Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.3.2024
EduCanNURS - Towards Cancer Care Continuum Approach in Undergraduate Nursing Education

EduCanNURS - Towards Cancer Care Continuum Approach in Undergraduate Nursing Education

 

 

Syöpä on yksi yleisimmistä sairauksista maailmassa.  Syövän hoito on vaativa hoitotyön erikoisala ja edellyttää erityisosaamista koko syövän hoidon jatkumossa.

Syövän hoidon perustiedoilla paremmat eväät sairastuneen kohtaamiseen

Syövän hoito ei rajoitu vain erikoisyksiköihin, joten on tärkeää, että kaikilla sairaanhoitajilla on syövän ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, diagnosointiin, yleisimpiin hoitomuotoihin ja tukihoitoihin liittyvät perustaidot. Perustaitoja tarvitaan syöpään sairastuneen kohtaamisessa.

Syövän hoidon koulutuksen vahvistaminen osana sairaanhoitajan peruskoulutusta

Syövän hoitoon liittyvä koulutus sairaanhoitajien peruskoulutuksessa vaihtelee EU:n jäsenvaltioiden välillä. On selvää, että meidän on lisättävä syöpään liittyvän koulutuksen laatua ja saatavuutta perustutkinto-ohjelmissa ja yhtenäistettävä koulutusta. Opettajia tulee tukea ja mahdollistaa opetussuunnitelmien kehittäminen ja toteuttaminen. Näin tuemme syöpää sairastavan hoitotyön ja sairaanhoitajan roolin kehittämistä osallistujamaissa. Rekisteröityjen sairaanhoitajien rooli potilaiden hoidossa kumppanimaissa vaihtelee, ja hankkeen tarjoama tuki voi hyödyttää erityisesti niitä maita, joissa hoitotyön professio on jäljessä edistyneempiä maita.  

Towards Cancer Care Continuum Approach in Undergraduate Nursing Education (EduCanNURS) -hanke parantaa ja yhdenmukaistaa syövän hoidon perusopetuksen laatua.

Projektin tavoitteet:

a) sisällyttää syövän hoidon jatkumo (Cancer Care Continuum) -lähestymistapa hoitotyön perustutkinnon opetussuunnitelmiin, 
b) luoda opetusmoduuli ja toteutusmalli, 
c) testata ja arvioida moduulia sekä 
d) luoda syövän hoidon työkalupakki hoitotyön opettajille ja suositus jatkokehityksestä syövän hoidon peruskoulutukseen.

'

Co-Funded by the EU logo.jpg

Lisätietoja Erasmus+ ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus