Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024
Ohjaus tulevaisuuden työhön

Ohjaus tulevaisuuden työhön

Ammattikorkeakoulut kouluttavat työntekijöitä työelämän tarpeisiin, joita ei vielä välttämättä edes ole olemassa tai niitä ei ainakaan tiedosteta. Tämän takia ohjauksellisten toimintatapojen ja menetelmien kehittäminen entistä tulevaisuusorientoituneimmiksi on perusteltua.

Projektin uutuusarvona on ohjausajattelun ja ohjauskulttuurin muutos, joka perustuu tulevaisuuden työelämän skenaarioiden tunnistamiseen, tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen ja uraohjauksellisen pedagogiikan kehittämiseen sekä tekoälyn ja oppimisanalytiikan hyödyntämiseen ohjaustyön kehittämisessä.

Projektin toteuttajina on kuusi ammattikorkeakoulua, jotka muodostavat valtakunnallisen yhteistyöverkoston. Projekti koostuu kolmesta teemasta, joissa eri ammattikorkeakoulut  työskentelevät yhteistoiminnallisesti. Yksi hankkeen lisäarvosta on juuri siinä, että ammattikorkeakouluverkoston yhteistyönä lisätään tietoisuutta tulevaisuuden osaamisesta ja siihen liittyvästä ohjaus- ja opetustyöstä.

Turun ammattikorkeakoulun tehtävänä projektissa on kehittää sosiaali- ja terveysalan, kulttuurialan sekä ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta. Projektin aikana toteutuneiden pilotointien pohjalta mallinnetaan tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja siihen liittyvää pedagogiikkaa vastamaan tulevaisuuden työelämän tarpeita.

Projektin tavoitteet

  1. Kehittää ja mallintaa tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa vahvistamaan AMK ja YAMK -opiskelijoiden urasuunnittelua ja integroitumista työelämään ja/tai jatko-opintoihin.
  2. Vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön tulevaisuusorientoitunutta ohjausosaamista ja uraohjauspedagogisia valmiuksia.
  3. Edistää ohjauskulttuurin vahvistumista koko korkeakoulukentällä.
  4. Vahvistaa tulevaisuusorientoinutta uraohjausta korkeakoulujen rakenteissa alueellisesti ja valtakunnallisesti.
  5. Selvittää tekoälyn mahdollisuuksia uraohjausprosessissa ja tuottaa tästä tietoa. Hyödyntää tietoa uraohjauksen kehittämis- ja mallintamistyössä sekä jatkokehittämisessä.
  6. Lisätä valtakunnallisesti tietoa tulevaisuusorientoituneesta uraohjauksesta, uraohjauksellisesta pedagogiikasta sekä hankkeen hyvistä käytänteistä ja selvitystiedosta.
  7. Käynnistää valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen uraohjauspäivä uraohjausosaamista sekä ja ammattikorkeakoulujen ohjauskulttuuria edistäväksi ilmiöksi.

Lisätietoa www.xamk.fi