Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024

CleanStormWater

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida uusia hulevesien käsittelyratkaisuja, jotka puhdistavat hulevesiä tehokkaasti, edistävät hulevesien hallintarakenteiden laadukasta toteutusta ja joihin voidaan liittää lähes reaaliaikaista vedenlaadunseurantaa – mahdollistaen nopean reagoinnin onnettomuus- tai hätätilanteissa.

CleanStormWater -hankkeen tavoitteena on kehittää hulevesien hallintaa Itämerta ympäröivissä maissa. Kattava lähestymistapa aina suunnittelusta ja toteutuksesta seurantaan saakka on tarpeen, jotta hulevesienhallinnan laadukas toteutus kyetään varmistamaan.

Hankkeen myötä Itämereen päätyvien haitallisten ja/tai vaarallisten aineiden määrää vähennetään osallistujamaiden pilottikohteissa soveltamalla uusia ratkaisuja, jotka yhdistävät keinoja
1)    hulevesien laadun parantamiseksi,
2)    edistävät hulevesienhallinnan laadukasta toteutusta sekä
3)    haitallisten ja/tai vaarallisten aineiden seurantaa.

Pilottikohteet sijaitsevat Liedon ja Turun alueilla (Suomi), Tallinnan Viimsissä (Viro) sekä Riikan Lucavsalassa ja Zakusalassa (Latvia). Kyseisissä Itämeren valuma-alueen osissa hankkeen osapuolet testaavat seuraavia uusia teknisiä ratkaisuja:
    -keskitetty monivaiheinen hulevesien käsittely- ja seurantajärjestelmä
-keskitetty hulevesien käsittelyrakenne, jossa on reaaliaikaiset vedenlaadunseuranta-anturit 
    -hajautettu biosuodatusrakenne, jossa on vedenlaadunseurantaa

Hulevesien käsittelyn teknisten ratkaisujen ohella kehitetään hankkeessa hulevesienhallinnan laatujärjestelmää sekä toteutetaan vedenlaadun lähes reaaliaikaista seurantaa, mikä mahdollistaa myös reagoinnin onnettomuustilanteissa. Kunnat ja kaupungit saavat käyttöönsä kriteerit, ohjeet ja vaadittavat työkalut hulevesien hallintarakenteiden elinkaaren kaikkiin vaiheisiin, mahdollistaen hallintarakenteiden laadukkaan toteutuksen ja ylläpidon.

Uusien hulevesien käsittelyratkaisuiden testaaminen haitallisten ja vaarallisten aineiden Itämereen päätymisen vähentämiseksi – CleanStormWater -hanke on Interreg Central Baltic:n rahoittama yhteistyöhanke.
 

Lue lisää hankkeesta täällä.