Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
MitViDi - Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin

MitViDi - Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin

Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin (MitViDi) -hankkeessa kehitetään julkisille hankkijoille työkalu, arviointikehikko, jolla he voivat konkreettisin keinoin arvioida tarjottujen ICT-järjestelmähankintojen (sis. ohjelmisto- ja laitteistokomponentit) elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia ja seurata niiden toteutumista sopimuskaudella.

Kun arviointikehikko on mukana kilpailutuksissa, tarjoajat arvioivat tuotteitaan ympäristövaikutusten näkökulmasta ja voivat myös jatkossa kehittää tulevia ICT-järjestelmiä vastaamaan paremmin julkisen sektorin asettamiin tavoitteisiin ja tätä kautta saamaan kilpailuetua kestävän kehityksen arvojen mukaisesti.  
 
Turun ammattikorkeakoulu kerää, koostaa ja analysoi tietoa eri ICT-hankintoihin liittyviltä sidosryhmiltä arviointikehikon kehittämistä varten sekä testaa kehikkoa käytännössä yhdessä julkisten hankkijoiden kanssa. Lisäksi Turun AMK yhdessä sidosryhmien kanssa arvioi arviointikehikon käytettävyyttä sekä sen käytön vaatimia muutoksia hankintaprosessin toimintatapoihin. Turun AMK on mukana myös laatimassa arviointikehikon hyödyntämiseen ohjeistuksia hankinta- ja tarjoajaorganisaatioille.  
 
Hankkeen aikana kootaan yhteen alueen toimijoita Varsinais-Suomen Green ICT -verkostoksi, joka myötävaikuttaa alueen yritysten innovaatiotoiminnan kehit-tymiseen kansallisesti kilpailukykyiselle tasolle. 

Varsinais-Suomen liiton logo
Uudenmaan_liitto_vaakalogo_rgb.jpg