Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024
CircVol 2 – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa

CircVol 2 – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa

CircVol 2 -hankkeella edistetään kestävää suurivolyymisten virtojen uudelleen käyttöä ja kestävästi rakennettua elinympäristöä, joka kestää myös tuleville sukupolville.

Hankkeella kannustetaan uusiokäyttöön ja kierrätettyjen materiaalien hyödyntämiseen maa- ja kaupunkirakentamisessa, jolloin säästetään arvokkaita ja ehtyviä luonnonvaroja sekä pystytään tyypillisesti pienentämään hiilijalanjälkeä.

Hankkeen aikana saavutetaan kolme päätulosta: 

  1. tuotetaan hiilijalanjälkilaskelmia infrarakentamiseen soveltuville uusiomateriaaleille 
  2. tuotetaan uutta tietoa maalle läjitetyistä ruoppausmassoista ja niiden hallinnasta 
  3. levitetään ja juurrutetaan CircVol- ja CircVol 2 -hankkeiden tuloksia.

Turun ammattikorkeakoulun osuus liittyy työpakettiin, jossa vertaillaan stabiloimattomasta ja stabiloidusta ruoppausmassasta liukenevien haitta-aineiden leviämistä Matalahden koekenttäalueella mittaamalla haitta-aineiden määrää alueen hulevesissä. Hulevesien tilaa seurataan jatkuvatoimisilla pH- ja johtokykyantureilla sekä säännöllisin väliajoin tehtävillä hulevesien laboratoriotutkimuksilla. Laboratoriotutkimuksissa määritetään haitta-aineiden, kuten metallien sekä anionien pitoisuuksia. 

Analyysituloksia ja hankittua tietoa on jatkossa mahdollista hyödyntää muilla vastaavilla läjitysalueilla. 
 

circvol logot.png