Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
Digisosku

Digisosku

Digisoskussa kehitetään nuorten osallisuutta lisääviä digitaalisia ryhmätoimintojen malleja

Hankkeessa kehitetään koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääneille nuorille digitaalista sosiaalista kuntoutusta ja matalan kynnyksen toimintaa, joiden avulla voidaan torjua mielenterveys- ja päihdeongelmia, toimintakyvyn heikentymistä ja digitaalisista palveluista syrjäytymistä.

Etsimme mukaan myös heitä, joita tällä hetkellä olemassa olevat palvelut eivät tavoita.

Hankkeen päämääränä on lisätä heikoimmassa asemassa olevien nuorten sosiaalista osallisuutta ja toimintakykyä kehittämällä digitaalisesti toteutettuja sosiaalisen kuntoutuksen ja matalan kynnyksen ryhmä- ja yksilötyön malleja.

Yhdistämme tähän myös fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn mittaamisen ja kehittämisen olemassa olevien teknologisten mahdollisuuksien avulla.

Hankkeen työpaketit ovat:

  1. Digitaalinen ryhmä- ja yksilötyöskentely
  2. Teknologia toimintakyvyn tukena
  3. Viestintä ja tulosten juurruttaminen

 
Hankkeen tuloksena syntyy nuorten osallisuutta lisääviä digitaalisia ryhmätoimintojen malleja, joiden avulla haavoittuvassa asemassa olevien nuorten on mahdollista ylläpitää ja kohentaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään.

Lisäksi hankkeen tuloksena syntyy malli olemassa olevan teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista toimintakyvyn mittaamiseksi ja tukemiseksi.
 
Hankkeen toteuttavat Valo-Valmennusyhdistys ry ja Turun ammattikorkeakoulu.

digisosku_logot.jpg