Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 22.4.2024
Circular Tiedepuisto – Tiedepuisto kokeilualustana kiertotalouden ratkaisuille

Circular Tiedepuisto – Tiedepuisto kokeilualustana kiertotalouden ratkaisuille

Circular Tiedepuisto -hankkeella tuetaan Turun Tiedepuiston kiertotalouden tiekartan mukaisten toimenpiteiden toteutumista. Tiedepuiston tavoitteena on olla kiertotalouden rohkea suunnannäyttäjä ja mahdollistaja. Turun Tiedepuisto luo ainutlaatuiset puitteet kiertotalousosaamisen kasvukeskukselle. Alueella sijaitsevat 5 korkeakoulua, 40 000 opiskelijaa ja yli 400 yritystä yhdistettynä kunnianhimoiseen kehittämiseen luovat edellytykset uusille kiertotalouden innovaatioille.  
 
Hanke kokoaa eri toimijat yhteisen tavoitteen taakse sekä mahdollistaa konkreettisia ja rohkeita kokeiluja. Circular Tiedepuisto edistää siirtymistä kiertotalouteen ja tukee erityisesti yksityisen ja julkisen sektorin TKI-yhteistyötä kiertotalousliiketoiminnan ja luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi.
 
Kunnianhimoiset kiertotaloustavoitteet saavutetaan monialaisella yhteistyöllä . Kiertotaloustiekartassa tunnistettujen kehittämisteemojen 

  1. Kestävän energian ratkaisut 
  2. Kestävä liikkuminen ja logistiikka 
  3. Luonnon monimuotoisuusratkaisut 
  4. Veden kiertotalous 
  5. Kiertotaloudenmukainen rakentaminen kanssa aloitetaan hankkeen aikana työryhmätyöskentely edistämään alueen kehitystä. Hanke fasilitoi ja mahdollistaa eri teemojen ympärillä ratkaisujen yhteiskehittämistä ja yritysten ja korkeakoulujen yhteistyössä toteuttamia kokeiluja. Yrityksille maksuttomia kokeiluja edistetään kehittämällä ammattikorkeakoulun Living Lab toimintaa.