Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.10.2023
OPEKOI 2 – ope ennakoi

OPEKOI 2 – ope ennakoi

OPEKOI 2 – ope ennakoi -hankkeen tavoitteena on lisätä opettajien ennakointi- ja kestävyysosaamista 8 op:n laajuisessa täydennyskoulutuksessa. Osallistujat saavat työkaluja tulevaisuusorientoituneen ja kestävän elämäntavan huomioimiseen opetuksen suunnittelussa ja pedagogisessa toteutuksessa osana oppilaitoksen jatkuvaa kehittämistä. 

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena kaksi kertaa: keväällä 2024 ja 2025.

Koulutusosioiden sisällöt:

  1. ennakointiosamisen menetelmät ja skenaariotyöskentely
  2. kestävyysosaamisen vahvistaminen ennakoinnin avulla ja
  3. oman koulutusalan kestävyys- ja ennakointiosaamisen kehittäminen.

Koulutus vastaa tarpeeseen ja koulutuksen järjestäjien rooliin rakentaa jatkuvan oppimisen kautta kestävää tulevaisuuskuvaa. Ennakointiosaaminen on yhteiskunnan ja työelämän rakenteiden kehittämiseksi välttämätöntä opettajille kuuluvaa työelämän osaamista. OPEKOI 2:ssa kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen (2. aste), lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Hankkeen tuloksena: 

  1. kohderyhmän edustajien ennakointi- ja kestävyys osaaminen kehittyy ja osallistujat saavat konkreettisia työkaluja tulevaisuusorientoituneen opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen 
  2. opettajien ja ohjaushenkilöiden ennakointi- ja kestävyys osaaminen kiinnittyy osaksi ko. oppilaitoksen perustehtävää ja 
  3. toteuttajien välille (HAMK, Haaga-Helia ja Turun AMK) välille syntyy  pysyvä yhteistyö- ja koulutusmalli. 
Opetushallituksen logo