Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.9.2023
SYNDATE - Synteettisen terveysdatan testialusta

SYNDATE - Synteettisen terveysdatan testialusta


Tällä hetkellä terveysalan tietoon (dataan) perustuvaa tuotekehitystä tehdään, joko a) täysin keinotekoisen tiedon, tai b) aidon terveystiedon pohjalta. Näistä ensimmäinen ei mahdollista laadukkaiden ratkaisujen tuottamista, sillä tieto ei juurikaan vastaa sisällöltään tai rakenteeltaan aitoa potilasdataa. Aidon terveystiedon käyttö on taas vahvasti säänneltyä, ja Suomessa (sosiaali-) ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä on säädetty erillinen laki (ns. toisiolaki). Tämä laki tunnistaa useita erilaisia tiedon toissijaisia käyttötarkoituksia, joita ovat mm. tieteellinen tutkimus, tilastointi sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminta. 
Toissijaiseen käyttöön liittyvät yksityisyysvaatimukset ovat erittäin kireitä, eikä kaupalliseen innovaatiotoimintaa ole laillista tarjota kuin tilastotasoista summatietoa. Yksikkötason tietoa on mahdollista saada, jos tulokset julkaistaan kaikkien saataville, eli kyseessä on tieteellisen tutkimuksen avulla tehtävä innovointi. Tällöinkin tietojen jakaminen eri toimijoiden kesken vaatii standardointia, tietojen saaminen kestää kauan ja tietojen käyttöön liittyvät kustannukset ovat korkeita. 

SYNDATE vastaa yritysten tarpeeseen tehdä terveysdataan perustuvaa tuotekehitystä. Hankkeessa tuotamme synteettistä, mutta oikeankaltaista terveysdataa tarjoavan testialustan, joka osaltaan ratkoo terveysdatan toisiokäyttöön liittyviä ongelmakohtia. 

Hyödynnämme hankkeessa edistynyttä mallinnusteknologiaa, jonka ansiosta tuotettu synteettinen terveysdata on laadultaan lähellä aitoa potilasdataa. Käyttämämme menetelmät sisältävät yksityisyyden säilyttäviä ominaisuuksia ja mahdollistavat sen, että tuotetut testiaineistot täyttävät tiukat tietosuojakriteerit. Näin synteettisiä aineistoja voidaan antaa yritysten käyttöön ilman toisiokäyttöön liittyvää raskasta sääntelyä. 

Testialusta ja sen kautta tarjottava synteettinen terveysdata, mahdollistavat terveysdataan perustuvien ratkaisujen, kuten uudenlaisten tekoälysovellusten, nykyistä merkittävästi ketterämmän kehittämisen vahvasti säännellyllä alalla. Yritysten tuotekehitys nopeutuu ja siihen liittyvät kustannukset laskevat. Yritysten ohella kehitetyistä ratkaisuista hyötyvät myös terveyspalvelujen tarjoajat ja potilaat, koska innovaatiotoiminnan tuloksena syntyy aiempaa parempia hoitomenetelmiä ja -ratkaisuja.

Synteettisen terveysdatan testialusta on yrityksille ja tutkimuslaitoksille suunnattu palvelu, joka vahvistaa alueellista terveysalan ekosysteemiä, Terveyskampus Turkua, ja tukee terveysalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa valtakunnallisella tasolla. Toiminnan painopisteenä on uusien terveysteknologioiden yrityslähtöinen kehittäminen. Yhteiskehittämisen tuloksena syntyvä testialusta avaa myös uuden väylän tutkimuslaitosten ja yritysten välisiin hankkeisiin. Samalla SYNDATE kehittää Turun seudun synteettisen datan kärkiosaamista.

logot