Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 8.11.2021
Lisäävän valmistuksen keskus bio- ja lääketeollisuudelle (AMBioPharma)

Lisäävän valmistuksen keskus bio- ja lääketeollisuudelle (AMBioPharma)

Lääke- ja bioteknologia on määritetty yhdeksi Varsinais-Suomen kolmesta älykkään erikoistumisen painopisteistä. Sen tavoitteena on alan tutkimusinstituuttien ja yritysten saumattomalla yhteistyöllä luoda edellytyksiä uusille innovaatioille ja niiden kaupallistamiselle.

Lisäävän valmistuksen keskus bio- ja lääketeollisuudelle -hankkeen (AMBioPharma) valmistelussa tunnistetut tarpeet vastaavat juuri näiden sektoreiden potentiaalin kasvattamiseen. Hanke pohjautuu alan yritysten lähiajan kehitystarpeisiin ja tarjoaa mahdollisuuksia uusiin innovaatioihin ja liiketoimintaan kehittämällä lisäävää valmistusta eli 3D-tulostusta.

3D-tulostus nousussa bio- ja lääketieteen sovellusten kehittämisessä

3D-tulostuksen merkitys on nopeasti nousemassa bio- ja lääketieteen sovellusten kehittämisessä. Alalla toimivilla yrityksillä on tarvetta sekä osaamisen, materiaalien että laitteistojen kehittämiseen. Kokoavasti voidaan todeta, että V-S alueen yritysten tiedostetut tarpeet liittyvät tuotannon tehostamiseen ja helpottamiseen sekä uusien tuotteiden kehittämiseen.

AMBioPharma-hankkeen päätavoitteet:
1. Hanke parantaa ja nopeuttaa yritysten tuotekehitystä uusien lääkevalmisteiden, hammasproteesien, lääkinnällisten instrumenttien ja in vitro-diagnostiikan testijärjestelmien osalta 3D-tulostuksen avulla.
2. Lisäävän valmistuksen/3D-tulostuksen merkitys osana uusien tuotteiden kehitystä kasvaa Varsinais-Suomen bio- ja lääketeollisuudessa ja kasvattaa yritysten innovaatiokykyä ja lähiajan liikevaihtoa.
3. Lisäävän valmistuksen/3D-tulostuksen käyttö yritysten TKI-toiminnassa ja tuotantolaitteistona kasvaa.
4. Materiaalien käyttö monipuolistuu ja johtaa uusien tuotteiden kehittämiseen.
5. Yhteistyö 3D-tulostuksen laitteistoja ja laitteiston osia kehittävien ja valmistavien yritysten sekä bio- ja lääkealan eri sektoreiden välillä lisääntyy ja 3D-tulostuksen osaamistaso nousee.

Hanke toteutetaan yhteistyössä osallistuvien organisaatioiden kesken viiden toimenpidekokonaisuuden kautta:
1. Lääkeannosteluvalmisteiden kehittäminen
2. Hammaslääketieteen irtoproteesien valmistus 3D-tulostuksella sekä lujituksen ja valmistuksen optimointi ja suunnittelu
3. In vitro-diagnostiikan testikasettien ja testikasettien valmistuksen kehittäminen 3D-tulostuksella
4. Regulaatiotilanteen ennakointiselvitys bio- ja lääketeollisuuden 3D-tulostukseen liittyen
5. Palaute- ja suunnittelutilaisuudet yritysten kanssa.

Ratkaisuja tuotekehitykseen ja automaatioon

Hankkeessa monipuolisesti toteutetut 3D-tulostustestaukset eri laitteilla ja materiaaleilla tuottavat tietoa, jota kohdeyritykset hyödyntävät tuotekehityksessä ja suunnittelussa. Näitä ovat esim. käytännön tieto erilaisten bio- ja lääkesovelluksissa tarvittavien materiaalien 3D-tulostettavuudesta ja valmistusprosesseista. Yhteistyössä yritysten kanssa tehty kehitystyö tukee regulaation ja laadunvarmistuksen tulevaisuuden muutosten arvioinnissa ja ohjaa kehitystyötä oikeaan suuntaan.

Materiaalien monipuolinen testaus ja käytännön kokemukset johtavat 3D-tulostuslaitteiston ja 3D-tulostusprosessien suunnittelun ja automaation kehittymiseen. 3D-tulostuksen kehittäminen monialaisesti mahdollistaa yhteistyön lisääntymisen sekä bio- ja lääkealan eri sektoreiden, että 3D-laitteistoja valmistavien yritysten välillä.

Hankkeen tulokset vaikuttavat yritysten 3D-tulostukseen liittyvään TKI-toiminnan kasvuun ja pitemmällä aikavälillä terveydenhoidon uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, liikevaihdon kasvuun ja työpaikkojen lisääntymiseen.

Varsinais-Suomen liiton logo