseen ja hajanaiseen kehittämiseen ja estää pk-yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä työskentelemästä tehokkaasti pyörämatkailun edistämiseksi ja maiden välisten yhteyksien vahvistamiseksi. Hanke tarjoaa mahdollisuuksia parantaa valtioiden välistä ja rajat ylittävää yhteistyötä yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen avulla.

BAB-hankkeessa vahvistetaan viranomaisten valmiuksia kehittää ja parantaa EuroVelo 10 -reittiä, ja puututaan alueiden sekä liikenne- ja matkailualan sidosryhmien välisen Itämeren ylittävän yhteistyön puutteeseen. Tämä edellyttää viidenlaisia toimia:

  • Pyörämatkailun kehittämisen ja erilaisten kulkumuotojen vertailu ja työkalun luominen niiden kehittämiseksi
  • Reittien arviointi ja reittikuvausten kehittäminen
  • Paikallisten ja alueellisten viranaomaisten valmiuksien parantaminen ja vertaisoppiminen
  • Tietämyksen jakaminen
  • Paikallisille kansalaisille ja vierailijoille suunnatun viestinnän parantaminen

Hyvin kehitetyt kestävät kansainväliset pyörämatkailureitit, jotka on kytketty julkisen liikenteen verkostoon, parantavat Itämeren alueen yhteyksiä ja saavutettavuutta. Ne luovat myös uusia mahdollisuuksia tutustua Itämeren rannikkoon sekä paikallisille että matkailijoille. 

Bike across Baltic_logot.jpg